sadr aj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Sadržaj. I deo – Kontekst medjunarodnog računovodstva Značaj izučavanja i uzroci razlika Glavne medjunarodne razlike u finansijskom izveštavanju Regulativa finansijskog izveštavanja u V.Britaniji, SAD, Australiji i Kanadi Harmonizacija finansijskog izveštavanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oneida


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj

I deo – Kontekst medjunarodnog računovodstva

 • Značaj izučavanja i uzroci razlika
 • Glavne medjunarodne razlike u finansijskomizveštavanju
 • Regulativa finansijskog izveštavanja u V.Britaniji,SAD, Australiji i Kanadi
 • Harmonizacija finansijskog izveštavanja

II deo – Sistemi pojedinih izabranih zemalja

 • Finansijsko izveštavanje u Severnoj Americi
 • Finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji
 • Finansijsko izveštavanje u Francuskoj
 • Finansijsko izveštavanje u Nemačkoj
 • Finansijsko izveštavanje u Holandiji
 • Finansijsko izveštavanje u Japanu
 • Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi
sadr aj1
Sadržaj

6.1. Uvod

6.2. Uticaji na računovodstvo

6.3. Kompanije i zakon o kompanijama

6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi

6.5. Revizija

6.6. Izveštaj direktora i izveštaj o tokovima sredstava

6.7. Računovodstveni principi i politike

6.8. Konsolidovanje i prevodjenje (pretvaranje) stranih valuta

6.9. Društveni izveštavanje korporacija

6.10. Kreativno računovodstvo

6.11. Rezime

6 1 uvod
6.1. Uvod
 • Anglosaksonski sistem finansijskog izveštavanja se razlikuje od sistema koji je karakterističan za zemlje kontinentalne Evrope
  • Zemlje sa anglosaksonskim sistemom: SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija, Republika Irska, Novi Zeland, Južna Afrika, Nigerija, Kenija, Malezija, Singapur i Hong Kong
 • Finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji je vrlo slično, ali postoje i razlike u nekim važnim aspektima
  • U Velikoj Britaniji su morali da se prilagodjavaju uticajima drugih zemalja u okviru EU, a u Australiji, kao federalnoj državi, da prihvataju američka iskustva u primeni standarda
6 2 uticaji na ra unovodstvo 1
6.2. Uticaji na računovodstvo (1)
 • Osnovne karakteristike računovodstva (1)
  • Direktan uticaj na finansijsko računovodstvo imaju zakon o preduzećima i računovodstvena profesija, a od manjeg značaja su berze i poreski sistem
  • Privredni sistem se zasniva na preduzećima iz privatnog sektora koja su obavezne da prezentiraju godišnje izveštaje akcionarima i Registru kompanija (Velika Britanija) ili Komisiji za poslovanje korporacija (Australija)
  • Preduzeća se podvrgavaju nezavisnoj reviziji od strane računovodstvenih firmi
  • Oporezivanje korporacija ima uticaj na finansijsko izveštavanje, ali ne toliko kao u zemljama kontinentalne Evrope
6 2 uticaji na ra unovodstvo 2
6.2. Uticaji na računovodstvo (2)
 • Osnovne karakteristike računovodstva (2)
  • Berza zauzima centralno mesto u finansiranju velikog dela privreda
   • Zato ima uticaja na standarde za finansijsko izveštavanje kompanija čijim se akcijama trguje na berzi
  • Britanski i australijski sistemi finansijskog računovodstva su još uvek dosta slični, ali se razlike povećavaju
   • Uticaj direktiva EU na britanski i uticaj američke prakse na australijski sistem
  • Inkorporacija, ili pretvaranje u akcionarsko preduzeće, postoji u Velikoj Britaniji od 1844. godine, a najnoviji zakon o kompanijama je donet 1985. godine
   • Značajne izmene, u delu koji se odnosi na računovodstvo, napravljene su 1989., pod uticajem četvrte, sedme i osme direktive EU
6 3 kompanije i zakon o kompanijama 1
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (1)
 • Vrste kompanija
  • Ekonomski najznačajnije su javne kompanije koje imaju pravo na emitovanje akcija i obveznica i koje mogu da pristupe berzi hartija od vrednosti
  • Najbrojnije su privatne kompanije
  • Značajna razlika u pogledu finansijskog izveštavanja postoji izmedju velikih, srednjih i malih kompanija
6 3 kompanije i zakon o kompanijama 2
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (2)
 • Računovodstveni zahtevi
  • Prema zakonskim zahtevima, kompanije prezentiraju akcionarima
   • Bilans stanja i bilans uspeha sa prilozima i izveštajem direktora
   • Konsolidovane bilanse (za holding kompanije) i
   • Revizorski izveštaj
  • Godišnji finansijski izveštaj mora pružiti istinit i pošten uvid, a revizor bi to trebalo da potvrdi
6 3 kompanije i zakon o kompanijama 3
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (3)
 • Velika Britanija (1)
  • Pod uticajem četvrte direktive EU, zakonom su propisane osnovne računovodstvene konvencije i principi
  • 1981. godine uvedene su standardne forme godišnjeg izveštaja, pa kompanije mogu da biraju izmedju dve forme bilansa stanja i četiri forme bilansa uspeha
  • Dopušteno je sastavljanje računa prema principu “istorijskih troškova”, ali i prema “alternativnim računovodstvenim pravilima” koja se zasnivaju na tekućim troškovima
6 3 kompanije i zakon o kompanijama 4
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (4)
 • Velika Britanija (2)
  • Pet bazičnih principa za sastavljanje finansijskih izveštaja
   • Pretpostavka da preduzeće posluje kao »going concern« (kontinuitet poslovanja)
   • Zahtev da se računovodstvene politike primenjuju iz godine u godinu
   • Opreznost prilikom utvrdjivanja iznosa pojedinih pozicija
    • Uzimaju se u obzir samo realizovani dobici i sve poznate obaveze i gubici
   • Uzročnost prilikom sučeljavanja prihoda i rashoda
   • Posebno procenjivanje, tj. vrednovanje pojedinačnih sredstava i izvora sredstava
6 3 kompanije i zakon o kompanijama 5
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (5)
 • Australija
  • Prema zakonu o preduzećima iz 1981. godine, sve kompanije moraju da sačine bilans stanja i bilans uspeha koji će dati istinit i pošten uvid
  • Prema izmenama zakona iz 1986. godine, pravila procenjivanja su skoro ukinuta, a pravila o otkrićima su postala manje obavezujuća, mada su neka od njih pokrivena računovodstvenim standardima
  • Propisane su forme i stepen otkrića za razne tipove kompanija
6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 1
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (1)
 • Računovodstvena profesija
  • Velika Britanija je bila prva zemlja u svetu u kojoj se razvila računovodstvena profesija
   • Posle drugog svetskog rata računovodstvena profesija je imala važnu ulogu u kreiranju i tumačenju tzv. najbolje računovodstvene prakse.
   • Danas postoji šest institucija koje predstavljaju asocijacije računovodja i revizora
    • Pokušaji da se one ujedine nisu dali rezultate
  • U Australiji postoje dve institucije koje predstavljaju asocijacije računovodja i revizora
  • Britanske i australijske računovodje imale su vodeću ulogu u radu Komiteta za medjunarodne računovodstvene standarde
6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 2
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (2)
 • Računovodstveni standardi
  • Pripremanjem i izdavanjem računovodstvenih standarda, profesija vrši snažan uticaj na finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji
  • Opredeljenje za donošenje standarda, u obe zemlje, javilo se kao odgovor na brojne primere šteta nastalih kao posledica pogrešnih godišnjih finansijskih izveštaja
6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 3
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (3)
 • U Velikoj Britaniji
  • Za razvijanje »iskaza o standardnoj računovodstvenoj praksi (SSAP)« bio je zadužen najpre Komitet za računovodstvene standarde (ASC), a kasnije Odbor za računovodstvene standarde (ASB)
  • Postoji ukupno 25 britanskih standarda koji su tokom vremena menjani i dopunjavani
 • U Australiji
  • 24 računovodstvena standarda
  • 7 iskaza o računovodstvenim koceptima
  • Priručnik za računovodstvena razjašnjenja
6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 4
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (4)
 • Zakonski zahtevi, računovodstveni standardi,

“istinit i pošten” uvid (1)

  • U obe zemlje
   • Ispunjavanje zakonskih zahteva i primena računovodstvenih standarda komplikuje se zbog nedovoljno jasne definicije »istinitog i poštenog uvida« i zahteva se otkrivanje dodatnih informacija, ukoliko su potrebne za »istinit i pošten uvid«
  • Odredjene kompanije mogu odstupiti od detaljnih zakonskih zahteva u Velikoj Britaniji, a u Australiji od odobrenih računovodstvenih standarda
6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 5
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (5)
 • Zakonski zahtevi, računovodstveni standardi,

“istinit i pošten” uvid (2)

  • Uticaj zakonskih zahteva i uticaj računovodstvenih standarda menjali su se tokom vremena, što je imalo efekta i na »istinit i pošten« uvid, pa su zbog toga postojale različite situacije
   • Zakonski zahtevi bez preporuka ili standarda (do ranih pedesetih godina)
   • Zakonski zahtevi i profesionalne preporuke ali bez standarda
   • Zakonski zahtevi i nepotvrdjeni standardi
   • Zakonski zahtevi i legalno potvrdjeni (odobreni) standardi
6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 6
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (6)
 • Australija
  • Podržavalo se mišljenje (ali ne od svih računovodstvenih organizacija) da bi kombinacijom zakonskih zahteva i računovodstvenih standarda trebalo pokriti sve važne aspekte finansijskog izveštavanja i da tada ne bi bilo potrebe za profesionalnim prosudjivanjem, odnosno za primenom koncepta “istinitog i poštenog” uvida
 • Velika Britanija
  • Računovodstvena profesija uporno insistira na zadržavanju koncepta “istinitog i poštenog uvida” kao sveopšteg kriterijuma prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja
6 5 revizija
6.5. Revizija
 • Uspešno ispunjavanje zahteva koje nameće privredno zakonodavstvo i računovodstveni standardi podrazumeva postojanje revizije
 • Velika Britanija i Australija
  • Britanski revizorski izveštaji potvrdjuju saglasnost sa privrednim zakonodavstvom, a australijski i sa odobrenim računovodstvenim standardima
   • Britanski pominju standarde samo kada se od njih odstupi
  • Profesionalna tela su sledila američku praksu izdavanja revizorskih standarda
6 6 izve taj direktora i izve taj o tokovima sredstava
6.6. Izveštaj direktora i izveštaj o tokovima sredstava
 • Velika Britanija i Australija (1)
  • Izveštaj direktora se odnosi na prikaz poslovanja i detalje o dividendama i interesima menadžmenta
   • Ovaj izveštaj ne predstavlja predmet revizije
  • Izveštaj o izvorima i upotrebi sredstava su predmet revizije u obe zemlje
  • U Velikoj Britaniji se zahteva od revizora da provere da li su iskazi u izveštaju direktora konzistentni sa iskazima u finansijskim izveštajima
   • Ovakav zahtev ne postoji u Australiji
6 6 izve taj direktora i izve taj o tokovima sredstava1
6.6. Izveštaj direktora i izveštaj o tokovima sredstava
 • Velika Britanija i Australija (2)
  • U obe zemlje se računovodstvo po istorijskim troškovima održalo i pored pokušaja da bude zamenjeno računovodstvom po tekućoj kupovnoj snazi ili po tekućim troškovima
  • Pet računovodstvenih principa kojih britanske kompanije po zakonu moraju da se pridržavaju navedene su u tački 6.3
  • Australijski zakon o preduzećima ne zahteva računovodstvene politike, ali se prema standardima prilikom sastavljanja izveštaja moraju uzimati u obzir: relevantnost, materijalnost, konzistentnost, opreznost i suština (a ne samo forma)
6 7 ra unovodstveni principi i politike 2
6.7. Računovodstveni principi i politike (2)
 • Bilansiranje sredstava
  • U Velikoj Britaniji pravila za vrednovanje sredstava su sadržana i u privrednom zakonodavstvu i u računovodstvenim standardima, a u Australiji uglavnom u računovodstvenim standardima
  • U Velikoj Britaniji, ali ne i u Australiji, postoji zakonska definicija osnovnih (fiksnih) sredstava. To su »sredstva namenjena za upotrebu na kontinuiranoj bazi u poslovanju preduzeća«
   • Ovakva definicija osnovnih sredstava se uglavnom stavlja na probu kada se bilansiraju nematerijalna sredstva
6 7 ra unovodstveni principi i politike 3
6.7. Računovodstveni principi i politike (3)
 • Britanski i australijski standardi se razlikuju u
  • tretmanu troškova istraživanja i razvoja
  • tretmanu troškova pripreme proizvodnje u rudarstvu i proizvodnji nafte i gasa
  • zahtevima za amortizovanjem materijalnih osnovnih sredstava i otkrivanjem iznosa amortizacije
 • Britanski i australijski standardi su slični u
  • tretmanu zaliha (LIFO metod nije prihvatljiv) i tretmanu ugovora o gradnji
6 7 ra unovodstveni principi i politike 4
6.7. Računovodstveni principi i politike (4)
 • Bilansiranje obaveza(1)
  • U novije vreme donosioci računovodstvenih standarda počeli su da posvećuju više pažnje tretmanu obaveza, zbog pojave novih vrsta finansiranja
  • U obe zemlje donosioci standarda su se suočili sa
   • Mnogim novim finansijskim instrumentima (obveznice sa diskontom, stepenaste obveznice, obveznice sa promenljivim kamatnim stopama, obveznice konvertibilne u akcije i dr.)
   • Zahtevima za amortizovanjem materijalnih osnovnih sredstava i otkrivanjem iznosa amortizacije
6 7 ra unovodstveni principi i politike 5
6.7. Računovodstveni principi i politike (5)
 • Bilansiranje obaveza(2)
  • Vanbilansno finansiranje, kao aspekt tzv. kreativnog računovodstva, podrazumeva prikazivanje duga izvan bilansa stanja
   • Najčešće se radi o
    • Lizingu
    • Porastu duga koji je pod kontrolom dela preduzeća isključenog iz konsolidovanja
    • Veštačkom otkupu ili reotkup akcija
  • Britanski zakonodavci i donosioci standarda su nastojali da otežaju vanbilansno finansiranje
6 8 konsolidovanje i prevodjenje pretvaranje stranih valuta
6.8. Konsolidovanje i prevodjenje (pretvaranje) stranih valuta
 • Konsolidovanje
  • Britanska zakonska pravila (ali ne i tehnike konsolidovanja) su znatno revidirana zakonom o preduzećima 1989. godine, kojim je uvedena sedma direktiva EU
  • Australijsko zakonodavstvo zahteva eliminisanje internih transakcija preduzeća u okviru tzv. zajedničkog interesa (združena preduzeća)
  • Britanski donosioci standarda su posvetili malo pažnje računovodstvu zajedničkih poduhvata (“joint venture”), a u Australiji je ovaj problem uspešnije rešavan
  • Računovodstveni standardi o prevodjenju stranih valuta su prilično ujednačeni u zemljama engleskog govornog područja, pa tako i u Velikoj Britaniji i Australiji
6 9 dru tveno izve tavanje korporacija
6.9. Društveno izveštavanje korporacija
 • Velika Britanija i Australija
  • Društvenom izveštavanju korporacija nije posvećena veća pažnja od strane britanskih i australijskih zakonodavaca i donosilaca standarda
  • U Velikoj Britaniji društveno izveštavanje se svodi na izveštaj o dodatoj vrednosti i izveštaj o zaposlenima
  • U Australiji su kompanije pokazivale mali interes za izveštavanjem o dodatoj vrednosti, ali su izveštaji o zaposlenima uobičajeni
6 10 kreativno ra unovodstvo
6.10. Kreativno računovodstvo
 • Velika Britanija i Australija
  • Kreativno računovodstvo, odnosno korišćenje finansijskih izveštaja za zbunjivanje pre nego za informisanje, nije novi fenomen ni u Velikoj Britaniji ni u Australiji i poslednjih godina je u ekspanziji
  • Kreativno računovodstvo je intenziviralo sukob izmedju pravne forme i ekonomske suštine i pogoršalo odnose izmedju računovodstvene i pravne profesije
6 11 rezime 1
6.11. Rezime (1)
 • Finansijsko izveštavanje kompanija u Velikoj Britaniji i Australiji ima važnu društvenu funkciju koja teži da pomogne da se kapital usmerava prema najprofitabilnijim projektima i da podstakne veći osećaj odgovornosti kod računovodja, direktora i revizora za kvalitet računovodstva
 • Mada zakoni o preduzećima koji regulišu i pitanja računovodstva postoje u obe zemlje još od XIX veka, računovodstvena profesija se javlja kao tumač potreba društva za objavljivanjem finansijskih informacija
6 11 rezime 2
6.11. Rezime (2)
 • Preispitivanje postojećih i razvijanje novih standarda finansijskog izveštavanja je, u novije vreme, bilo stimulisano inflacijom, promenjenim očekivanjima društva u pogledu privrednog razvoja i većom primenom kreativnog računovodstva
 • Računovodstvena profesija je, uprkos mnogih prepreka, stvorila sistem za donošenje standarda
ad