vesel bas apr pes sist mas struktur l s reformas norise un pl notie pas kumi t s t l kai steno anai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veselības ministre, profesore B.Rozentāle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Veselības ministre, profesore B.Rozentāle - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Veselības aprūpes sistēmas strukturālās reformas norise un plānotie pasākumi tās tālākai īstenošanai. Veselības ministre, profesore B.Rozentāle. Reformas mērķis un uzdevumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veselības ministre, profesore B.Rozentāle' - oksana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vesel bas apr pes sist mas struktur l s reformas norise un pl notie pas kumi t s t l kai steno anai
Ziņojums RSU_18.03.2010.

Veselības aprūpes sistēmas strukturālās reformas norise un plānotie pasākumi tās tālākai īstenošanai

Veselības ministre,

profesore B.Rozentāle

reformas m r is un uzdevumi
Reformas mērķis un uzdevumi

Reformas mērķis – nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas

Uzdevumi:

maksimāli mazināt pārvaldes birokrātiju;

piesaistīt medicīnas autoritātes lēmumu izstrādē un pieņemšanā;

maksimāli saīsināt pacienta nokļūšanas laiku līdz kvalitatīvai medicīniskās palīdzības sniegšanas vietai, izslēdzot neefektīvos un bīstamos starpposmus.

p rvaldes reforma
Pārvaldes reforma

Veselības ministrija

MPIC

VOAVA

VSMTVA

SVA

Veselības aprūpes

norēķinu

centrs

(norēķini)

Veselības

inspekcija

(uzraudzība

un

kontrole)

Veselības ekonomikas

centrs

(veselības

ekonomika)

Darbinieku skaits

(uz 01.01.2009.)

1 319

Darbinieku skaits

(uz 01.01.2010.)

570

Samazinājums par

57%

ZCVA

14.09.2014.

5

5

bud eta izdevumi institucion lai p rvaldei milj lvl
Budžeta izdevumi institucionālai pārvaldei(milj.LVL)

- 8.19 milj. LVL

14.09.2014.

6

Sagatavots Veselības ministrijā

reformas procesa vad ba
Sagatavots Veselības ministrijāReformas procesa vadība

Veselības ministrijas galvenie speciālisti - veselības jomas dažādu specialitāšu vadošie ārsti ar akadēmiskā darba pieredzi, augstas klases speciālisti, kas ir atzītas autoritātes savā specialitātē.

Galvenie speciālisti piedalās veselības nozares attīstības plānošanā un no valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu izvērtēšanā (MK noteikumu Nr.1046 grozījumi no 22.12.2009.).

Galvenie speciālisti – Veselības ministrijas ārštata konsultatīvie darbinieki (VM rīkojums Nr.18 no 27.01.2010).

vesel bas apr pes pakalpojumu sniedz ju darba optimiz cija
Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba optimizācija

39 NMP

pašvaldību

iestādes

Vienotais

NMP

dienests

39→1

Līdz 01.01.2010. NMP dienestā ir iekļāvušies 29 pašvaldību NMP sniedzēji.

Ģimenes ārstu darbības uzlabošana

Ambulatorās aprūpes stiprināšana

Mājas aprūpes attīstīšana

8

vesel bas ministrijas bud eta izdevumi atbilsto i 2009 gada bud etam un 2010 gada bud etam milj ls
Veselības ministrijas budžeta izdevumi atbilstoši 2009.gada budžetam un 2010.gada budžetam (milj.Ls)

-70.95milj.LVL

- 14.1%

2009.gads

2010.gads

(t.sk., reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem, bērnu redzes korekcijas līdzekļi, e-veselības pamatnostādņu ieviešana, iedzīvotāju genoma datu bāzes projekts, interešu izglītība VSIA “BKUS”)

(t.sk., Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe, maksājumi starptautiskajās organizācijās, P.Stradiņa medicīnas vēstures muzejs)

14.09.2014.

9

Sagatavots Veselības ministrijā

vesel bas apr pes bud ets ambulatorajai vesel bas apr pei
Veselības aprūpes budžets ambulatorajai veselības aprūpei

14.09.2014.

11

Sagatavots Veselības ministrijā

vesel bas apr pes bud ets stacion rajai vesel bas apr pei t sk apr pes slimn cas
Veselības aprūpes budžets stacionārajai veselības aprūpei(t.sk. aprūpes slimnīcas)

14.09.2014.

12

Sagatavots Veselības ministrijā

rstniec bas iest u strukt ras reforma
Ārstniecības iestāžu struktūras reforma

Slimnīcu skaita samazināšana

Gultu skaita samazināšana

PB nosacījumi

 • 2009.gadā

slēgt 1000 gultas

pārprofilēt 345 gultas

 • 2010.gadā slēgt 1335 gultas
 • 2011.gadā slēgt un pārprofilēt 3231 gultu

17 001gultas

2009.gada sākums

 • 2003. gadā 131 slimnīca
 • 2008.gadā 88 slimnīcas

59

ar 01.04.2009.

 • 287 gultas (13 mazās slimnīcas ar 01.04.2009.)
 • -273 gultas (pārprof.psih. gultas ar 01.07.2009.)

41

22 NMP slimnīcas, t.sk.

3 universitātes klīnikas

7 reģionālās slimnīcas

7 aprūpes slimnīcas

12 specializētās slimnīcas

- 1320 gultas

pēc 01.09.2009.

- 2192 gultas

ar 01.01.2010.

2017.gadā plānotas 10550 gultas

Gultu skaits pēc 01.01.2010. 12 929

13

13

slide14
Sagatavots Veselības ministrijā

Ārstniecības iestāžu struktūras reforma (II)

Ainaži

Strenči

Limbaži

Valmiera

Straupe

Dundaga

Ventspils

- 2

Cēsis

Smiltene

Alūksne

Saulkrasti

Ugāle

Līgatne

Talsi

Gulbene

- 20

Rīga

Sigulda

- 2

4

Balvi

Ādaži

Kuldīga

Salaspils

Madona

Tukums

Jūrmala

- 7

Ogre

Aizpute

Kārsava

Skrunda

Dobele

Olaine

Varakļāni

- 3

Liepāja

Iecava

Saldus

Rēzekne

Aizkraukle

- 6

Jelgava

Jēkabpils

Tērvete

Priekule

Ludza

Viesīte

Līvāni

Bauska

Zilupe

Aknīste

Lūznava

- Universitātes slimnīcas

- Reģionālās slimnīcas

- Daudzprofilu slimnīcas

- Aprūpes slimnīcas

- Traumpunktu (neatliekamās palīdzības punktu) izvietojums

- Specializētās slimnīcas

- Dienas stacionāri

- Universitātes slimnīcas

- Reģionālās slimnīcas

- Daudzprofilu slimnīcas

- Aprūpes slimnīcas

- Traumpunktu (neatliekamās palīdzības punktu) izvietojums

- Specializētās slimnīcas

- Dienas stacionāri

Preiļi

Dagda

Ilūkste

Krāslava

- 7

Daugavpils

14

slimn cu apvien bas ja t s ir re istr tas komercre istr
Sagatavots Veselības ministrijāSlimnīcu apvienības (ja tās ir reģistrētas komercreģistrā)
 • SIA “Jēkabpils rajona centrālā slimnīca” un PSIA “Līvānu slimnīca” slimnīcu apvienība
 • p/a “Cēsu rajona slimnīca” un PSIA “Madonas slimnīca” slimnīcu apvienība
 • SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Preiļu slimnīca” un SIA “Krāslavas slimnīca” slimnīcu apvienība
 • SIA “Vidzemes slimnīca” un SIA “Alūksnes slimnīca” slimnīcu apvienība
 • PAS “Talsu slimnīca” un PSIA “Ventspils slimnīca” slimnīcu apvienība
 • SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Kuldīgas slimnīca” un SIA “Saldus medicīnas centrs” slimnīcu apvienība
vesel bas apr pes apjoms pacientam
Sagatavots Veselības ministrijāVeselības aprūpes apjoms pacientam

Pacientam no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem nodrošina:

 • ģimenes ārsta un viņa komandas sniegto veselības aprūpi, kā arī profilaktisko apskati vienreiz gadā
 • speciālista sniegto veselības aprūpi
 • laboratoriskos izmeklējumus un medicīniskās manipulācijas ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu
 • veselības aprūpi dienas stacionārā
 • mājas aprūpi
 • neatliekamās medicīniskās brigādes palīdzību
 • neatliekamo medicīnisko palīdzību slimnīcās un traumpunktos
 • veselības aprūpi NMP slimnīcās, nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus
 • aprūpi slimnīcās pēc ārstniecības posma pabeigšanas NMP slimnīcā, kā arī hronisku slimību paasinājuma gadījumos
 • rehabilitāciju pēc ārstniecības posma pabeigšanas NMP slimnīcā vai medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu
 • kompensējamās zāles un medicīnas ierīces
imenes rstu darb bas uzlabo ana
Ģimenes ārstu darbības uzlabošana

1. Pilnveidoti ģimenes ārstam noteiktie darba kvalitātes rādītāji:

pacientu skaits, kuriem veikta apskate (pieaugušo pacientu aptvere; bērnu profilaktisko apskašu aptvere; vakcinācijas aptvere bērniem)

glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu

mikroalbuminūrijas noteikšana pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu

izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem

bronhiālās astmas pacientu apmācība par pareizu inhalatoru lietošanu

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izbraukumi pie primārās hipertensijas

2. Tiks paplašināta ģimenes ārsta komanda, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu (Sociālās drošības tīkla finansējums)

3. Paralēli ģimenes ārstu prakšu tīklam uzsākta pediatru prakšu veidošana

4. Palielināts rezidentūrā uzņemto ģimenes ārstu skaits

14.09.2014.

18

Sagatavots Veselības ministrijā

slide19
Sagatavots Veselības ministrijā

“Sociālajā spilvenā” ietverto personu loka paplašināšana(2010.gada Veselības ministrijas budžetā atvēlētais finansējums sociālajam drošības tīklam - Ls 24 210 711)

Trīs pacientu grupas

 • Personas ar ienākumiem līdz 90 LVL
 • Personas ar ienākumiem līdz 120 LVL
 • Personas ar ienākumiem līdz 150 LVL

Kompensēšanas sistēmas izmaiņas:

 • Pirmajām divām grupām kompensē pacientu iemaksu, “pacientu viesnīcas” izdevumus, mājas aprūpi, garīgo aprūpi un medikamentus 100% apmērā
 • Trešajai grupai kompensē pacienta iemaksu un līdzmaksājumu 50% apmērā
 • Atcelts pacienta līdzmaksājums par medikamentiem 50 LVL apmērā
2010 gad pl noto finan u l dzek u sadal jums ls uz 1 vien bu ambulatoro apmekl jumu hospitaliz ciju
2010.gadā plānoto finanšu līdzekļu sadalījums (Ls) uz 1 vienību(ambulatoro apmeklējumu/hospitalizāciju)

Izmaksas uz 1 vienību (Ls)

* bez mājas aprūpes, zobārstniecības un fiksētā maksājuma speciālistu kabinetiem.

** bez laboratorijām un profilakses.

izaicin jumi un pl notie pas kumi 2010 gad
Izaicinājumi un plānotie pasākumi 2010.gadā
 • Vismaz pusei no tām ģimenes ārstu praksēm, kuras atrodas ārpus republikas pilsētām, piesaistīt otru māsu
 • Pabeigt pašvaldību pārziņā esošo neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu iekļaušanu valsts vienotajā dienestā
 • Paplašināt slimnīcu darbību ambulatorajā sektorā, attīstot dienas stacionārus un aprūpi mājās, īpaši garīgās veselības aprūpes jomā
 • Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu 22 slimnīcās, specializētās palīdzības sniegšanu12 slimnīcās un stacionāro veselības aprūpi 7 aprūpes slimnīcās
 • Turpināt darbu pie slimnīcu apvienību veidošanas
 • Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas lietderību, ņemot vērā Igaunijas un Austrijas pieredzi (darba grupas, kurā iesaistīti Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvji, pirmā sanāksme notika 2010.gada 3.februārī)
slide22
Sagatavots Veselības ministrijā

“Gudrība ir tikai viena, un tai ir zināmas robežas, turpretī var saskaitīt tūkstoš dažādu neierobežotas muļķības veidu.”Marks TvensPaldies par uzmanību!

ad