E-mācīšanās vides. Funkcionalitāte un standarti - PowerPoint PPT Presentation

omar-owen
e m c an s vides funkcionalit te un standarti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-mācīšanās vides. Funkcionalitāte un standarti PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-mācīšanās vides. Funkcionalitāte un standarti

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
E-mācīšanās vides. Funkcionalitāte un standarti
272 Views
Download Presentation

E-mācīšanās vides. Funkcionalitāte un standarti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-mācīšanās vides.Funkcionalitāte un standarti Uldis Straujums Latvijas UniversitāteDatorikas nodaļa Latvijas Universitātes Dekānu sanāksme, Rīgā, 2002.gada 17.aprīlī

 2. E-mācīšanās E-learning E-mācīšanās ir kursa vai apmācību apgūšana, lietojot Internetu - parasti vispasaules tīmekli. http://www.currents.net/resources/dictionary/index.html E-mācīšanās ir jebkura mācīšanās forma, kas izmanto tīklu piegādei, saziņai vai atvieglošanai (pēc dažiem gadiem jums varbūt pat nevajadzēs lietot datoru). http://elearners.com/services/faq/q1.asp

 3. Studenta iespējas, kuras nodrošina e-mācīšanās vide • lekciju materiāla pieejamība elektroniski, • vingrinājumi ar novērtējumu, • testi ar novērtējumu, • konsultācijas ar pasniedzēju, • diskusiju telpa ar citiem studentiem, • savu sekmju novērtējums, • aptaujas par studiju aktualitātēm.

 4. Pasniedzēja iespējas, kuras nodrošina e-mācīšanās vide • lekciju materiāla gatavošanas atbalsts (multimēdiju materiālu gatavošana, iekļaušana, versiju uzskaite, individualizācija), • testu ģenerēšana, • konsultāciju sniegšana (e-pasts, iekšēji ziņojumi), • diskusiju telpas pārvaldība, • studentu sekmju uzskaite, • aptauju veidošana par studiju aktualitātēm.

 5. Menedžera iespējas, kuras nodrošina e-mācīšanās vide • grupu komplektēšana, • arhīvu veidošana, • e-materiālu atbilstība e-mācīšanās (e-learning) standartiem, • apmācības kvalitātes kontrole.

 6. E-mācīšanās vides standarti 1.līmenis. Tehniskais Resursu struktūra, pieraksts, novietojums, piekļuve 2.līmenis. Savietojamība Resursu metadati Saturs un komplektācija Jautājumi un testi Apmācāmo profili Atkalizmantojamas prasmes 3.līmenis. Kvalitāte Lietojamība Pedagoģiskā modeļa atbalsts

 7. E- mācīšanās vides standarti (turpinājums) • Aviācijas rūpniecības apmācības komitejaAviation Industry CBT Commitee (AICC) • IEEE institūta mācīšanās tehnoloģiju standartu komitejaIEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) • IMS Globālais mācīšanās konsorcijsIMS Global Learning Consortium (IMS) • Koplietojamu satura objektu uzziņu modelisSharable Content Object Reference Model(SCORM) • Un citi standarti

 8. E-mācīšanās vides nodrošināšanas veids • E-mācīšanās vides prasību apmierināšanu principā varētu nodrošināt jau gatava programmatūra • pasaulē izstrādāts MILZĪGS daudzumse-mācīšanās programmatūras

 9. Pārskats par e-mācīšanās programmatūru • Internetā atrodams pārskats par 56 e-mācīšanās programmāmhttp://www.ctt.bc.ca/landonline/choices.html • Tikai 23 no tām apmierina attīstītāko standartu – IMS standartu (15 programmas – 2001.g.jūnijā) • Populārākās programmas ir (pēc atsauču skaita Internetā, lietojot Copernic2001 metameklētāju): WebCT(55), Blackboard(48), Angel(48), Prometheus(47), Saba (46), Question Mark(39), Learning Space(31)

 10. E-mācīšanās vide WebCT Kompānija WebCT (ASV, Kanāda) ir izstrādājusi e-mācīšanās datorprogrammu WebCT. WebCT tiek lietota vairāk nekā 2 500 organizācijās 81 pasaules valstīs. WebCT lietotāju interfeiss ir pieejams 10 valodās. WebCT ir izstrādāti vairāk nekā 1000 kursi.

 11. WebCT lietošanas piemērs

 12. WebCT kursu autora iespējas

 13. WebCT izstrādātie kursi WebCT videi izstrādāti vairāk nekā 1000 kursi (e-packs) 30 jomās. Satura izstrādātāji priekš WebCT (20 izdevniecības) Populārākās e-pakas (stāvoklis 2002.g.20.martā) E-pakas datoru un informātikas jomā (70 vienības) E-pakas var vai nu izmantot uz sava servera, vai nopirkt pieeju WebCT firmas serverim.

 14. Secinājumi • E-vides pilnīgai nodrošināšanai nepieciešamas VAIRĀKAS komponentes • Lai novērstu atkarību no vienas firmas produktiem, jāorientējas uz tādu e-mācīšanās vidi, kas atbilst STANDARTIEM • Latviešu valodas atbalsts ārzemju kompāniju izstrādātajos produktos pašlaik nesniedzas līdz interfeisa pilnīgai LATVISKOŠANAI

 15. Izmantotie avoti • http://www.masie.com/standards/S3_Guide.pdf Pārskats par e-mācīšanās standartiem • http://www.imsglobal.orgIMS standarti • http://www.ctt.bc.ca/landonline/choices.htmlPārskats par e-mācīšanās vidēm • http://talmaciba.cs.fmf.lu.lvPilotkurss latviešu valodā WebCT vidē (login: test parole: test) • http://www.webct.comWebCT vides izstrādātāju mājas lapa

 16. Paldies par uzmanību! Uldis Straujums ustr@lanet.lv