slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R eparation/underhåll , O mbyggnad och T illbyggnad PowerPoint Presentation
Download Presentation
R eparation/underhåll , O mbyggnad och T illbyggnad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

R eparation/underhåll , O mbyggnad och T illbyggnad - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ROT. R eparation/underhåll , O mbyggnad och T illbyggnad. Program. Grundläggande regler Olika sätt att få skattereduktion Detta gäller fram till 30 juni Detta gäller från 1 juli Skattereduktion - småhus Skattereduktion - bostadsrätter Övrigt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

R eparation/underhåll , O mbyggnad och T illbyggnad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ROT

Reparation/underhåll, Ombyggnad ochTillbyggnad

program
Program
 • Grundläggande regler
 • Olika sätt att få skattereduktion
 • Detta gäller fram till 30 juni
 • Detta gäller från 1 juli
 • Skattereduktion - småhus
 • Skattereduktion - bostadsrätter
 • Övrigt
 • Kan alla nyttja skattereduktion med 50 000 kr?
slide4

Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas

ROT faller in under de regler som gäller förhushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för husarbete.(Hushållsarbete + ROT = husarbete)

Reglerna gäller permanent

hur stor r reduktionen
Hur stor är reduktionen?
 • Max 50 000 kr på ett underlag på 100 000 kr
 • Endast arbetskostnader inklusive moms
rot r personligt
ROT är personligt
 • Du måste:
 • fyllt 18 år vid årets utgång
 • äga bostaden (boendet)
 • fakturan ska vara ställd till dig (makar - se nästa bild)
 • ha ditt hushåll där (ok med fritidshus om du själv använder det)
 • ha underhållsansvar för boendet

Detta innebär att om det är tre personer som äger och bor i huset, så har alla tre rätt att få skattereduktion med 50 000 kr

vad g ller f r makar
Vad gäller för makar

Däremot spelar det ingen roll vem som betalar

Makarna kan fritt välja hur de fördelar sitt reduktionen mellan sig

Frun kan ta 60% och mannen 40% av arbetskostnaden

Från 1 juli måste makarna redan vid fakturastadiet bestämt sig om fördelningen av reduktionen. Om makarna är överens kan de omfördela vid begäran om slutlig skattereduktion

För att få reduktion måste båda äga bostaden

Samma regler gäller för sambos

tv del gare
Två delägare

Går det bra med en faktura eller krävs det två?

 • Det räcker med en faktura om den är skriven till båda.
 • Från och med 1 juli måste delägarna redan vid fakturastadiet bestämt sig om fördelningen av avdragsutrymmet.
 • Detta för att utföraren ska ange personnummer på kunden vid begäran om återbetalning från Skatteverket.
f r vilka boenden kan jag f avdrag f r
För vilka boenden kan jag få avdrag för?
 • Småhus
 • Småhus på ofri grund
 • Småhus som inte åsatts något värde vid fastighetstaxeringen
 • Bostadsrätter
 • Ägarlägenheter

Du kan inte få skattereduktion om du bor i hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller arrenderar en bostad

bostad i utlandet
Bostad i utlandet

Är du obegränsat (begränsat i vissa fall) skattskyldig i Sverige får du även skattereduktion för "ROT-tjänster" som utförts i bostad inom EU/EES-området(EU-länder + Norge, Island och Liechtenstein).

Under förutsättning att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda

f r ldrars hush ll
Föräldrars hushåll
 • OK med skattereduktion förROT om:
 • du äger boendet
 • dina föräldrar har sitt hushåll där

Du äger huset som dina föräldrar bor i

Det är du som ägare som söker skattereduktion för ROT

delvis uthyrning av bostad

Här hyr du ut

Här bor du

Delvis uthyrning av bostad

Om du äger ett småhus som är inrättat för två familjer. Får du skattereduktion för alla arbeten du gör för hela bostaden?

 • Du får reduktion för ROT på den delen där du själv eller dina föräldrar bor i.
 • Du får även reduktion för reparation/underhåll av bostadens hela fasad och tak etc.
 • Ingen reduktion för arbete i bostaden som du hyr ut.

Ej reduktionför ROT

tv bostadshus p samma fastighet
Två bostadshus på samma fastighet

Samma gäller för de fall du äger två bostäder på samma fastighet och bor i ena och hyr ut den andra.

Ej reduktion för ROT

Detta huset hyr du ut

Detta huset bor du i

kort om fyra modeller att f skattereduktion f r rot
Kort om fyra ”modeller” att få skattereduktion för ROT
 • ”Traditionella modellen” där privatpersonen själv lämnar ansökan om skattereduktion.
 • Förmånsmodellen där privatpersonen får skattereduktion i och med att företaget som ger ut förmånen inte behöver göra något skatteavdrag

Forts.

slide16

Kort om fyra ”modeller” att få skattereduktion för ROT

3. Fakturamodellen där privatpersonen får skattereduktion direkt från utföraren (ex. snickaren) i och med att privatpersonen bara behöver betala halva arbetskostnaden plus moms till utföraren.

4. A-skattmodellen där en privatperson anlitar en annan privatperson med A-skatt och får skattereduktion på arbetsgivaravgifterna.

slide17

Förmånsmodellen (fr.o.m. 8 dec 2008)

”Traditionella modellen” 8 dec 2008 till 30 juni 2009

Fakturamodellen (fr.o.m. 1 juli 2009)

A-skattemodellen (fr.o.m. 1 juli 2009)

Schematisk översikt ”modellerna”

8 Dec 2008

2010

1 juli 2009

50 000 kr totalt
50 000 kr totalt

Oavsett hur du begär skattereduktion (vilken ”modell”) är din totala skattereduktionen för husarbeten 50 000 kr

slide20

Traditionella modellen

 • arbetskostnaden måste uppgå till minst 1 000 kr/år
 • den som utför tjänsten måste inneha F-skattsedel
 • inget reduktion för ROT-arbeten som görs av eget eller närståendes företag
slide21

1 Feb

3 maj

Lämna in ansökan direkt – dock senast

2008

2009

2010

8 Dec

1 juli

”Traditionella modellen” där privatpersonen ansöker om ROT själv på egen blankett

vad g ller f r arbeten utf rda f re och efter 8 dec 2008
Vad gäller för arbeten utförda före och efter 8 dec 2008?

För att få skattereduktion måste arbetena vara utförda och betalade efter den 7 december 2008.

Även om arbetena påbörjats före 8 dec är det bara utgifter för de faktiska arbeten som utförts efter den 7 december som ger skattereduktion

slide23

Faktura till kund före 30 juni

FAKTURA

Fakturanr

Jans Måleri

Hobbyvägen 35423 21 Gnosjö

Fakturaadress

”Traditionellamodellen”

21

Sven Andersson

Bäckgatan 345

123 45 Mohyttan

Fakturadatum

2009-05-25

Målning av Anderssons bostad i dennes ägda villaMorkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, 123 45 Mohyttan. Arbetet gjordes 090504-090508.

Beteckning Antal A-pris Pris exkl. moms Pris Inkl. moms

Färg 25 liter 1 00 kr 2 500 kr 3 125 krRestidersättning 1 tim 140 kr 140 kr 175 krResekostnad 40 km 2,50 kr 100 kr 125 krArbetstid 40 tim 500 kr 20 000 kr 25 000 kr

Att betala 28 425 kr

Momsunderlag Momsbelopp 25% 22 740 kr 5 685 kr

Förfallodatum 2009-06-15

Postgiro Bankgiro Momsreg.nummer Innehar F - skattsedel

333 33 33-3 555-5555 SE681221901301

hur vet utf raren att kunden har rot pengar kvar
Hur vet utföraren att kunden har ”ROT-pengar” kvar?
 • Kunden kan få fram dagsaktuell information om hur mycket pengar som hon har använt
 • På grund av sekretess kan utföraren själv inte hämta ut uppgifterna från Skatteverket
slide27

Hur vet utföraren att kunden har ”ROT-pengar” kvar?

Tips för utföraren

Utföraren kan skriva in en klausul i offert/anbud/ fakturor med kunden om att utföraren har rätt att kräva betalning för det belopp som utföraren inte får från Skatteverket.

slide28

Ring 0771 – 73 73 00 och få reda på:

 • om din kund finns i fogdens register
 • saldot på skulden
 • till vem skulden är
 • att kunden visserligen har skuld men betalar av enligt ”plan”

Du kan ringa anonymt och din kund får dessutom inte reda på att du ringt!

beg ran om utbetalning fr n skatteverket
Begäran om utbetalning från Skatteverket

Om arbete och betalning sker efter den 30 juni 2009

Utbetalning först efter att husarbeten har utförts och betalats

Senast 31 januari året efter det år då arbetet betalades

Möjlighet till elektronisk ansökan till hösten

Fakturamodellen

utbetalning till utf raren
Utbetalning till utföraren

Skyndsam handläggning hos Skatteverket, cirka 10 dagar

Maximalt 50 000 kr per köpare och beskattningsår

Utbetalning till det konto som är knutet till skattekontot

Beslutet kan överklagas

Fakturamodellen

vad ska beg ran inneh lla
Vad ska begäran innehålla?

Uppgift om kunden:

Personnummer eller samordningsnummer

Debiterad ersättning för husarbeten inklusive moms

Betalt belopp för arbetet

Den dag som betalningen kom utföraren tillhanda

Det belopp som utföraren begär från Skatteverket

Fastighetsbeteckning/ Bostadsrättens org.nr lägenhetens beteckning

Om flera köpare ska uppgifterna specificeras per köpare.

Fakturamodellen

Allt framgår av blanketten

kundperspektiv
Kundperspektiv

Kunden:

får preliminär skattereduktion via fakturan

får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till utföraren

ska söka slutlig skattereduktion i sin deklaration

När kunden fått preliminär skattereduktion om50 000 kr ska kunden fortsättningsvis betala hela fakturabeloppet till utföraren.

Fakturamodellen

fakturamodellen
Fakturamodellen
 • 1 000 kronors gränsen försvinner
 • eget eller närståendes företag kan anlitas(du själv eller närstående får inte utföra arbetet)
 • du får inte skattereduktion för om- & tillbyggnad på hus som är fem år eller yngre (reparation/underhåll är emellertid OK)

2007 Huset kan tas i bruk

2009 - 2012 Noll kronor i fastighets-avgift

2013Huset äldreän fem år. Du kan få reduktion för ROT

Halv fastig-hetsavgift

2008 Huset taxeras och får värdeår 2007.Noll kronor i fastighetsavgift

verg ngsregler traditionella modellen g ller

1 juli 2009

Övergångsregler ”Traditionella modellen” gäller

1. Arbete och betalning

2. Arbete Betalning

3. Betalning Arbete

Om huset är 5 år eller yngre får du inte räkna med arbets-kostnader (om- & tillbyggnad) som är nedlagda efter den 30 juni. Obs! Arbetet utfört senast 30 juni.

fakturamodellen g ller
Fakturamodellen gäller!

Arbete och betalning

1 juli 2009

fakturamodellen tvingande
Fakturamodellen tvingande?

Fakturamodellen är inte tvingande. Men det är det enda sättet för kunden att få skattereduktion om hon väljer att anlita ett företag som utförare.

Så indirekt blir fakturamodellen tvingande.

Men... ...säkerhetsventil för 2009

verg ngsregler s kerhetsventil
Övergångsregler - Säkerhetsventil
 • Eftersom "fakturamodellen" införs mitt under året (1 juli) ger lagen en möjlighet för kunden att få reduktion för ROT även om en utförare missar att använda fakturamodellen.
 • Detta även om den ”traditionella modellen” inte längre finns.

Hur ansöker du som kund om denna reduktion?

verg ngsregler s kerhetsventil1
Övergångsregler - Säkerhetsventil
 • Det finns inget ansökningsförfarande för detta
 • Du som kund får göra denna skattereduktion i din Inkomstdeklarationen (Skatteverket kommer gå ut med information hur detta ska göras)
 • Risk för missad möjlighet att få ”pengarna” till midsommar

Obs! Säkerhetsventilen är inte det samma som den ”traditionella modellen”. Säkerhetsventilen finns bara för inkomståret 2009.

terbetalning
Återbetalning

av misstag fått för högt belopp utbetalt till sig från Skatteverket

betalar tillbaka belopp till kunden/köparen(t.ex. reklamation)

Fakturamodellen

Meddela Skatteverket och återbetala belopp om du som utförare:

Återbetalningen ska göras till särskilt konto

faktura till kund efter 30 juni
Faktura till kund efter 30 juni

Fakturan bör innehålla:

 • Typ av arbete som har utförts
 • Kundens namn och personnummer
 • Var arbetet har utförts
 • Total ersättning för arbetet inkl. moms
 • Skattereduktionens storlek
 • Belopp som ska betalas av kunden
 • När betalning senast ska göras
 • Vem som har utfört arbetet

Fakturamodellen

slide42

Faktura till kund efter 30 juni

FAKTURA

Fakturanr

Jans Måleri

Hobbyvägen 35423 21 Gnosjö

Fakturaadress

21

Fakturamodellen

Sven Andersson

Bäckgatan 345

123 45 Mohyttan

Fakturadatum

2009-08-12

Målning av Anderssons (620101-1001) bostad i dennes ägda villa

Morkullan 4:78 på adress Bäckgatan 345, 123 45 Mohyttan. Arbetet gjordes 090803-090807.

Beteckning Antal A-pris Pris exkl. moms Pris Inkl. moms

Färg 25 liter 1 00 kr 2 500 kr 3 125 krRestidersättning 1 tim 140 kr 140 kr 175 krResekostnad 40 km 2,50 kr 100 kr 125 krArbetstid 40 tim 500 kr 20 000 kr 25 000 kr

Preliminär skattereduktion för husarbeten 50% av 25 000 kr-12.500 kr

Att betala 15 925 kr

Momsunderlag Momsbelopp 25% 22 740 kr 5 685 kr

Förfallodatum 2009-08-24

Postgiro Bankgiro Momsreg.nummer Innehar F - skattsedel

333 33 33-3 555-5555 SE681221901301

hur blir det med momsen
Hur blir det med momsen?

Fakturamodellen

Faktureringsmetoden

momsen redovisas i den period då fakturan bokförts = en tidpunkt

Bokslutsmetodenmomsen redovisas i den period då betalning sker = två tidpunkter

slide44

Faktureringsmetoden

Fakturamodellen

Fakturadatum, 19 september

Ersättning för hustjänst 1 000 kr

Moms + 250 kr

Att betala 1 250 kr

Om utföraren har tremånadsredovisning redovisas momsen för perioden juli-september

bokslutsmetoden
Bokslutsmetoden

Fakturamodellen

Fakturadatum, 19 september

Ersättning för hustjänst 1 000 kr

Moms + 250 kr

Att betala 1 250 kr

Kunden betalar hälften den 28 september och Skatteverket betalar resterande del den 4 oktober

Om utföraren har tremånadsredovisning redovisas halva momsen för perioden juli-september och resterande del för perioden oktober-december

vilka kostnader f r du g ra skattereduktion f r
Vilka kostnader får du göra skattereduktion för?

Tänk på vad ROT står för!

Reparation/underhåll

Ombyggnad

Tillbyggnad

 alltså ingen NY BYGGNAD

av befintliga byggnader

slide48

Ett bra rättesnöre är att de flesta arbeten som sker inomhus är ok. Även de flesta arbeten som görs på utsidan av huset och som sätts samman med huset. När vi sedan kommer ut i trädgården är huvudinriktningen att det är OK med ROT om arbetet sker under marken och betjänar bostaden.

r det ok med rot f r installation av maskiner
Är det OK med ROT för installation av maskiner?

Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

Exempel på installation av inventarier:

är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm, persienner, och parabolantenn.

Inte heller service på maskiner

r det ok med rot om snickaren plockar med sig d rrarna hem och fixar till dem
Är det OK med ROT om snickaren plockar med sig dörrarna hem och fixar till dem?

Nej, grunden för skattereduktion för ROT är att arbetet sker på och i fastigheten eller i nära anslutning till bostaden.

Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar och liknande i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

markarbeten

OK med reduktion för ROT under förutsättning att arbetena betjänar bostaden

Ingen reduktion för ROT

 • Nedgrävningar av ledningar, vatten & avlopp
 • Borrning/grävning av brunn
 • Dränering etc.
 • Gäller arbeten som utförs inom tomtgränsen.
 • Anlägga och reparera:
 • gräsmattor
 • murar
 • gångar
 • uppfarter
 • asfaltering etc.
Markarbeten

Markarbeten kan delas in i två huvudtyper där den ena ger skattereduktion för ROT och den andra inte:

markarbeten1
Markarbeten

Arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion.

Om du exempelvis gräver ner vatten och avlopp och efteråt måste laga gräsmattan ger detta arbete rätt till skattereduktion som ROT-arbete.

slide53

Vad gäller egentligen för bergvärme?

Är allt avdragsgillt som jag sett i vissa annonser?

bergv rme
Bergvärme

Du får skattereduktion för bergvärme, men ENDAST för arbetskostnaderoch INTE för maskinkostnader

slide55

Bergvärme

 • Vad ingår normalt vid installation av bergvärme?
 • Borrning
 • Grävningsarbeten från ”borrhål” till hus
 • Ta bort gammalt system/Asbestsanering
 • Betonghåltagning
 • Rördragning i huset/ VVS
 • El-arbeten
 • Installation av värmepump
 • Materialkostnader m.m.
slide56

Bergvärme

 • Normalt förfarande inom branschen (innan ROT) är att kunden fick en offert från en entreprenör på ett fast pris för installation av bergvärme.
 • Sedan spelade det ingen roll hur många arbetstimmar det faktisk tog. Priset var detsamma.
 • På slutfakturan specificerades inte några timmar för respektive arbete

Hur bör det se ut i framtiden för att det ska bli rätt från början

slide57

Bergvärme

Utföraren/entreprenören bör se till att:

 • underleverantörerna specificerar de arbeten de utfört
 • underleverantörerna räknar bort maskinkostnaden i sina arbeten
 • göra en sammanställning på slutfakturan över samtliga arbeten rensat från maskinkostnader
vad g ller f r garage
Vad gäller för garage?

Antingen eller!

 • Om garaget läggs friliggande anses det vara nybyggnad och du får ingen skattereduktion för ROT
 • Om garaget byggs samman med huset anses det vara tillbyggnad och då får du skattereduktion för ROT

Vad innebär att garaget byggs samman med huset

garage
Garage

Grunden är att det nya garaget ska använda en befintlig vägg av huset.

Det nya garaget får alltså ”tre väggar”

Garage

underh ll av befintliga komplementbyggnader
Underhåll av befintliga komplementbyggnader

Du får skattereduktion för ROT för underhåll på gamla komplementbyggnader.

Som exempel när du målar om friggeboden, lagar taket på garaget m.m.

Däremot är det inte OK med skattereduktion för underhåll murar, ommålning och reparation av staket med mera.

tr altan kontra uteplats i sten
Träaltan kontra uteplats i sten

Du får skattereduktion för träaltan som fästs samman med huset.

Om du väljer att lägga en uteplats i sten på exakt samma ställe får du inte skattereduktion.

Då säger reglerna att det är en markanläggning som inte berättigar till skattereduktion.

pool inne kontra pool ute
Pool inne kontra pool ute

Arbetskostnader på pool inne OK

Arbetskostnader på pool utomhus INTE OK

tv grundf ruts ttningar
Två grundförutsättningar:
 • Bostadsrättsägare ska ha underhållsansvar för det arbete som utförs
 • Arbetet ska utföras i lägenheten
slide65

Fönster: Utsidan inte ok. Insidan ok.Byte inte ok

Balkong inte ok

Ytterdörr: Utsidan inte ok. Insidan ok.Byte inte ok

Målning/ underhåll av utevägg = inteok

Inte heller stambyten av vatten-, avlopps-ledningar etc.

Inte heller:- inglasat uterum- altan- eller liknande

slide66

Bostadsrätt

Inte heller OK attflytta innerväggar

f rs kringsers ttning bidrag st d
Försäkringsersättning/bidrag/stöd

Om du fått försäkringsersättning eller bidrag/stöd från stat/kommun kan du inte få skattereduktion för ROT

Om det klart framgår att bidraget/ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.

administrativa kostnader
Administrativa kostnader
 • Du får inget ROT-avdrag för administrativa kostnader som exempel:
  • arkitektkostnader
  • bygglovshandlingar
  • energideklaration
kapitalvinstber kning
Kapitalvinstberäkning
 • 1993 – 1994  omkostnadsbeloppet ska inte minskas
 • 1995 – 1996  omkostnadsbeloppet ska minskas
 • 1997 – 1999  omkostnadsbeloppet ska inte minskas
 • 15 april 2004 – 30 juni 2005  omkostnadsbeloppet ska inte minskas
 • 8 december 2008  omkostnadsbeloppet ska minskas

Har du haft utgifter för ROT-arbeten med 70 000 kr och fått skattereduktion med 35 000 kr får bara resterande 35 000 kr räknas in i omkostnadsbeloppet

till att b rja med
Till att börja med...

...så är det bara mot inkomstskatt & fastighetsavgift/skatt som du får skattereduktion för husarbeten...

avr kningsordning f r skatt avgifter
Avräkningsordning för skatt & avgifter

Det finns en bestämd ordning som gäller för skattereduktion.

Detta påverkar om du kan få skattereduktionför ROT på hela beloppet 50 000 kr.

Avräkningsordning

1. Kommunal fastighetsavgift (pensionärer)

2. Sjöinkomst

3. Allmän Pensionsavgift

4. Jobbskatteavdrag

5. Underskott av kapital

6. Hushållsarbete (ROT)

r kna ut sj lv
Räkna ut själv
 • Du kan själv räkna ut på ett ungefär hur mycket du kan nyttja i skattereduktion.Tänk på att lägga till alla avdrag du brukar göra för:
 • resor till och från arbetet
 • pensionssparande
 • räntekostnader

Skatter som reduceras är inkomstskatt och fastighetsavgift/skatt

slide80

Här fyller du i dinkommunala skatt. Klicka på röda rutan och välj din församling för att hitta rätt procentsats

Här fyller du i din lön

Sedan fyller du i eventuella avdrag i aktuella rutor nedan

r kna ut sj lv1
Räkna ut själv

Exempel:(Bor i Järfälla kommun)

Lön 300 000 krResor till och från arbete 30 000 krPensionssparande 10 000 krUtgiftsräntor 30 000 kr

Äger halva fastigheten och lägg därför in 424 134 kr som underlag för småhus i kod 80.

slide83

Skatt kvar till ”ROT-avdrag”

+ 76 976

+ 3 180

- 21 000

- 15 066

- 9 000

= 35 090

slide84

Frågor kvar?

Vi hjälper dig gärna!

Ring 0771-567 567

eller gå in på

skatteverket.se