projektov v uka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektová výuka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektová výuka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Projektová výuka - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Projektová výuka. Přednáška č. 13 AR 2013/14. Projekt. Projekt – z didaktického hlediska: organizační forma výuky výuková metoda specifická vzdělávací strategie. Počátky projektové výuky:. k ritika herbartovské školy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektová výuka' - odysseus-carr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektov v uka

Projektová výuka

Přednáška č. 13

AR 2013/14

projekt
Projekt
 • Projekt – z didaktického hlediska:
 • organizační forma výuky
 • výuková metoda
 • specifická vzdělávací strategie
po tky projektov v uky
Počátky projektové výuky:
 • kritika herbartovské školy
 • reformní pedagogika – důraz na aktivitu žáků, samostatné hledání, řešení problémů, spojení s praxí
 • pragmatická pedagogika – J. Dewey

W. H. Kilpatrick

1918 – první ucelená studie o projektovém v.

esk reformn pedagogika a projektov v uka
Česká reformní pedagogika a projektová výuka

20. a 30. léta 20. století

R. Žanta

S. Velínský

S. Vrána

f ze projektu
Fáze projektu:
 • záměr – vymezuje smysl, cíl, téma, obsahuje návrh dalšího postupu, získání Ž
 • plán – podrobnější určení cílů projektu, stanovení konkrétního obsahu projektu, časový harmonogram realizace p., organizace práce, prostředky realizace projektu
 • provedení
 • hodnocení (součástí – prezentace výsledků - výstup
v stup projektu
Výstup projektu
 • výstava
 • publikace
 • internetové stránky
 • přednáška
 • film
 • vyučovací pomůcka
 • …………
projekty d l me podle
Projekty dělíme podle:

navrhovatele

délky

účelu

místa

počtu zúčastněných

povahy zpracovávané látky

způsobu organizace

informačních zdrojů

pozitiva a negativa projektov v uky
Pozitiva a negativa projektové výuky

Ž

 • zvyšuje motivaci, iniciativu, odpovědnost za výsledek činnosti
 • žák se učí řešit problémy
 • sociální aspekt
 • rozvoj kreativity
u itel
+ Učitel
 • nová role ve vyučování
 • rozvoj organizačních a plánovacích schopností
 • práce s novými informačními zdroji
slide10
- Ž
 • časová náročnost
 • nesystematičnost
 • nedostatečné znalosti a dovednosti

- U

 • časová náročnost
 • nesystematičnost
 • problematika hodnocení
 • neochota okolí ke spolupráci
literatura
Literatura
 • Valenta, J. a kol.: Pohledy.Projektová metoda

ve škole a za školou. Praha 1993.

 • Kratochvílová, J.: Teorie a praxe projektové

výuky. Brno 2006.

 • Dvořáková, M.: Projektové vyučování v české škola – vývoj, inspirace, současné problémy. Praha 2009.
 • Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M.: Učíme v

projektech. Praha 2009.

d jepisn projekty
Dějepisné projekty
 • Zmizelí sousedé – www.zmizeli-sousede.cz
 • Příběhy bezpráví – www.jsns.cz

Z místa, kde žijeme

Projekt, v němž týmy žáků základních a středních škol zaznamenávají svědectví pamětníků ze svého okolí, kteří byli perzekvováni komunistickým režimem. Prostřednictvím konkrétních lidských osudů tak poznávají nejmladší období našich dějin.

 • Naši nebo cizí/Židé v českém 20. století – www.nasinebocizi.cz
 • Stopy totality – www.stopytotality.cz
 • Krajina za školou – www.krajinazaskolou.cz
 • Vzduchoplavec Kráčmera – www.kracmera.cz (projekt již ukončen, ale MM k dispozici)