Informatieavond groep 7 - PowerPoint PPT Presentation

informatieavond groep 7 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond groep 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond groep 7

play fullscreen
1 / 22
Informatieavond groep 7
164 Views
Download Presentation
olivia-russo
Download Presentation

Informatieavond groep 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatieavondgroep 7 Wiebenik Groep 7, eenbelangrijkjaar? Hulp van ouders? Planbord Huiswerk Net als in groep 6 Nieuw Levelwerk Verkeer Gym Spreekbeurt/werkstuk Jgz Seksuelevoorlichting Interne begeleiding Voorlopigadvies VO Website

 2. Wiebenik? • FulltimeCV

 3. Groep 7 eenbelangrijkjaar? • Jazeker… maar niet alleen groep 7! • Kinderen daarom niet nerveus ‘maken’ voor bijvoorbeeld citotoetsen. • Extra oefenen: Squla (tegen betaling), www.leestrainer.nl • Ons motto: Als een kind zich goed voelt in de klas en bij de leerkracht, dan presteert hij/zij beter!

 4. Hulp van ouders? • Stimuleer de kinderen tot lezen. • Hulp bij het huiswerk is soms echt nog nodig. • Een kopie van een les om te zien waar we op dit moment aan werken? Geen probleem! • Begeleiding naar activiteit is welkom! • Via de mail

 5. planbord • Dagritme (welke vakken hebben we vandaag?) • Betreffende lessen (welke opgaven maken we?) • Klassenbeurt (wie? en wat moet er gebeuren?) • Huiswerk (datum en wat moet geleerd/gemaakt?)

 6. Huiswerk • Meer dan in groep 6! • Leerwerk: bijv. topografie, dicteewoorden, Engels, geschiedenis en natuur. • Maakwerk: spellingsbladen, rekenopgaven, begrijpend lezen. • Agenda in ieder geval elke week mee! • Huiswerk ook te vinden op website: http://oostwijzer.unicoz.nl/content/groep-7b-cygnus (-> Cygnus -> groepen -> 7B)

 7. net als in groep 6… • Taal en spelling (Taal op maat + werkwoordspelling) • Catechese (Trefwoord) • Sociaal emotionele ontwikkeling (Goed gedaan) • Schrijven (Pennenstreken) • Dans/muziek/drama (Moet je doen) • Lezen (eigen boek mag in overleg) • Topo (in groep 7: Europa) • Rekenen

 8. Wereld in Getallen • Opbouw les: • klassikale instructie. • verlengde instructie voor rekenzwakke leerlingen. • zelfstandig aan weektaak (+ computer). • Weektaak op 3 niveaus (sterren) De niveaus zijn: minimum, basis en plus. Zo halen we het beste uit ieder kind. Bij 3 ster ook stukje basis van 2 ster maken. • Voor rekensterke kinderen: pluswerkboek. • Voor rekenzwakke kinderen: bijwerkboek.

 9. Gescheidenzaakvakken • Aardrijkskunde • Geschiedenis • Natuur/techniek

 10. Begrijpend lezen • Nieuwe methode • Nieuwsbegrip: voldoet aan kerndoelen • Meer lestijd • Actueel • Gevarieerde opdrachten • http://www.nieuwsbegrip.nl/

 11. Nieuw: Engels • Interesse voor de Engelse taal ontwikkelen. • Vooral luisteren en spreken. • Basisbegrippen. • Leren voor de toets:vooral engelsnl

 12. Levelwerk • Voor elk kind is extra werk beschikbaar, dat is geen Levelwerk. • Levelwerk is voor leerlingen die op àlle vakgebieden hoog scoren! • Een sterke rekenleerling krijgt bijvoorbeeld Pluswerk rekenen. • De reguliere lesstof gaat altijd voor i.v.m. Cito’s.

 13. Verkeer • We werken met: • Groep 7: schriftelijkverkeersexamen en praktijkexamen! (april/mei 2014) • Route voorafbekenddus u kuntoefenen met uw kind. • Fietsmoet in ordezijn. • Meer informatieruim op tijd via brief.

 14. Gym • Vakleerkracht – meester Martin. • Dinsdag en donderdag. • Briefje vooraf bij geen deelname gym. • Douchen na afloop is verplicht. • Extra aandacht (dinsdagmiddag)

 15. Spreekbeurt/werkstuk • Boekbespreking na de herfstvakantie. • Werkstuk • Spreekbeurt rond meivakantie. U ontvangt steeds op tijd een brief met uitleg. Schema voor boek/spreekbeurt hangt tegen die tijd bij de deur.

 16. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) • gezondheidsonderzoek groep 7 • ouders vullen vooraf vragenlijst in • leerlingen krijgen uitleg in een les voorafgaand aan onderzoek • onderzoek vindt plaats op school

 17. Seksuelevoorlichting • In groep 7 en 8 met behulp van liefdesplein (schooltv). • Nadrukgroep 7: - Ikverander (lichamelijke en emotioneleveranderingen). - Waarkomikvandaan? (voortplanting, voorbehoedsmiddelen). • Nadrukgroep 8: emoties, grenzen en (zelf)respect. Van tevoreneen brief.

 18. Interne begeleiding • Marjolein van Melzen (di-do-vrij) • Groepsplannen in plaats van handelingsplannen:- verlengde instructie- basisinstructie- verkorte instructie

 19. Voorbeeld

 20. Voorlopigadvies VO Alle voorgaande jaren tellen mee. • Informatieavond groep 7 Voorlopig Advies • Voorlopig advies Voortgezet Onderwijs ontvangt u ongeveer juni 2014 • In groep 8 vindt het intelligentie onderzoek plaats (NIO). • In groep 8 het definitieve advies.

 21. Website • www.unicoz.nl/oostwijzer • Nieuwsbrief • Huiswerk • Oproepjes • Foto’s • Verhalen • Uitgebreide schoolgids

 22. Zijnernogvragen?