KẾT QUẢ HỘITHAO KHỐI TƯ VẤN EVN – VIỆN NĂNG LƯỢNG NĂM 2012 TP. HCM NGÀY 21/06/2011 - PowerPoint PPT Presentation

k t qu h ithao kh i t v n evn vi n n ng l ng n m 2012 tp hcm ng y 21 06 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KẾT QUẢ HỘITHAO KHỐI TƯ VẤN EVN – VIỆN NĂNG LƯỢNG NĂM 2012 TP. HCM NGÀY 21/06/2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KẾT QUẢ HỘITHAO KHỐI TƯ VẤN EVN – VIỆN NĂNG LƯỢNG NĂM 2012 TP. HCM NGÀY 21/06/2011

play fullscreen
1 / 20
KẾT QUẢ HỘITHAO KHỐI TƯ VẤN EVN – VIỆN NĂNG LƯỢNG NĂM 2012 TP. HCM NGÀY 21/06/2011
178 Views
Download Presentation
ophira
Download Presentation

KẾT QUẢ HỘITHAO KHỐI TƯ VẤN EVN – VIỆN NĂNG LƯỢNG NĂM 2012 TP. HCM NGÀY 21/06/2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KẾT QUẢ HỘITHAO KHỐI TƯ VẤN EVN – VIỆN NĂNG LƯỢNGNĂM 2012TP. HCM NGÀY 21/06/2011

 2. BÓNG ĐÁ

 3. BÓNG BÀN ĐƠN NAM LĐ

 4. BÓNG BÀN ĐƠN NAM HẠNG 3: Trần Văn Sinh (VNL)  Vũ Đình Cường (TV1)

 5. BÓNG BÀN ĐÔI NAM

 6. BÓNG BÀN ĐỒNG ĐỘI NAM

 7. BÓNG BÀN NỮ

 8. BẢNG A CẦU LÔNG ĐƠN NAM

 9. BẢNG B CẦU LÔNG ĐƠN NAM

 10. CẦU LÔNG ĐƠN NAM

 11. CẦU LÔNG ĐƠN NỮ BẢNG A BẢNG B

 12. CẦU LÔNG ĐƠN NỮ

 13. CẦU LÔNG ĐÔI NAM BẢNG A BẢNG B

 14. CẦU LÔNG ĐÔI NAM

 15. CẦU LÔNG ĐÔI NỮ

 16. CẦU LÔNG ĐÔI NAM NỮ

 17. TENNIS ĐƠN NAM

 18. TENNIS ĐÔI NAM DƯỚI 45 Hạng 3: Đình Dũng - Quốc Dũng (TV4)

 19. TENNIS ĐÔI NAM TRÊN 45 Hạng 3: Cảnh Huy - Lê Quốc Tế (TV3)

 20. TENNIS ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO Hạng 3: Cảnh Huy - Lê Quốc Tế (TV3)