tips f r att k pa dubbade d ck till din suv stadsjeep n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips För Att Köpa Dubbade Däck Till Din SUV Stadsjeep PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips För Att Köpa Dubbade Däck Till Din SUV Stadsjeep

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips För Att Köpa Dubbade Däck Till Din SUV Stadsjeep - PowerPoint PPT Presentation


  • 1 Views
  • Uploaded on

När vintern kommer, bör du ta en stund att tänka på de förändringar du borde ta att göra för att fortsätta leva ett bekvämt liv. Om du har en SUV, är en av de saker du bör

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tips För Att Köpa Dubbade Däck Till Din SUV Stadsjeep' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips f r att k pa dubbade d ck till din suv stadsjeep 1
Tips FörAttKöpaDubbadeDäck Till Din SUV Stadsjeep

Närvinternkommer, bör du ta enstundatttänkapå de förändringar du borde ta attgöraförattfortsätta leva ettbekvämt liv. Om du haren SUV, ärenav de saker du börtänkapåattbyta till de bästadubbdäcken. Attkörapå de isigavintervägarna med sommar- ellerallrounddäckärfarligt. Eftersomdessadäckinteärutrustade med de funktionersomkrävsföreffektivprestandapåvintervägar, kommer du attvaraistor risk attvarainblandadienolycka om du använderdem under vintermånaderna.

tips f r att k pa dubbade d ck till din suv stadsjeep 2
Tips FörAttKöpaDubbadeDäck Till Din SUV Stadsjeep

När du väljerattköpaSUV dubbdäck, se då till att du väljer de rätta. Blandainteihopdem med allsäsongsdäcksom folk fördetmestasätterpåsinafordon. Allvädersdäckenärnormaltmärkta med M + S somstårförleraochsnö. De ärutveckladeförattfungera bra påallatyperavterräng. Men närvädretblirextremtkalltochvägenblirisig, såärdetbättre med dubbadedäck. De harensnöflingesymbolsominnebäratt de harcertifieratsförattanvändaspåsnöigaochisigavintervägar.

tips f r att k pa dubbade d ck till din suv stadsjeep 3
Tips FörAttKöpaDubbadeDäck Till Din SUV Stadsjeep

De modernadubbadedäckenharupplevtförbättringarsomhargjortdemtystareochbekvämarepåvägen. De ärgjordaavspeciellagummiblandningarsomärlämpligaförvinterväder. De harocksåmetalldubbarellerstiftsomäravseddaattförbättragreppetpå de vintrigavägarna. Oavsetthurkalltdetblirellerhurglattavägarnablirpågrundavisen, kommer du fortfarandeattkunnakörabekvämtochnådittresmålsäkert.

tips f r att k pa dubbade d ck till din suv stadsjeep 4
Tips FörAttKöpaDubbadeDäck Till Din SUV Stadsjeep

Se till att du inteförvirrardubbadedäck med dubbfriadäck. Även om bådaäravseddaattanvändas under den kallaårstiden, har de småskillnadersom du behövernotera. Till exempelharodubbadedäckintemetalldubbarsomdubbadedäckenhar. De gerbättrefästepå is ochsnö, inklusive acceleration, bromsning, vid svängningochnär du köruppienlutning, somhjälper dig attkörapåvintervädersäkertochbekvämt. SUV dubbadedäck, å andrasidan, rekommenderasföranvändningiområdensomupplevermyckethårtvinterväder.

tips f r att k pa dubbade d ck till din suv stadsjeep 5
Tips FörAttKöpaDubbadeDäck Till Din SUV Stadsjeep

Kolla in https://www.nokiantyres.se/idagförmer information om SUV-dubbadedäck.