kwetsbare groepen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kwetsbare groepen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kwetsbare groepen - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Kwetsbare groepen. Hoe bereik je ze? Hoe kunnen ze meedoen?. Agenda. Wat zijn kwetsbare groepen, hoe proberen we ze te bereiken? Wat maakt deze groepen kwetsbaar en wat betekent dat voor een aanpak? Een palet van aanpakken Wat betekent dat voor u? Vragen of opmerkingen: graag direct.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kwetsbare groepen' - omar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen

Hoe bereik je ze?

Hoe kunnen ze meedoen?

agenda
Agenda
 • Wat zijn kwetsbare groepen, hoe proberen we ze te bereiken?
 • Wat maakt deze groepen kwetsbaar en wat betekent dat voor een aanpak?
 • Een palet van aanpakken
 • Wat betekent dat voor u?

Vragen of opmerkingen: graag direct

kwetsbare groepen wie
Kwetsbare groepen: wie?

Welke groepen ziet u als kwetsbaar?

 • Verzameling individuen:
  • Ouderen (deelgroep)
  • Mensen met een beperking
  • (Allochtone) vrouwen/slachtoffer huiselijk geweld
  • Daklozen/GGZ/verslaafden
  • Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt
 • Groepen (met onderlinge verbanden):
  • Allochtonen
  • Jongeren
kwetsbare groepen aanbod
Kwetsbare groepen: aanbod
 • Meedoen – in de samenleving (sociaal of economisch) => voor henzelf
 • Meepraten - deelname aan WMO raad o.i.d.=> namens groep
 • Meewerken – vrijwillige inzet/mantelzorg e.d.=> voor anderen

Prestatievelden 7/8/9 en 1/4

Wat is uw aanbod aan hen?

waarom kwetsbaar
Waarom kwetsbaar

Individuen:

 • Situatie houdt hen vast in oude patronen/beperkingen
 • Aanbod wat gedaan wordt is voor hen onbereikbaar door beperking
 • Hen persoonlijk helpen die ‘barrière’ te overkomen, anders geen bereik of terugval
waarom kwetsbaar1
Waarom kwetsbaar

Groepen met eigen cultuur:

 • Niet altijd verbinding met hoofdstroom
 • Ander perspectief op meedoen, meepraten en meewerken
 • Daarom geen contact en/of interesse met het aanbod
derhalve
Derhalve
 • Aanpakken moeten specifiek zijn voor soort kwetsbare groep/individuen en hun barrières.
 • Aanpakken moeten gericht zijn op het soort participatie dat gewenst is

Aansluiten bij waar de doelgroep staat, mensen uit de doelgroep, respect voor hen (bij hen beginnen) maar dat niet als eindpunt nemen.

Gaat om wat u wilt, wat past in uw beleidsplan, welke doelgroepen u waarvoor wilt bereiken

palet aan aanpakken
Palet aan aanpakken
 • Activerend huisbezoek: individuen mee te laten praten en doen
 • Ambassadeurs: mensen uit een groep bereiken om mee te doen en mee te praten
 • Empowerment trajecten: individuen mee te laten doen
 • Atana traject: individuen trainen om mee te praten/ werken
 • Netwerkontwikkeling: individuen en groepen mee laten werken en helpen zich te organiseren
 • Integrale trajecten: bijv. woonzorgservice in de wijk (WZSW)
activerend huisbezoek
Activerend huisbezoek
 • Gericht om mensen te bereiken, mee te laten praten en mee laten doen
 • Trainen van vrijwilligers (uit de doelgroep) om huisbezoeken te doen: hen laten meewerken
 • Huisbezoeken niet alleen gericht op meepraten, maar activeren tot meedoen: concreet eerste aanbod nodig

Voor bijv. ouderen, allochtonen, mensen met een beperking, mantelzorgers

ambassadeurs
Ambassadeurs
 • Kern: werf sleutelfiguren uit de doelgroep, die ambassadeur zijn voor het onderwerp (van ouderparticipatie tot huiselijk geweld)
 • Train hen om contact te leggen, informatie te verzamelen en mensen te mobiliseren
 • Verzamel die informatie gericht en geef de gemobiliseerde mensen een concrete eerste stap om mee te praten/werken

Voor huiselijk geweld, allochtone groepen, jongeren

empowerment trajecten
Empowerment trajecten
 • Voor individuen die vast zitten in oude patroon: nieuwe kracht om daaruit los te komen
 • Voor vrouwen in de bijstand, GGZ, ex-verslaafden, allochtone vrouwen (1001 kracht)
 • Inzet van ervaringsdeskundigen:
  • Aansluiten bij deelnemers, ook voor werving
  • In het traject: voorbeeld geven
 • Aansluitend vervolgstappen, hetgeen betekent ook werken met rest van het systeem
atana traject
Atana traject
 • Landelijk traject, gericht op het kleurrijker maken van met name besturen
 • Werven van geschikte kandidaten/ persoonlijkheden
 • Serie trainingen, met tussendoor werken in de praktijk
 • Doel: actief worden in bestuur/raad/commissie
 • Daardoor verbinding leggen => ‘kringen in het water’ / netwerk activeren
 • Opzet wordt ook gebruikt voor mantelzorgers en andere vrijwilligers
netwerkontwikkeling
Netwerkontwikkeling
 • Gebiedsgericht werken: mensen bereiken en activeren => meedoen, meepraten, meewerken
 • Energie stimuleren, versterken en omzetten in concrete actie & resultaat
 • Verbinding zoeken met anderen, zodat vuurtje aangewakkerd wordt
 • Netwerk (van professionals en andere betrokkenen) uitnodigen en verbinden

Mantelzorgers, vrijwilligersgroepen, prachtwijken, Agenda 22, locale versterking/GGZ

slide14
WZSW

Woon Zorg Service in de Wijk - combinatie:

 • Zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk (WMO)
 • Toeleiding van moeilijk plaatsbare mensen tot arbeidsmarkt (WSW-WWB)
 • Stimuleren vrijwilligers- en mantelzorg-werk
 • Integrale beleidsontwikkeling

Binnenkort werkbezoeken: indien interesse, opgeven mogelijk

wat betekent dit voor u
Wat betekent dit voor u?
 • Weten wat u wilt: WMO beleidsplan is logisch uitgangspunt (vaak meer dan 50% van gemeente budget)
 • Weten hoe u dat wilt oppakken: alleen of in regioverband
 • Wat uw speerpunten zijn: welke thema’s of kwetsbare groepen wilt u bereiken
 • Projectmatig, integraal of regionaal
 • Straks evaluatie van WMO beleid & uitvoering
projectmatige activiteiten
Projectmatige activiteiten
 • Gericht op bereiken van een doelgroep in het kader van één thema
 • Organiseren van de activiteiten voor de doelgroep, minder van het veld eromheen
 • Vanuit bestaande kaders/afdelingen

Overzichtelijk, bekend, beperkte impact, snel resultaat

integraal
Integraal
 • Kijken over afdelingen/beleidsvelden heen: WMO geeft goede kans hiervoor
 • Vanuit het maatschappelijk probleem kijken naar het veld (bijv. prestatieveld 1)
 • In dialoog met doelgroep integrale aanpak vorm geven: meedoen, meepraten en meewerken
 • Helikopterview: verbinden van verschillende projecten voor doelgroepen of gebied: synergie en samenwerking

Veelomvattend, innovatief, grote impact

regionaal
Regionaal
 • Samen met collega-gemeenten
 • Taakverdeling: wat doe je waar?
 • Hoe organiseer je meepraten en meewerken van kwetsbare groepen op dit niveau?
 • Hoe breng je de afspraken weer terug naar de eigen gemeente?
vragen
Vragen?
 • Later:

Maarten Bremer

[email protected]

035 – 542 7800

Nu?

ad