Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbejdsmedicin Pr sentation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbejdsmedicin Pr sentation

Arbejdsmedicin Pr sentation

332 Views Download Presentation
Download Presentation

Arbejdsmedicin Pr sentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arbejdsmedicin Prsentation Gert Thomsen Arbejdet med arbejdsmedicin siden 91 Overlge her i Esbjerg siden 2001 Srlige interesser: Allergi og Astma Skulder-, arm-, hndbesvr

  2. Dagens emner Andre arbejdsbetingede sygdomme: Lungesygdomme Hudsygdomme* Hrenedsttelse* Vibrationsbetinget hvide fingre* Reproduktionsforstyrrelser krftsygdomme

  3. Fagbeskrivelsen De studerende skal kunne

  4. Eksponering Kemisk Fysisk Biologisk Ergonomisk Psykisk

  5. Hvordan vurdere Kemisk Mling Lugt-trskler Sknne ud fra Produktoplysninger Forbrug Hvor meget fordamper? Hudoptag! MAL-kode

  6. MAL Koder

  7. MAL Koder

  8. Hvordan vurdere Kemisk En er Eddikesyre En er cellulosefortynder

  9. Hvordan vurdere Fysisk Stj Temperatur Trk? Strling

  10. Hvordan vurdere Biologisk Mikroorganismer Endotoksiner Allergifremkaldende stoffer Smittefare?

  11. Hvordan vurdere Ergonomisk Det hrer I (forhbentligt) en masse om p andre tidspunkter

  12. Hvordan vurdere Psykisk Kan man mle registrere observere psykisk arbejdsmilj? Interview sprgeskema Gruppeniveau Tredkker sprgeskema

  13. Tredkker 1

  14. Lungesygdomme Obstruktive Astma og KOL Restriktive Silikose, asbestose og lign. Alveolit lignende

  15. Undersgelsesmetoder Rntgen Primrt for at udelukke TB og cancer Spirometri Udvidet lungefunktionsundersgelse Allergitests

  16. Normal spirometri

  17. Obstruktiv Spirometri

  18. Restriktiv Spirometri

  19. 17 rig bagerlrling Tidligere fysisk aktiv Ingen familir disposition 1 md efter at vre startet i bageri hoste og funktionsdyspn. Normal spirometri ved undersgelsen Blank priktest

  20. Bagerlrlingen IgE antistof overfor hvedemel og rugmel Peakflow udsving 50 p fridag, 150 p arbejdsdage! Konsekvenser?

  21. Hudsygdomme Urtikaria (nldefeber) Eksemer Toksiske Allergiske Undersgelsesmetode: Lappetest

  22. 32 rig smed De sidste 4 r kontrolleret svejsninger Juni skiftet fra at bruge magnettest til ultralydtest August begyndende hndeksem Svinder ved sygemelding, kommer igen nr arbejdet genoptages Ultralyds-gel rsagen?

  23. Indholdsstoffer Konserveringsmidler pH-regulerende stof (ethanolamin-forbindelse)

  24. rsager til eksem Vand Nikkel sjldent arbejdsbetinget Konserveringsmidler Parfume

  25. Hreskader Grnsevrdien 85 dB P 10 r vil 3-10 % f hreskader.

  26. Hreskader Hrevrn virker Men kun nr de bruges Radio (Skala) hjlper p brugen Forskellige typer til hj og lavfrekvent stj Kontakt f.eks. Arsima

  27. Arsima

  28. Hreskader > 80 dB => Hrevrn skal vre til rdighed for de ansatte > 85 dB => Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de anvendes Meget stj kan forebygges ved kilden eller ved dmpning af rummet! Husk Skalaen er logaritmisk: 3 dB = fordobling 10 dB = 10 dobling

  29. BEK nr 63 af 06/02/2006 Bekendtgrelse om beskyttelse mod udsttelse for stj i forbindelse med arbejdet 14. Ansatte, der udsttes for stj som overskrider en stjbelastning p 85 dB(A) eller spidsvrdier af impulser p 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersgelse. Stk. 2. Der henvises i vrigt til bekendtgrelsen om arbejdsmedicinske undersgelser efter lov om arbejdsmilj. 15. Ansatte, der udsttes for stj som overskrider en stjbelastning p 80 dB(A) eller spidsvrdier af impulser p 135 dB(C), skal have adgang til en hreundersgelse, herunder en audiometrisk undersgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. 4-7, viser risici, som flge af stj.

  30. Vibrationsskader Hvide fingre (WWF) Karpaltunnelsyndrom Arthrose

  31. Hvor meget skal der til?

  32. Vibrationspvirkning Trykluftvrktj Bde Entrepanr og vrksted Motorsave Slagboremaskine Nye vrktj betydeligt bedre end gamle Helkropsvibrationer Http://umetech.niwl.se opdateres ikke ordentligt Producenternes hjemmesider

  33. Et eksempel 48 rig mand Altid i jord og beton, men tidligere nsten ingen nedbrydningsarbejde Omlgning i firmaet ny arbejdsfunktion renovering af betondk. Efter mindre end et r anfald af WWF

  34. Eksponering 50 % opbrydning 50 % stbe Af opbrydningstiden ca tid med bygningshammer Vibrationsstyrke: 27 ms-2

  35. Producenten skriver Innovative shock absorbing handle minimizes vibration transmission ATs grnse: max 3 ms-2 i 8 timer Men belastningen stiger med kvadratet p styrken. Tilladt brugstid hvis ATs grnser skal overholdes: < 8 minutter dag

  36. Behandling Undg vibrationsudsttelse! Rygning forvrrer (nok) lidelsen Alfa-blokker eller diltiazem kan prves

  37. Reproduktionsskader Skader p arveanlg Sdceller gceller Foster

  38. Reproduktionsskader Strling Ioniserende strling Rntgen Kosmisk ved flyvning Ikke gravide: max 6 mSv Gravide max 1 mSVr

  39. Ikke ioniserende strling Kortblge Et studie af fysioterapeuter Pvirkede knsfordelingen af brnene, men der pvistes ikke overhyppighed af misdannelser

  40. Reproduktionsskader Kemi Hvis ikke konkret mistanke: 10% HGV Ergonomi Infektioner Vejledning findes p ATs hjemmeside

  41. Arbejdsbetingede krftsygdomme Lunge Rg Visse metaller Asbest Nse Trstv Skifteholdsarbejde Brystkrft?

  42. Web-steder http://www.arbejdsmiljoviden.dk/ Videncenter for arbejdsmilj www.at.dk Arbejdstilsynet www.ami.dk Arbejdsmiljinstituttet http://www.bar-web.dk/ BARene http://www.dasfas.dk/ Dansk selskab for fysisk aktivitet og sundhed Bogen www.retsinfo.dk Love og bekendgrelser http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/ah/ah.asp Arbete & Hlsa fra 1990 i fuldtekst www.amk-syd.dk De arbejdsmedicinske afdelinger i Regionen http://www.catsub.dk/Index.asp Substitueringseksempler