Frihetstiden - PowerPoint PPT Presentation

oleg-mcguire
frihetstiden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frihetstiden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frihetstiden

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Frihetstiden
452 Views
Download Presentation

Frihetstiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Frihetstiden • 1718-1772

 2. Innan Frihetstiden ... • Innan Frihetstiden är det Stormaktstid. • Under Stormaktstiden är krig nästan hela tiden. • I slutet av Stormaktstiden bestämmer kungarna själva i Sverige. • Krig, pest (sjukdom) och missväxt har lett till att svenskarna har haft det jobbigt!

 3. FRED!

 4. Frihetstiden börjar... • Karl XII dör 1718. • Han har inga barn så hans syster blir drottning. • Hon vill inte bestämma i Sverige. • Hon lämnar över makten till sin man, Fredrik I. • Han får knappt bestämma någonting. • Sverige är trött på enväldiga kungar.

 5. Folket ska bestämma • Nu ska adeln, präster, borgare och bönder bestämma i riksdagen. • De träffades i Stockholm ibland och där fattade de viktiga beslut. • Kungen hade ingen makt alls. • Adeln bestämde mest av alla. • När kungens makt är liten är adelns makt stor.

 6. Hattar och Mössor • I riksdagen blev det ofta långa diskussioner. • Två partier bildas: Hattarna och Mössorna. • Mössorna vill ha fred och tänka på hur Sverige ska få det bättre. • Hattarna vill ha krig igen och göra Sverige mäktigt igen.

 7. Befolkningen växer ... • Under 1700-talet växer befolkningen från 1 miljon invånare till nästan 3 miljoner invånare. • De flesta bor fortfarande på landet och är bönder. • Befolkningen ökar snabbt för att: • De stora krigen var slut • Man lärde sig att bruka jorden bättre • Man slog ihop åkrarna till en stor åker

 8. Vetenskapmän och uppfinnare • Eftersom Sverige inte krigade längre kunde svenskarna göra andra saker istället. • De rika i Sverige började läsa och studera. • Flera svenskar blev framstående inom olika områden.

 9. Kristoffer Polhem • Polhem uppfann hänglåset och gjorde klockorna bättre. • Han ansågs vara väldigt tekniskt duktig.

 10. Jonas Alströmer • Alströmer byggde Sveriges första textilfabrik. • Han hade fått inspiration från England. • Han gjorde potatisen känd för flera svenskar. • Men först när potatisen kunde användas för att göra brännvin blev den populär.

 11. Anders Celsius • Celsius var astronom och matematiker. • Han bevisade att jorden är platt vid polerna. • Han uppfann den 100-gradiga termometern som vi använder idag.

 12. Carl von Linné • Han delade in alla växter i 24 olika klasser. • Han beskrev också hur naturen är indelad i tre riken: • Djurriket • Växtriket • Mineralriket

 13. The End