akreditace n stroj kvality n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akreditace – nástroj kvality PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akreditace – nástroj kvality

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Akreditace – nástroj kvality - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Akreditace – nástroj kvality. „Jak to bylo u nás“….. Nemocnice Děčín Mgr. Hana Plachá Hlavní sestra. Úvod . Naše nemocnice má 332 lůžek 8 lůžkových oddělení, 4 nelůžková odborné ambulance 580 zaměstnanců 80 lékařů 350 nelékařského personálu X

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akreditace – nástroj kvality' - ojal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akreditace n stroj kvality

Akreditace – nástroj kvality

„Jak to bylo u nás“…..

Nemocnice Děčín

Mgr. Hana Plachá

Hlavní sestra

slide2
Úvod
 • Naše nemocnice má 332 lůžek
 • 8 lůžkových oddělení, 4 nelůžková
 • odborné ambulance
 • 580 zaměstnanců
 • 80 lékařů
 • 350 nelékařského personálu

X

 • 90 % sester získalo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
certifikace
Certifikace
 • Certifikaci ISO 9001 jsme získali v září 2005
 • Certifikována byla oddělení LTS, PaO, RDG, lékárna, výpočetní stř. a vedení
 • získali jsme Akreditaci pro vzdělávání lékařů
 • Akreditovaný kvalifikační kurz VS
 • Certifikát spolupracujícího pracoviště s IPVZ
akreditace ano ne
Rozhodování

Reakce zaměstnanců

Kdy začít

Kolik nás to bude stát

Máme k tomu podmínky

Zvládneme to

Chceme raději:

Nové přístroje

Moderní vybavení

Nové budovy

Nové lékařské pokoje

Vzdělávání

Vyšší platy

Nové oblečení………

Akreditace ano, ne ?
co je akreditace
Co je Akreditace ?
 • Dělat správné věci, na správném místě a se správnými lidmi
 • Dobrovolný proces při němž se hodnotí zařízení poskytující zdravotní péči a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče
pro akreditace
Proč akreditace?
 • Je jistě více nástrojů pro zvyšování kvality
 • Akreditace je vždy oficiální uznání (ověření) způsobilosti vykonávat určitou činnost, známka kvality, činnost provádět na zaručené úrovni
 • Naše nemocnice se rozhodla pro akreditaci podle národních standardů SAK – spojená akreditační komise
c l akreditace
Cíl akreditace:
 • Zavedení pořádku v nemocnici
 • Zlepšení kvality
 • Omezení chyb
 • Kvalitní a bezpečná péče
 • Prestiž zdravotnického zařízení
 • Posílení důvěry veřejnosti
 • Konkurenceschopnost
 • Zlepšení řízení pokr.
standardy sak pro nemocnice
Standardy SAK pro nemocnice

50

 • STANDARDY KVALITY
 • STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU
 • STANDARDY PÉČE O PACIENTY
 • STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTNÍ PÉČE
 • STANDARDY DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTU
 • STANDARDY PODMÍNEK POSKYTOVANÉ PÉČE
 • STANDARDY MANAGEMENTU
 • STANDARDY PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 • STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 
 • STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ 
c l akreditace1
Cíl akreditace
 • Poskytnutí vzdělávání
 • Zvýšení sebevědomí zaměstnanců
 • Zlepšení podnikové kultury
 • Možnost porovnání
principy akreditace
Principy akreditace
 • Základním principem akreditace je vytvoření takového systému, který bude stimulovat ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče
p nos pro zam stnance
Přínos pro zaměstnance
 • Bezpečné prostředí
 • Týmová spolupráce, standardizace výkonů
 • Zlepšení komunikace
 • Zvýšení spokojenosti
 • Hrdost, prestiž
 • Pocit sounáležitosti
 • Zlepšení pracovního výkonu
 • Zlepšení pracovního prostředí
p nos pro klienta
Přínos pro klienta
 • Pocit bezpečí
 • Prevence chyb, řízení rizik
 • Spokojenost
 • Důvěra
 • Individuální přístup
 • Rovný přístup
 • Komunikace
co je t eba
Co je třeba:
 • Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, motivace, chuť, změnit myšlení, vzbudit zájem……
 • Zaměření na pacienta-bezpečná péče
 • Podpora ze strany vedoucích pracovníků
 • Pravidelná vnitřní kontrola-audity
 • Hodnocení externím orgánem
 • Stimulace k trvalému zlepšování
co p edch zelo k zah jen akreditace
Co předcházelo k zahájení akreditace
 • Rozhodnutí vedení a výběr SAK
 • Školení členů vedení nemocnice, vedoucích zaměstnanců
 • Místní šetření – předaudit pracovníků SAK
 • Vnitřní předpisy – posouzení a srovnání s 50 standardy SAK pokr.
kolen person lu
Školení personálu
 • Vstupní seminář pro

všechny zaměstnance – 22.6.06

 • Školení pro vedoucí a

kontaktní pracovníky

 • Vyškolení interních auditorů
nej ast j probl my zat m je t st le nen spolupr ce ze strany ved pracovn k
Začali jsme se zabývat stavem na oddělení:

Zdravotnická dokumentace

Edukace pacientů

Léčiva

Soukromí pacientů

Příprava pro školení personálu

Kompetence zaměstnanců

Sledování indikátorů kvality

Mimořádné události, stížnosti, NN,pády

Nejčastější problémy-zatím ještě stále není spolupráce ze strany ved pracovníků
p edaudit konzultant sak
Předaudit konzultantů SAK
 • Konzultační návštěva v rámci přípravy k národní akreditaci dle standardů SAK 7.06
 • Prověřeno plnění národních akreditačních standardů s existujícími dokumenty, kontrola náhodné zdravotnické dokumentace, orientační návštěva některých lůžkových oddělení, rozhovory se zaměstnanci, kladení různých dotazů, závěrem pak krátké zhodnocení – 1pracovní den
 • Účast za nemocnici-PMJ a hlavní sestra
 • Zpráva na 15 stran
zpr va obsahuje
Zpráva obsahuje…….
 • Závěr – v průběhu šetření nebyly předloženy všechny potřebné vnitřní předpisy v souladu s požadavky komise SAK
 • Je žádoucí podíl všech, jenž se budou na poskytování péče podílet
 • V současné době nedoporučujeme další šetření na odborných pracovištích, po zpracování potřebných předpisů vč. této zprávy a jejich zavedení do praxe, je další šetření žádoucí
bilance filosofie
Bilance - filosofie….
 • Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie
 • Zakotvení např. v poslání nemocnice, v cílech organizace, v náplních práce (auditor, metrolog..)
 • Stanovení časového plánu-harmonogram, termíny, interní audity
 • Určení zodpovědné osoby, týmu…

pok

asi takto
Asi takto…………..

Kolegové, jdeme na to

stanoven harmonogramu
Stanovení harmonogramu
 • Zvolen tým pro kvalitu
 • Ředitel
 • Náměstek LPP
 • Náměstek HT
 • Hlavní sestra
 • Představitel managementu jakosti
harmonogram postup vp ed
Harmonogram – postup vpřed
 • Nutná „vůdčí“ osobnost - u nás dle odbornosti – LPP a hlavní sestra
 • Klíčové rozhodnutí:
 • Vytvořeny dvě pracovní skupiny: Rada pro kvalitu oš péče a Rada pro kvalitu lékařské péče
co n sledovalo postup v r mci veden
Co následovalo – postup v rámci vedení
 • V rámci týmu vedení jsme si rozdělili 50 standardů dle problematiky
 • Úprava a tvorba směrnic stávajících (certifikace) dle předložené zprávy SAK
 • Školení personálu-další podrobné seznamování
 • Opakované vnitřní audity na oddělení
 • Externí konzultace, „cvičné“ audity-návštěva pracovníků SAK, PMJ a hl. sestra návštěva u MUDr. Vlčka
 • Vysvětlování, edukace, motivace, audity…..
d le it
Důležité !
 • Změna myšlení zaměstnanců……
 • Nezbytná podpora vedení
 • Všechny úrovně řízení
 • Spolupráce všech

zaměstnanců

pr ce se standardy
Práce se standardy
 • Posouzení shody-existující
 • Rozdělení podle obsahu
 • Rozdělení podle kompetencí
 • Značení jednotlivých SOP a SPP, aby bylo srozumitelné, přehledné, jednoduché (Z, S+ odd., Z 1/, Si 5……)
standardy a sm rnice
Standardy a směrnice
 • Posouzení shody mezi obsahem standardu a skutečností v nemocnici
 • Většina jich chyběla, některé nevyhovovaly, bylo nutno upravit…….
 • Dle doporučení jsme některé i sloučili v jednu Směrnici, např. problematika zdravotnické dokumentace
standardy o p e
Standardy oš péče
 • Dosud jsme neposkytovali oš péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu
 • Neměli jsme zavedenou kompletní ošetřovatelskou dokumentaci
 • Bylo nutné okamžitě začít s přípravou
zaveden o et ovatelsk ho procesu
Zavedení ošetřovatelského procesu
 • Formou odborného semináře jsem seznámila funkční sestry s teorií Ošetřovatelského procesu (v.+st.s.)
 • Vypracovala jsem dva SPP – OP Teorie a Vlastní zavedení do praxe
 • Zahájili jsme zpracování ošetřovatelské dokumentace – hlavní a pomocná
 • Nutná změna organizace práce sester na lůžkových odděleních – skupinový systém
o et ovatelsk proces
Ošetřovatelský proces
 • Termín zavedení byl stanoven od 15.8. - 31.10.06 vč. ošetřovatelské dokumentace. Do 31.12.06-živý proces
 • Ošetřovatelskou dokumentaci dělíme na Hlavní – anamnéza, dg, edukace, plán, realizace, hodnocení, propouštěcí zpráva
 • Pomocná – FF, bolest, bilance tekutin, komoční tab, prevence vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran, prevence rizika pádů, , ……akceptovali jsme jednotlivé obory-trochu odlišné obsahem např.pro dětské pacienty, JIP, ale forma zůstala stejná
 • Tím jsme naplnili hned několik standardů SAK
reakce ochota p ijmout
Reakce, ochota přijmout……
 • Zde velkou roli sehrály samy sestry…
 • Rada pro kvalitu oš péče
 • Pozitivní reakce
 • Negativní reakce
sm rnice
Směrnice

Zdravotní dokumentace

 • Použili jsme některé ze stávajících, zapracovali nové vyhlášky, spojili jsme jich několik dohromady na doporučení konzultantů SAK
 • Byla zde nutná spolupráce nám LPP a hlavní sestry – u oš dokumentace (kompetence)
sm rnice1
Směrnice
 • BOZP a PO

OOPP, odpadové hospodářství

 • Pořizování, používání a údržba zdravotnické techniky, metrologie
sm rnice2
Směrnice
 • Zdravotnické:
 • Příjem, překlad, propuštění pacientů
 • Péče oš a léčebná, edukace pacientů
 • Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
 • Léčiva (skladování, předepisování, podávání, zaznamenávání), klinické studie
 • Práva pacientů, Informovaný souhlas
 • Nozokomiální nákazy
indik tory kvality sledujeme
Indikátory kvality - sledujeme
 • chyby při podávání léčiv
 • pooperační komplikaceu akut. operací
 • pooperační komplikaceu plán. operací
 • NN v souvislosti s operací
 • NN v souvislosti s hospitalizací
 • počet reoperací
 • informovanost pacientů ze strany lékařů a sester
 • dokončení propouštěcí zprávy nad 10 dnů 
 • pády 
 • dekubity
 • spokojenost pacientů
 • spokojenost zaměstnanců
sm rnice p e o pacienty
Směrnice péče o pacienty
 • Plán péče o pacienta
 • Epikrýzy
 • Podávání léčiv, pozitivní list
 • Urgentní stavy-proškolení všech zaměstnanců v KPCR
 • Podávání stravy a nutriční péče, dietní systém, skladování stravy na odd.
 • SOP pro zvláštní skupiny pacientů
standardy dodr ov n pr v pacient
Standardy dodržování práv pacientů
 • Informace, nahlížení do dokumentace !!!!
 • Kodex práv pacientů, hospitalizovaných dětí
 • Omezovací prostředky-SOP
 • Informovaný souhlas !!!!
standardy managementu
Standardy managementu
 • Řízení organizace, předávání informací, organizační struktura
 • Poslání, cíle nemocnice
 • Spektrum péče
 • ŘLZ
 • Změny legislativy
 • Povinná hlášení - statistika
standardy p e o zam stnance
Standardy péče o zaměstnance
 • Pracovní náplně, adaptační plán (zapracovanost) SPP pro sestry
 • Vypracování pozic a plánu pracovníků
 • Kompetence, hodnocení, školení, semináře
 • Pracovní prostředí, vybavení, IT
 • Možnost vzdělávání
 • Spokojenost zaměstnanců
 • OOPP
standardy protiepidemick ch opat en
Standardy protiepidemických opatření
 • Nozokomiální nákazy - hlášení, monitorování, opatření, SOP hygienické zabezpečení rukou ve zdr. péči, SOP při výskytu MRSA, Desinfekční řád
 • Manipulace s biologickým materiálem, likvidace použitých pomůcek, aktualizace provozních řádů (195)
intern audity
Interní audity
 • Nezbytný nástroj kvality
 • Plán, pravidelnost
 • Chování auditorů – vhodný výběr
 • Vyhodnocení, podpora, nápravná opatření, pomoc, rada….
 • Sdělování výsledků
 • Sledování trendů
 • Důslednost
kontroly ze strany veden
Kontroly ze strany vedení
 • Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky
 • Jsou-li nedostatky, opětovné proškolení
 • Netrestat, vzdělávat, vysvětlovat..
 • Chválit, pozitivně motivovat..