ajankohtaista opetusministeri st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ - PowerPoint PPT Presentation

meena
108 Views
Download Presentation

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakoulujen kv-hallinnon kevätpäivät Seinäjoella 14.5.-16.5.2007 Ilkka Turunen neuvotteleva virkamies

 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Kilpailukyky InnovaatiotLuovuus 1. Sveitsi 1. Suomi 1. Ruotsi 2. Suomi 2. Ruotsi 2. Japani3. Ruotsi 3. Sveitsi 3. Suomi4. Tanska 4. Japani 4. Yhdysvallat5. Singapore 5. Singapore 5. Sveitsi6. Yhdysvallat 6. Israel 6. Tanska7. Japani 7. Yhdysvallat 7. Islanti8. Saksa 8. Saksa 8. Alankomaat 9. Alankomaat 9. Tanska 9. Norja 10. UK 10. Alankomaat 10. Saksa Lähteet: Global Competitiveness Report 2006-2007, European Innovation Scoreboard 2006, Global Creativity Index 2006 (Richard Florida)

 3. Comparable welfare state performance • Denmark • Norway • Sweden • Finland • Austria • France • Switzerland • Netherlands • Belgium • Canada Source: Patrick Diamond, Social Justice Reinterpreted: New Frontiers for the European Welfare State, 2006

 4. 1. Korkeakoulut ja tiede Vanhasen II hallituksen ohjelmassa

 5. Korkeakoulut ja tiede Vanhasen II hallituksen ohjelmassa • Innovaatiot kilpailukyvyn, kasvun ja hyvinvoinnin moottoriksi => laaditaan kansallinen innovaatiostrategia • luodaan maailman kärkeen ulottuvia osaamiskeskittymiä (SHOK) • julkinen T&K –rahoitus neljään prosenttiin BKT:stä • merkittävä osa valtion omaisuuden myyntituloista osaamista, innovaatioita ja talouden kasvua edistäviin investointeihin • yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään duaalimallin pohjalta • huippuyliopisto perustetaan • yliopistojen perusrahoitusta lisätään kauttaaltaan • tieteellisen toiminnan tukemiseen suunnatut lahjoitukset laajasti verovähennyskelpoisiksi • laaditaan korkeakoulutuksen kansainvälistymisen strategia

 6. Korkeakoulut ja tiede Vanhasen II hallituksen ohjelmassa • Isoin hanke: yliopistojen hallinnollisen aseman uudistaminen => yliopistoista julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä tai yksityisoikeudellisia säätiöitä • käynnistetään välittömästi yliopistolain ja siihen liittyvien muiden säädösten kokonaisuudistuksen valmistelu; yliopistoja ja tiedeyhteisön jäseniä kuullaan • lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon maksullisen kansainvälisen tilauskoulutuksen ja maksullisten vieraskielisten maisteriohjelmien mahdollisuus (uudistetaan myös vastaavia ammattikorkeakouluja koskevia säädöksiä) • hallituksen esityksen Eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009 • yliopistojen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistaminen samassa aikataulussa • taloudellinen autonomia, tutkimus- ja opetusresurssien kohdentaminen, tutkimuksen ja osaamisen hyödyntäminen, maksullinen tilauskoulutus • kansainvälisen yhteistyön edellytykset paranevat

 7. Korkeakoulut ja tiede Vanhasen II hallituksen ohjelmassa • tutkimuksen ja koulutuksen huippuyliopisto (Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu) • perustetaan projektiorganisaatio (yliopistot, OPM, VM, elinkeinoelämä) • toteuttamissuunnitelma: konseptin tarkennus, aikatalu, rahoituskehys, tilat => säätiön valmistelu ja yliopistojen sisäiset hankkeet • tarvittava lainsäädäntö osana yliopistolain kokonaisuudistusta

 8. Rakenteellinen kehittäminen • tulosopimusneuvottelujen jälkeen tilannekatsaus meneillään olevista ja suunnitelluista hankkeista, kesäkuu 2007 • valmistellaan rakenteellisen kehittämisen linjaukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) luonnokseen, kesäkuu 2007 • KESU hyväksymisen jälkeen valmistellaan konkreettinen toimenpideohjelma, helmikuu 2008

 9. Rakenteellinen kehittäminen • Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuva Itä-Suomen liittoyliopisto • toteutuu 1.1.2010 alkaen • Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yliopistokonsortio • aloittaa toimintansa 1.8.2008 • uusimuotoinen yliopisto vuonna 2011

 10. Tiede, tutkimus, innovaatiot • Strategisen huippuosaamisen keskittymät  kansainvälisiä tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan keskittymiä Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä aloilla • Metsäklusteri OY perustettu (LTY, TKK, ÅA, Metla, VTT, metsäklusterin yritykset) • energia ja ympäristö • metallituotteet ja koneenrakennus • terveys ja hyvinvointi • tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut

 11. Tiede, tutkimus, innovaatiot • luodaan neliportainen tutkijanurajärjestelmä, 2007-2011 • kansallinen tutkimusinfrastruktuuripolitiikka • korkeakoulu- ja tiedejärjestelmän kansainvälistäminen

 12. Kansainvälistyminen Ajankohtaisia hankkeita • prof. Arto Mustajoen selvitys yliopistojen Venäjä-yhteistyön kehittämisestä => toimeenpano mm. Venäjän kielen ja kirjallisuuden laitosten yhteistyö, Aleksanteri-instituutin kehittäminen, Cross-Border University • Aasia-ohjelman toimeenpano => Markku Linnan läsnäoloselvitys 31.5.2007

 13. Ajankohtaiset EU-asiat: koulutus Saksan ohjelma- Bildung verbindet • Euroopan arvot • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) • näyttöön perustuva politiikka • indikaattorit • Euroopan teknologiainstituutti (kilpailukykyneuvosto)

 14. Ajankohtaiset EU-asiat: koulutus Portugalin ja Slovenian ohjelmat • Koulutus 2010 – keskustelu EU:n koulutusyhteistyön tulevista tavoitteista, vuodenvaihde 2007/2008 • vertaisoppimisen työryhmät (aiemmin opitun tunnustaminen, korkeakoulujen modernisaatio, opettajien ja kouluttajien koulutus) • uudet aloitteet: suositus opettajankoulutuksen laadusta, tiedonanto näyttöön perustuvasta politiikasta, vihreä kirja koulutuksesta ja innovaatioista, tiedonanto koulutuksesta ja maahanmuutosta, tiedonanto oppimisen tulevaisuudesta

 15. LOPUKSI • Shanghain listalle haastaja: OECD suunnittelee graduate-Pisaa

 16. KIITOS