12 oppsummering
Download
Skip this Video
Download Presentation
12. Oppsummering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

12. Oppsummering - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

12. Oppsummering. Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon. Produkt. Medie. Forbruker. MASSEKOMMUNIKASJON. Massekommunikasjoner bindeleddet mellom produkt/selger og forbruker. Sender. Mottaker. Budskap. Kommunikasjonsmodeller. En enkel modell. Massekommunikasjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '12. Oppsummering' - olathe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon
Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon

Produkt

Medie

Forbruker

MASSEKOMMUNIKASJON

Massekommunikasjoner bindeleddet mellom produkt/selger og forbruker.

kommunikasjonsmodeller
Sender

Mottaker

Budskap

Kommunikasjonsmodeller
 • En enkel modell
massekommunikasjon
Massekommunikasjon
 • “Budskap som formidles fra en (eller få) avsendere til mange mottakere, og at formidlingen foregår ved hjelp av et medium”
 • Senderen
  • er en profesjonell aktør
 • Budskapet
  • er standardisert, kommer regelmessig og kan kjøpes
 • Mottakerene
  • er en spredt, ikke-organisert gruppe. Det er liten kontakt tilbake til senderen.
massemedium
Massemedium
 • “De organisasjonene og den teknologien som produserer og sprer budskap slik at store grupper mottakere tar imot samme budskap på samme tid”
viktige massemedium
Viktige massemedium
 • Kriterier for betydning
  • Hvor mye tid bruker vi på mediet
  • Hvilken interesse har vi for mediet
  • Hvilken dekning (omfang) har mediet
  • Hvilken gjennomslagskraft (påvirkning) har mediet
 • Viktige medium?
  • TV
  • Dagspresse
  • Radio
mediad gnet
Mediadøgnet
 • Hvilke medier brukte dere tid på i går? (ca)
hvordan velge medie
Hvordan velge medie
 • Økonomens og markedførerens oppgave med å velge medium blir stadig mer komplisert
 • 1. Produkt
  • Hva er det vi ønsker å selge
   • f.eks. Nye Toyota Corolla
 • 2. Målgruppe
  • Hvem er det man ønsker å selge til?
   • Menn mellom 40 og 44 år
livsstilssegmentering
Livsstilssegmentering

Norsk Monitor

Moderne

Global Scan

Moderne

individorienterte

Moderne

fellesskapsorienterte

Forbruker og Media

Lev i nuet

Vær deg selv

Status-

plasserte

Strebende

Alt med måte

Først meg selv

Individ

orienterte

Moderate

Fellesskaps

orienterte

Fornøyde

Tradisjonelle

Ikke vær anderledes

For kirke og fedreland

Tradisjonelle

individorienterte

Tradisjonelle

fellesskapsorienterte

Pressede

Tradisjonelle

livsstilssegmentering1
Livsstilssegmentering

Norsk Monitor

Moderne

Global Scan

Moderne

individorienterte

Moderne

fellesskapsorienterte

Forbruker og Media

Lev i nuet

Vær deg selv

Status-

plasserte

Strebende

Alt med måte

Først meg selv

Individ

orienterte

Moderate

Fellesskaps

orienterte

Fornøyde

Tradisjonelle

Ikke vær anderledes

For kirke og fedreland

Tradisjonelle

individorienterte

Tradisjonelle

fellesskapsorienterte

Pressede

Tradisjonelle

reklame
Reklame
 • I praksis
  • Betalte budskap fra næringsdrivende med tilbud av varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner.
  • Budskapet bæres frem gjennom medier som aviser, ukeblad, plakater, kino, radio, Tv, DM og elektroniske medier (CD-rom, internett)
reklame1
Reklame
 • Hva er god reklame
  • “Strategi på trykk”
 • Hva er god reklame
  • Vekker oppmerksomhet (stopp-effekt)
  • Relevant (interessant for for mottaker)
  • Troverdig
 • Hva er god reklame
  • Emosjonell
   • Engasjere/underholde
   • Skremme
hvordan vurdere reklame
Hvordan vurdere reklame
 • Hva er god eller dårlig reklame
  • Resultater
   • Som oftest ikke tilgjengelig
   • Som oftes ikke mulig å isolere
  • Andre metoder
   • Teste
    • Pretest
    • Posttest
   • Synse
hvordan vurdere reklame1
Hvordan vurdere reklame
 • 1. Presenteres ett argument for kunden.
 • 2. Har argumentet en verdi for kunden.
  • (“Kjøp denne varen, - så får du denne fordelen”)
 • 3. Er argumentet unikt.
 • 4. Har vi identifisert målgruppen
 • 5. Treffer vi målgruppen
  • Er argumentet må være så sterkt og oppfattes som så enhetlig og viktig at det påvirker store grupper likt.
hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame
Hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame?
 • Reklamen skal hjelpe oss(bedriften) å løse våre ”problemer”
  • Hvordan komme fra der vi er (nåsituasjon) til der vi ønsker oss (mål)
  • Mao. så skal reklamen synliggjøre (være med å utøve) bedriftens strategi

Mål

Strategi

Nå situasjon

markedsstrategien
Markedsstrategien
 • Markedsstartegien er en del av bedriftens overordnede strategi

Bedriftsstrategien

De 3 generiske konkurransestrategier

1. Kostnadsleder

2. Differensiering

3. Fokus

(Porter)

Produkt

Personell

Plass

Pris

Markedsstrategien

(The marketing mix)

(Kotler)

Påvirkning

sammenheng reklame og salg
Sammenheng reklame og salg
 • Kan reklame påvirke kjøpsbeslutningen direkte
  • Nei, bare indirekte. Det vi kan påvirke er kjøpstilbøyeligheten.
  • Både tilhengere og motstandere av reklame har alltid overvurdert reklamens direkte virkning.
 • Merkevarebygging vil over tid øke kjøpstilbøyeligheten
  • Eks. “handle matvarer”

Kjøpstilbøyelighet

Kjøp

Langsiktig

påvirkning

“Point of sale”

aktitivteter

Individbetingede

variabler

reklamens oppgaver
Reklamens oppgaver
 • De lokale aktørene
  • Vise produkt, fortelle om tilbud ol
 • De sentrale aktørene
  • Merkevarebygging
hva er produktet tjenesten
Hva er produktet/tjenesten
 • Hva er egentlig en merkevare

Effekt

Merkevare (Compaq)

Varemerke (Cube Computers)

Tid

hva er m let med merkevarebyggingen
Hva er målet med merkevarebyggingen
 • Posisjonering
  • ”Ta en posisjon i hodene til forbrukerne”
  • Eks: Bilmarkedet
ad