Download
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Hv.1.12 Romantismus v hudbě Vytvořeno: 30.10.2013 Ověřeno: 06.11.2013 Třída: SČ1

  2. Romantismus v hudbě Vzdělávací oblast: Všeobecně vzdělávací předměty Předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Autor: Yvona baboráková Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: notebook, projektor Klíčová slova: romantismus, lidová hudba, fantazie, emoce, tradice Anotace: Materiál je určen k seznámení s romantickou hudbou a jejími světovými i českými představiteli.

  3. Romantismus (hudba) • Romantismus vznikl na přelomu 18. a 19. století z hudebního klasicismu. Je to hudba libovolného stylu, výrazně emocionálně laděná, obsahuje prvky tajemna, fantazie a silné impulsy evropské lidové hudby. Často se spojuje s mimohudebními, obvykle literárními myšlenkami. Orchestr byl v tomto období neustále rozšiřován, aby umožnil vyjádřit stále jemnější citové odstíny, tak i vyvolat mohutný dojem při plném nasazení všech nástrojů.

  4. Romantismus v hudbě • Charakteristickým výrazovým prostředkem romantické hudby je barva zvuku. Velká paleta barev zvuků, potřebná pro vyjádření exotických scén, byla neodmyslitelnou součástí skladatelských technik. • Děj oper byl většinou situován do exotických lokalit (např. Verdiho Aida se odehrává ve starověkém Egyptě). • Romantická éra byla rájem virtuosů. Výjimečně nadaní interpreti byli extrémně populární. • Liszt, velký maďarský pianista a skladatel hrával na piano s takovým důrazem a vášní, že dámy omdlévaly.

  5. Evropská lidová hudba • Lidová hudba (hudební folklór) je ryze spontánní projev lidové hudebnosti (písně a tance, obyčeje a zvyky). Rozvíjí se a uchovává ústní tradicí a její tvůrci zůstávají většinou anonymní. • Základem evropské lidové hudby je píseň. Mnohé z písní byly natolik oblíbeny, že si je předávaly celé generace a staly se tak nejpřirozenějším a také nejčistším projevem obecné hudebnosti. Zpívá se v nich o přirozených lidských potřebách a tužbách, nejčastěji o lásce, práci a přírodě.

  6. Představitelé hudebního romantismu • Franz Schubert, Johann Strauss, Robert Schumann, Richard Wagner, Fryderyk Chopin, Petr Iljič Čajkovský a Nikolaj Rimský-Korsakov • Čeští skladatelé: • Bedřich Smetana - cyklus symfonických básní Má vlast • Antonín Dvořák - který složil symfonické básně Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat a Holoubek na motivy Erbenových balad.

  7. Kontrolní otázky 1. Popište charakteristické prvky romantismu v hudbě. 2. Uveďte jména některých světových a českých hudebních skladatelů. 3. Nejdůležitější dílo tohoto období B. Smetany.

  8. Správné odpovědi 1. Emoce, tajemno, fantazie, prvky lidové hudby, literární myšlenky (poezie). 2. Franz Schubert, Johann Strauss, Robert Schumann, Richard Wagner, Fryderyk Chopin, Petr Iljič Čajkovský a Nikolaj Rimský-Korsakov, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák. 3.Cyklus symfonických básní Má vlast.

  9. Použité zdroje • cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus_(hudba) • http://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A1+vlast+smetana&sm=1 • http://pisnickovi.denicek.eu/temata/romanticka-hudba Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.