slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman. Inhoud. Inleiding Wat is ondernemerschap? Aan de slag met ondernemerschap Hoe verder?. Doel van deze workshop. Eenrichtingverkeer of tweerichting? Inleiding op ondernemerschapsonderwijs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Inleiding
 • Wat is ondernemerschap?
 • Aan de slag met ondernemerschap
 • Hoe verder?
doel van deze workshop
Doel van deze workshop
 • Eenrichtingverkeer of tweerichting?
 • Inleiding op ondernemerschapsonderwijs
 • Informatie opdoen
 • Vragen beantwoorden
 • Meer vragen krijgen
 • Nadenken
wat is ondernemerschap
Wat is ondernemerschap?
 • Ruiltransactie
 • Geld verdienen
 • Zelfstandig
 • Vrijheid
 • Creatief zijn
zijn dit ondernemers
Zijn dit ondernemers?
 • Directeuren van grote ondernemingen
 • Eigenaren van kleine ondernemingen
 • Investeerders/ venture capitalisten
 • Managers
 • Docenten
 • Waarom (niet)?
vraag
Vraag
 • Welke manieren van ondernemen ken je?
de rol van de ondernemer
De rol van de ondernemer
 • Welvaart verspreiden (Richard Cantillon, 1755)
 • Welvaart creëren (Jean-Babtiste Say, 1803)
 • Kosten reductie (Alfred Marshall, 1890)
 • Innovatie (Joseph Schumpeter, 1934)
 • Onzekerheid en risico (Frank Knight, 1961)
 • Competitie, allertheid (IsraelKirzner, 1973)
definities
Definities
 • A purposefulactivitytoinitiate, maintain, andaggrandize a profit-oriented business (Cole, 1949)
 • The creation of new organizations (Gartner, 1988)
 • Takingadvantage of opportunitybynovelcombinationsof resources in wayswhich have impact on the market (Wiklund, 1998)
 • The processbywhichindividuals – eitheron theirown or insideorganizations – pursueopportunitieswithout regardto the resources theycurrently control (Stevenson & Jarillo, 1990)
 • The process of creatingsomething different withvaluebydevoting the necessary time and effort; assuming the accompanying financial, psychological, andsocialrisks; andreceiving the resultingrewards of monetaryand personal satisfaction (Hisrisch & Peters, 1989)
twee basismodellen
Twee basismodellen

Rijnlands

 • Onzekerheid
 • Creatief
 • Proactief
 • Vasthouden
 • Samenwerken
 • Ambitieus
 • High Tech

Ango-Saxisich

 • Risico nemen
 • Innovatief
 • Proactief
 • Concurrerend
 • Autonoom
 • Ambitieus
 • High Tech
het ondernemersproces
Het ondernemersproces

Entrepreneur

Opportunity recognition

Opportunity preparation

Opportunity exploitation

Network

het ondernemersproces1
Het ondernemersproces

Entrepreneur

Idee

Business model

gezondeBusiness

Network

onderzoek bij expert entrepreneurs
Onderzoek bij expert entrepreneurs
 • Haten marktonderzoek
 • Onderschatten of schuwen voorspellingen
 • Willen met werken met dingen onder hun leiding
 • Liever doelen veranderen om hun niet bestaande waarden achterna te jagen
 • Staan open voor verrassingen
 • Liever kansen creëren dan deze vinden
slide13

Twee benaderingswijzes

Causation: plannen, doelgericht, rationeel

Effectuation: Iteratief, waarden, pragamtisch

Note: effectuation is niet zonder plan, zonder doel of irrationeel

causation
Causation

Concurrentie analyse

 • Identificeren van een kans voor een nieuw:
 • product
 • bedrijf
 • markt

Verzamel middelen en stakeholders die geschikt zijn om het plan uit te voeren

Aanpassen aan de omgeving aangezien die regelmatig wijzigt

Start

Ontwerp een business plan

Markt analyse

slide15

Effectuation

Uitbreiding van middelen

Huidige mogelijkheden

Nieuwe waarden

Werkelijk commitment van stakeholders

Interactie met andere mensen

Wie ben ik

Wat ken ik

Wie ken ik

Wat kan ik?

Huidige waarden

Nieuwe doelen

Vermindering van de beperkingen om wat nieuws te doen

Nieuwe markt

slide16

Outside-in strategy

Inside-out strategy

Causation vs. effectuation

Causation model zoals in marketing studieboeken

Markt definitie

Segmentatie

Richten

Positioneren

De Klant

Stakeholders identificeren

Segmenten definiëren

Segmenten en partners toevoegen

Fabriceren van nieuwe markten

Effectuation zoals door Entrepreneurs wordt gebruikt

slide17

Verschillen

 • Startpunt: Waarden of doel
 • Houding t.o.v. risico
 • Houding t.o.v. anderen
 • Omgaan met onvoorziene zaken
 • Controle mechanisme
slide18

Startpunt

 • Doelen zijn gegeven: welke middelen zijn hiervoor nodig
 • Middelen vormen de basis voor beslissingen en nieuwe kansen : Wie ben ik, Wat ken ik en Wie ken ik. En welk effect kan ik hiermee bereiken?
 • Bird-in-hand principle: Start withwhoyou are, whatyouknow & whomyouknow(notwith the opportunity)
slide19

Houding t.o.v. risico

 • Verwachtte opbrengst. Bereken de potentie en risico en richt je op de beste mogelijkheid
 • Bereidheid om te verliezen. Bereken het mogelijke verlies en riskeer niet meer dan je bereidt bent te verliezen.
 • Affordablelossprinciple:Investwhatyoucanaffordtolose – canbe€0 (notexpected return)
slide20

Houding t.o.v. anderen

 • Competitie. Focus op concurrentie en versterk de banden met klanten en leveranciers om hun behoeften te vervullen
 • Partnerschap. Bouw je eigen markt samen met klanten en leveranciers en zelfs met mogelijke concurrenten.
 • Crazy quilt principle: Build a network of self-selected stakeholders (notcompetitive analysis)
slide21

Omgaan met tegenslagen

 • Voorkom tegenslagen. Tegenslagen zijn verstoringen die afleiden van het plan
 • Gebruik tegenslagen. Verrassingen kunnen nieuwe mogelijkheden brengen
 • Lemonadeprinciple: Leveragecontingenciesand even failures(notavoidthem)
slide22

Sturings mechanismes

 • Voorspellen.
 • Sturing. Uiteindelijke kunnen we de toekomst sturen, we hoeven die niet te voorspellen
 • Pilot-in-the-planeprinciple: The futurecomesfromwhatpeople do; (notinevitable trends)
slide23

EffectuationvsCausation

Bird-in-hand principle:Start with who you are, what you know & whom you knowvs. start with the opportunity

Affordable loss principle:Invest what you can afford to lose – can be €0 vs. based on expected return

Crazy quilt principle:Build a network of self-selected stakeholdersvs. competitive analysis

Lemonade principle:Leverage contingencies and even failures vs. avoid them

Pilot-in-the plane principle:The future comes from what people dovs. inevitable trends

slide24

Organic

Growth

Leaders

Expert

Entrepreneurs

Angels

Experienced

VCs

Entrepreneurial

Large Firms

Novice

Entrepreneurs

Novice

VCs

Corporate

Managers

Managers vs entrepreneurs

High

Low

Low

High

slide25

Opdracht

 • Maakgroepjes van 3-5 personen
 • Neem van éénpersoon de situatie in beschouwing

(Situatie is over het economie-onderwijsop school)

 • Beantwoord met de groep de volgendevragen:
 • Geefaanwat de individuelekwaliteiten (van de groepsgenoten)zijn in relatie tot de situatie
 • Watkan en wil je bijdragenaan die situatie?
 • Maak met elkaarsbijdrageeenopzetvoorvernieuwdonderwijs
 • Hoe kun je eventueleproblemengebruiken in je voordeel?
 • Watgaanjullieconcreetdoen?
 • Koppel ditgeheleproces in 1 minuutterug.
slide26

Questions?

Contact:

Matthijs Hammer MsC

m.h.m.hammermsc@saxion.nl

Ir. Ruud Koopman

r.g.m.koopman@saxion.nl

r.g.m.koopman@utwente.nl