saker att veta om dubbade vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saker att veta om dubbade vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saker att veta om dubbade vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Saker att veta om dubbade vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 8 Views
  • Uploaded on

Shopping för rätt däck för ditt fordon ska inte vara för svårt om det är något du är van vid. Men om du är en ny fordonsägare som vill köpa ersättningsdäck för första gången, måste du välja däcken noggrant för att undvika att sluta med sådana som är felaktiga för ditt fordon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Saker att veta om dubbade vinterdäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
saker att veta om dubbade vinterd ck 1
Sakerattveta om dubbadevinterdäck

Shopping förrättdäckfördittfordon ska intevaraförsvårt om detärnågot du är van vid. Men om du ärennyfordonsägaresomvillköpaersättningsdäckförförstagången, måste du väljadäckennoggrantförattundvikaattsluta med sådanasomärfelaktigafördittfordon. Du behövervetarättstorlekpådäckenfördittfordonochävenförvädretpå den plats du kommerifrån. Om du kommerfrånettområdesomuppleverextremtkallavintrar, måste du se till att du harenuppsättningdubbdäck redo för den årstiden.

saker att veta om dubbade vinterd ck 2
Sakerattveta om dubbadevinterdäck

Om dethärärförstagången du hör om dubbladäck, undrar du nogvad de är. De ärheltenkeltvinterdäcksomharmetallpinnarislitbanan. Tapparnaärsmå men starkametallstyckensomärkonstrueradeförattgrävas in i is ochge extra dragkraftpåvintervägar. Du måstevetaatt, precis somallaandravinterdäck, ävendubbdäckärsmidigaattanvändaspåvinternnärvägarna till störstadelenärtäckta med snöeller is.

saker att veta om dubbade vinterd ck 3
Sakerattveta om dubbadevinterdäck

Dubbdäcktenderaratt ha enkortarelivslängdjämfört med derassommarochhelårsmotsvarigheter. Dettaärförståeligteftersom de äravseddaattanvändasihårdaväderförhållanden. De gårigenommycket under vintersäsongen. Precis somallaandradäckbörjarprestationen hos dubbdäckminskanär de slits ner. De studsarsom de harislitbanornaärkonstrueradeförattbäraisamma takt somslitbananförattsäkerställajämn prestation avdäcken.

saker att veta om dubbade vinterd ck 4
Sakerattveta om dubbadevinterdäck

Trots attlivslängdenpå de dubbdäckenärföremålförkvalitetenpåderaskonstruktion, ärdetmycketviktigtatt du använderoch tar hand om dem.Mängdenvårdsom du kommerattlägga till förattbehållademkangedemenstorallmänfördelgentemotandradäcknärdetgällerlivslängdeftersom du bara kommerattanvändademinågramånadervarjeår. Se bara till att du använderdemsom de ska. Du kaninteköradempåtorrasommarvägarochförvänta dig att de ska hållalängre.

saker att veta om dubbade vinterd ck 5
Sakerattveta om dubbadevinterdäck

Förmer information om dubbdäckochhur man använderdem, kolla inNokian Tyresidag.