pom rn ukazatel charakteristika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poměrní ukazatelé - charakteristika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poměrní ukazatelé - charakteristika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
odysseus-karan

Poměrní ukazatelé - charakteristika - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
Poměrní ukazatelé - charakteristika
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 13. října 2012 VY_32_INOVACE_120113_Pomerni_ukazatele-charakteristika_DUM Poměrní ukazatelé - charakteristika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Najman. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

  2. Poměrní ukazatelé jsou nejčastějším prostředkem rozboru statistických údajů. Umožňují jejich porovnávání, poměřování. Porovnávat dvě veličiny lze: rozdílem poměrem Porovnáním statistických údajů rozdílem zjistíme, o kolik je jedna veličina vyšší než veličina druhá. Toto srovnání není plně výstižné, proto je vhodnější porovnání poměrem. Když se porovnávají dvě veličiny poměrem, porovnává se jedna veličina s druhou.

  3. Každá veličina, která vznikla porovnáním dvou údajů, se ve statistice nazývá poměrný ukazatel (podíl). Poměrný ukazatel vzniká srovnáním dvou veličin – srovnávané veličiny a základu. srovnávaná hodnota Poměrný ukazatel = ------------------------- základ Např: hustota obyvatelstva = počet obyvatel/plocha území procentní splnění plánu = skutečnost/plán

  4. Poměrný ukazatel splní svou funkci, je-li vhodně zvolen základ. Volba základu záleží na tom, jaký je účel srovnávání. Například: počet vyrobených kusů/počet hodin = hodinový výkon počet hodin/počet vyrobených kusů = pracnost výkonu Určete základ u těchto dvojic: mzdové a celkové náklady celkové náklady sklizeň v t a plocha v ha plocha v ha počet ujetých km a spotřeba benzínu v litrech počet ujetých km tržba v Kč a počet prodavačů počet prodavačů

  5. Druhy poměrných ukazatelů: a) poměrní ukazatelé struktury – poměr části určitého celku k tomuto celku b) poměrní ukazatelé splnění plánu – poměr skutečnosti vzhledem k předpokládanému záměru c) poměrní ukazatelé vývoje – srovnání jevu v různých časových obdobích

  6. CITACE ZDROJŮ • BURDA, Zdeněk. Statistika pro obchodní akademie. Vyd. 5., ve Fortuně 4., upr. Praha: Fortuna, 2006, 94 s. ISBN 80-716-8963-7. • Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010