Je li chrystus jest bogiem czy b g jest jezusem
Download
1 / 34

"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?" - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?". Ks. Wyj. 34:6-7. Monoteiz m judaistyczny. Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?"' - oihane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Monoteiz m judaistyczny
Monoteizm judaistyczny

Shema (Pwt 6:4-5): Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.


Monoteiz m judaistyczny1
Monoteizm judaistyczny

Dekalog (Wyj 20:2): Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 20:3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani ... na ziemi nisko, ani ... w wodach pod ziemią!


Definicja z chalcedonu 451
Definicja z Chalcedonu (451)

„... jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek ... Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączania.”


To samo boga czy natura
Tożsamość Boga czy Natura?

Dla Izraelitów podstawową kategorią myślenia o Bogu była tożsamość Boga, a dla Greków natura Boga.

Tożsamość dotyczy tego, kim jest Bóg. Natura dotyczy tego, czym jest Bóg.

Dla Izraela Bóg nie był ideą lub abstrakcją filozoficzną lecz osobą.


To samo boga izraela
TOŻSAMOŚĆ BOGA IZRAELA

Żydzi mieli dwie główne kategorie cech wyróżniających Boga Izraela od nie-Boga.

1) To co charakteryzuje Boga w stosunku do Izraela.

2) To co charakteryzuje Boga w stosunku do wszelkiej rzeczywistości (stworzenia).


To co charakteryzuje boga w stosunku do izraela
To co charakteryzuje Boga w stosunku do Izraela.

Imię Boga = YHWH.

Samo-objawienie Boga przez Jego dzieła, n.p. wyjście Izraela z Egiptu.

Opis Boga dany Mojżeszowi (Wyj. 34:6): „JHWE, JHWE, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność ...”


To co charakteryzuje boga w stosunku do stworzenia
To co charakteryzuje Boga w stosunku do stworzenia

Bóg jest Stwórcą wszystkiego. (Rdz 1:1; Iz 42:5; 45:12,18). Tworząc świat, Bóg nie miał żadnego pomocnika. Iz. 44:24.

Bóg jest Władcą wszystkiego. Tylko Bóg siedzi na tronie.

Uwielbienie Boga: Jedynie Boga można uwielbić, bo tylko On jest Bogiem.Chrystus siedzi na tronie boga
Chrystus siedzi na tronie Boga tożsamości Boga?

Ps 110:1 Wyrocznia Boga dla Pana mego: “Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.”

Ten werset, cytowany w NT 21 razy, sytuuje Chrystusa na samym tronie Boga, skąd będzie rządził tak jak Bóg nad całym stworzeniem (Ap 3:21; 7:17; 12:5; 22:3).


Chrystus zmartwychwsta y panuje nad stworzeniem
Chrystus Zmartwychwstały panuje nad stworzeniem tożsamości Boga?

Chrystus jest Panem wszystkich rzeczy (J 3:35; Ef 1:22; Hbr 1:2; 2:8).

Chrystus uczestniczy w stworzeniu i w podtrzymywaniu wszystkich rzeczy (J 1:3; 1 Kor 8:6; Kol 1:16-17; Hbr 1:3).

Jezus jest wywyższony ponad aniołami (Ef 1:21-22; Hbr 1:3-14).


Chrystus jest uznawany za i uwielbiany jako boga jhwh
Chrystus jest uznawany za i uwielbiany jako Boga JHWH tożsamości Boga?

Jezus otrzymał imię Boga (JHWH). Hbr 1:4; Flp 2:9.

W NT „wzywanie imienia Pańskiego” oznacza „wzywanie Jezusa jako boskiego Pana, który rządzi jako suwerenny Bóg i nosi imię Boga.” (Dz 2:17-21, 38; 9:18; 22:16; Rz 10:9-13; 1 Kor 1:2; 2 Tym 2:22).

Pierwsi Chrześcijanie uwielbili Chrystusa, ponieważ uznali Jego boską tożsamość (Flp 2:9-11; Ap 5; Mt 28:17).


Czy chrystus spe nia warunki by uczestniczy w to samo ci boga1
Czy Chrystus spełnia warunki, by uczestniczyć w tożsamości Boga?

Jest Panem stworzenia

i ponad aniołami.

Otrzymał imię JHWH,

jest godzień chwały.


Chrystologia to samo ci boskiej
Chrystologia tożsamości Boga?„tożsamości boskiej”.

Pierwsi Chrześcijanie twierdzili, że Chrystus jest i będzie Panem.

Według Pisma, zarówno Bóg Ojciec jak i Bóg Syn zajmują miejsce na tym samym tronie przez całą wieczność. Są ‘równi w mocy i chwale’.

Chrystologia Nowego Testamentu jest Chrystologią „tożsamości boskiej”.


Je li chrystus jest bogiem czy b g jest jezusem1

"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?" tożsamości Boga?

Ks. Wyj. 34:6-7


Je li chrystus jest bogiem czy b g jest jezusem2
"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?" tożsamości Boga?

Wiemy już, co autorzy Nowego Testamentu mówią na temat stosunku Jezusa do Boga, teraz musimy zapytać co mówią nam o odwrotnej relacji, Boga do Jezusa. Innymi słowy musimy rozważać Jezusa jako objawienie Boga.


Je li chrystus jest bogiem czy b g jest jezusem3
"Jeśli Chrystus jest Bogiem, czy Bóg jest Jezusem?" tożsamości Boga?

Jeśli Chrystus wywyższony uczestniczy w tożsamości boskiej, to Chrystus ukrzyżowany także.

Zatem uniżenie i wywyższenie Jezusa stanowi rozstrzygające objawienie tego, kim jest Bóg.


Wczesno chrze cija ska interpretacja izajasza 40 55
Wczesno- chrześcijańska interpretacja Izajasza 40-55 tożsamości Boga?

Dla autorów NT Księga Izajasza 40-55 stanowiła najważniejszą cześć Starego Testamentu na temat refleksji Chrystologicznych.

„Świadectwo, uniżenie, śmierć i wywyższenie Sługi Pańskiego - oto sposób, w jaki Bóg objawia swoją Chwałę i pokazuje światu swą boskość.” Bauckham, s 49.


Izajasz zobaczy jezusa
Izajasz zobaczył Jezusa! tożsamości Boga?

Iz. 52:13, w świetle Iz. 6:1 i 57:15, mówi że Sługa Pański jest wywyższony na niebieski tron Boga. Na tej podstawie Apostoł Jan połączył ze sobą Iz. 6 i 53.

Jan stwierdził w J 12:38-41, że gdy Izajasz otrzymał wizję chwały Pana zobaczył chwałę Jezusa!


B g izraela uni y si
Bóg Izraela uniżył się tożsamości Boga?

Sługa Pański należy do tożsamości jedynego Boga zarówno w Jego uniżeniu jak i wywyższeniu.

Bóg rządzi na tronie, ale także uniżył się do pozycji „skruszonych i pokornych” (Iz 57:15).


B g izraela zbawicielem narod w
Bóg Izraela Zbawicielem Narodów tożsamości Boga?

Iz. 45:22 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! 45:23 ...Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie ...

W postaci uniżonego i wywyższonego Sługi narody rozpoznają jedynego Boga i Zbawiciela (Iz 60:1-3; 62:1-2).


Wszelki j zyk wyzna
Wszelki język wyzna ... tożsamości Boga?

Flp 2:10-11 ... aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

Paweł twierdzi, że przez uniżenie i wywyższenie Jezusa narody uznają JWHW (w postaci wywyższonego . Chrystusa) jako jedynego Boga.Kredo tak ale co tam brak
Kredo tak ... ale coś tam brak! tożsamości Boga?

Kredo potwierdziło, że Chrystus jest Bogiem. Ale przejście do kategorii boskiej natury nie pozwoliło Kościołowi na uznanie uczestnictwa ludzkiego posłuszeństwa, uniżenia, cierpienia i śmierci Jezusa w tożsamości Boga.

Mówili o Bogu ukrzyżowanym, ale implikacje tego musiały czekać na

. Marcina Lutra i teologię Krzyża.


Jezus uosabnia charakter boga
Jezus uosabnia charakter Boga tożsamości Boga?

Jezus Chrystus jako Bóg wcielony uosabnia i objawia charakter Boga - jest wykładnią "definicji Boga Jahwe" danej Mojżeszowi w kontekście odnowienia Przymierzy Boga z ludem swoim.


Definicja boga jahwe
„Definicja” Boga Jahwe tożsamości Boga?

Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.” Ks. Wyj. 34:6-7


Definicja boga jahwe definicja jezusa chrystusa
„Definicja” Boga Jahwe – „definicja” Jezusa Chrystusa

„Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny

i litościwy, cierpliwy, bogaty

w łaskę i wierność.”

Kto potrafi dać lepszy opis charakteru, życia i dzieła Jezusa?


B g jest jezusem
Bóg jest Jezusem! Chrystusa

Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność?

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Hbr. 1:1-2


Oto tw j b g
Oto twój Bóg! Chrystusa

Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność?

Boga nikt nigdy nie widział, lecz Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go.

J 1:18


Oto tw j b g1
Oto twój Bóg! Chrystusa

Jak Bóg mógł lepiej objawiać swoją miłość, łaskę, wierność?

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Rz 5:8


Oto tw j b g2
Oto twój Bóg! Chrystusa

Jak Marcin Luter napisał:

„Czy chcecie widzieć Boga? On wisi na krzyżu!”


Oto tw j b g3
Oto twój Bóg! Chrystusa

I nasz Bóg także chodzi po ziemi, bawi się i płacze z przyjaciółmy, rozmawia z ludźmi bogatymi i biednymi, silnymi i słabymi, szczęśliwymi i zrozpaczonymi, zdrowymi i chorymi, wpływowymi i wykluczonymi.


Oto tw j b g4
Oto twój Bóg! Chrystusa

Bonhoeffer, w ostatnym liście do swojego przyjaciela przed jego śmiercią, napisał tak:

„Musimy ciągle i na nowo czytać

i rozważać życie, słowa i czyny Jezusa Chrystusa.”


Oto tw j b g5
Oto twój Bóg! Chrystusa

Rozważmy zatem dziś podczas wieczerzy Pańskiej, jak i na codzień, na kartkach Pisma świętegożycie, słowa i czyny Jezusa Chrystusa.

A niech Słowo na nowo staje się ciałem– w nas!


ad