tips om hur man anv nder vinterd ck till en suv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips Om Hur Man Använder Vinterdäck Till En SUV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips Om Hur Man Använder Vinterdäck Till En SUV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips Om Hur Man Använder Vinterdäck Till En SUV - PowerPoint PPT Presentation


  • 8 Views
  • Uploaded on

Vinterdäck är väldigt viktigt för säker körning under årets kalla säsong. Det finns några länder eller platser runt om i världen, där de är obligatoriska och andra där de är frivilliga.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tips Om Hur Man Använder Vinterdäck Till En SUV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips om hur man anv nder vinterd ck till en suv 1
Tips Om Hur Man AnvänderVinterdäck Till En SUV

Vinterdäckärväldigtviktigtförsäkerkörning under åretskallasäsong. Detfinnsnågraländerellerplatser runt om ivärlden, där de ärobligatoriskaochandradär de ärfrivilliga. Om vintrarnaär extrema idetområde du kommerifrån, kommer du attgöraettväldigtkloktbeslutattanvändadessadäckpå din SUV, även om de inteärobligatoriska. Du bordeintevänta tills du fastnariensnöstormförattbörjatänkapåattköpadem. De kanhjälpa dig attköra med lätthetochsäkerheti de isiga, snöigaochslaskigavinterförhållandena.

tips om hur man anv nder vinterd ck till en suv 2
Tips Om Hur Man AnvänderVinterdäck Till En SUV

Den gyllene regel somföljer med vinterdäckenäratt du behöverdempå din SUV närtemperaturerna faller ner mot 0 grader Celsius. Vid dennatidblirsommardäckensprestandaväldigtdåligeftersom de inteharegenskapersomkrävsförattkörapåsnöoch is. Allsäsongsdäckkanfungerasådär, men kompromissernasom de kommer med förattfungera bra under allaårstidergördemolämpligafördetkallavintervädret. Närvinterväderbliroförutsägbartochdetserutsom om detheltplötsligtkanblisämrenärsomhelst, såvill du interiskeraattkörapåvägen med feldäck.

tips om hur man anv nder vinterd ck till en suv 3
Tips Om Hur Man AnvänderVinterdäck Till En SUV

Vinterdäckärvanligtvisgjordaavgummiblandningarsomförblirflexiblaochmjukaäven vid lågatemperaturer. Dettaimotsats till allsäsongs- ochsommardäcken, somtenderarattblihårdare vid kallaväderförhållanden. Vinterdäckenharocksåettmycketgrovtslitbanemönstersomger optimal prestandapåkallavägarna. Ävennärtemperaturensjunker under fryspunkten, kommerdinaSUV vinterdäckfortfarandeattkunnakorsavägen med lätthetförutsattatt du investerarenuppsättningkvalitetsvinterdäck.

tips om hur man anv nder vinterd ck till en suv 4
Tips Om Hur Man AnvänderVinterdäck Till En SUV

I vissaeuropeiskaländersom Island, Finland, ÖsterrikeochEstlandärdetobligatorisktatt ha vinterdäckpådittfordon under de kallavintermånaderna. Detfinns dock andraeuropeiskaländerdärdessadäckinteärettlagstadgatkrav. Förattundvikaatthamnaitrubbel, se till att du kollarlagarochkravigrannländernainnan du beger dig övergränserna. Du villinteköra till ett land där SUV vinterdäckärnödvändigaochhamnai problem bara förnågotsom du kunde ha undvikit med lite forskning.

tips om hur man anv nder vinterd ck till en suv 5
Tips Om Hur Man AnvänderVinterdäck Till En SUV

Förmer tips om användningavvinterdäck, besökossidagpånokiantyres.se.