vikten av att k pa bra sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vikten Av Att Köpa Bra Sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vikten Av Att Köpa Bra Sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Vikten Av Att Köpa Bra Sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

När du köper ett fordon, bör du se om det är tillräckligt servad om du vill att det ska hålla länge. Varje del av bilen behöver skötsel och underhåll, inklusive däcken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vikten Av Att Köpa Bra Sommardäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vikten av att k pa bra sommard ck 1
ViktenAv AttKöpa Bra Sommardäck

När du köperettfordon, bör du se om detärtillräckligtservad om du villattdet ska hållalänge. Varje del avbilenbehöverskötselochunderhåll, inklusivedäcken. Utandäcksomäri bra skick, kommer din säkerhetpåvägenattäventyras. Förutomatt du säkerställerattdäckenärigottskick, såmåste du också se till att de är de rättaförrättsäsong. Närdetärsommar, måste du se till att du har bra sommardäcksomärspecielltavseddafördittfordon.

vikten av att k pa bra sommard ck 2
ViktenAv AttKöpa Bra Sommardäck

Medan du köpersommardäcksomäravseddaförsommaren, kandetverkasomendyrinvestering, men detärnågot du böröverväga om du villatt din bil ska ha förbättradsäkerhet. Utöversäkerhet, kommerdittfordonocksåatt ha bättregrepp, och du fårenmycketbättrekörupplevelsepåvägen. Om du insisterarpåatt ha allsäsongsdäckpå din bil, kommer du inte ha enlikatrevligkörupplevelse, som du skulle ha med sommardäck, om du kommerfrånen ort somharstekandesomrar. Du kansketroratt du spararpengar, men du kommerattgöradetpåbekostnadav din komfortochsäkerhet.

vikten av att k pa bra sommard ck 3
ViktenAv AttKöpa Bra Sommardäck

Attinvesterai bra sommardäckkanocksågebättrebränsleförbrukningNär du använderdäcksominteuttryckligenäravseddaförsommaren, kommer du blitvungenattanvändamerkraftförattflyttaochsvänga din bil. Dettapåverkardirekt din bränsleförbrukning. När du byter all-säsongs- ellervilketdäck du nu kan ha pådittfordon, med sommardäck under de varmaårstidernakan du bidra till attminskabilensbränsleförbrukning. Se bara till attdäckenärmonterade, inriktade, balanseradeochuppblåstaföratt du ska fåutdetmestaavdem under enlångtid.

vikten av att k pa bra sommard ck 4
ViktenAv AttKöpa Bra Sommardäck

Viktigastkommer du att ha enbekvämkörning om du investerari bra sommardäck. Dessadäckärutveckladeförattgebättregrepppå de varmasommarvägarna, någotsomgör din körningmycketbekvämochenjämnupplevelse. De avgerocksåmindreljudjämfört med andratyperavdäckpå de torrasommarvägarna. Såattköpademkange dig enjämn, tystochbekvämkörningspeciellt de gångersom du åkerpålångamotorvägarskörningar.

vikten av att k pa bra sommard ck 5
ViktenAv AttKöpa Bra Sommardäck

Klickahärförmer information om fördelarna med attköpa bra sommardäck, kollaNokian Tyresidag.