r d att t nka p n r man letar efter de b sta vinterd cken till suv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Råd Att Tänka På När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäcken Till SUV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Råd Att Tänka På När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäcken Till SUV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Råd Att Tänka På När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäcken Till SUV - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

Om du värdesätter din säkerhet, måste du se till att du har rätt uppsättning däck för varje säsong. Det innebär att du ska ha anpassade vinterdäck när

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Råd Att Tänka På När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäcken Till SUV' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r d att t nka p n r man letar efter de b sta vinterd cken till suv 1
RådAttTänkaPåNär Man LetarEfter De BästaVinterdäcken Till SUV
  • Om du värdesätter din säkerhet, måste du se till att du har rättuppsättningdäckförvarjesäsong. Det innebäratt du ska ha anpassadevinterdäcknärtemperaturenbörjarblikyligAllsäsongsdäckellersommardäck ger inte den nivå av säkerhetochprestandasom du fårfråndedikeradevinterdäck vid extremtkalltvinterväder. Du kansparapengarochtid om du investerari de mestlämpligadäckenförvarjeårstid.
r d att t nka p n r man letar efter de b sta vinterd cken till suv 2
RådAttTänkaPåNär Man LetarEfter De BästaVinterdäcken Till SUV
  • När du börjarletaefter de bästavinterdäckensom ska användas under åretskallatid, finns det olikasaker du behövertänkapå. Den förstaäratt det finnstvåtypervinterdäck, nämligendubbadeochodubbadevinterdäck. Du behövervetavilken av dessa tvåär den rättasom ska användaspå den ort du kommerifrån. Du börocksåtänkapåhurmycket du körpåvinternochvilkentyp av förare du är.
r d att t nka p n r man letar efter de b sta vinterd cken till suv 3
RådAttTänkaPåNär Man LetarEfter De BästaVinterdäcken Till SUV
  • Enannansak du behövertänkapånär du letarefter de bästasuvvinterdäckäratt det ären bra idéattköpa dem ien full uppsättning av fyradäck. Vissa SUV-ägaretyckeratt det ärokejattfå ta tvåvinterdäckochplacera dem påframhjulenförattarbeta med tvåandraallsäsongsdäckpåbakhjulen. Det härärinteen bra idéalls. Om dinaförväntningarnär du köper dessa däckärattfåbättredragkraftpå de isigavägarna, måste du köpafyra bra matchandekvalitetssnödäck.
r d att t nka p n r man letar efter de b sta vinterd cken till suv 4
RådAttTänkaPåNär Man LetarEfter De BästaVinterdäcken Till SUV
  • Frestelsenattköpabegagnadevinterdäckenkanvarahög om du arbetarpåenstram budget. Även om de begagnadedäckenkanverkasomettfyndmåste du tänkatvågångerinnan du spenderardinapengarförattbetalaför dem. Tankenbakomattköpa dessa däckärattfåbättrehanteringochsäkerhetpåvintervägarna. Så, om du köper dem somredananvändsochslitna, hjälper det dig intealls.
r d att t nka p n r man letar efter de b sta vinterd cken till suv 5
RådAttTänkaPåNär Man LetarEfter De BästaVinterdäcken Till SUV
  • Föratthjälpadig attköpa de bästavinter SUV-däcken, besöknokiantyres.seförmer tips.