hur handlar du sommard ck f r din suv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur handlar du sommardäck för din SUV? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur handlar du sommardäck för din SUV?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Hur handlar du sommardäck för din SUV? - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

Att köpa ett fordon, som en SUV, kommer med mycket ansvar. För att du ska kunna köra din egen SUV säkert och bekvämt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hur handlar du sommardäck för din SUV?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur handlar du sommard ck f r din suv 1
Hurhandlar du sommardäckför din SUV?

Attköpaettfordon, somen SUV, kommer med mycketansvar. Föratt du ska kunnaköra din egen SUV säkertochbekvämt, ärenav de saker du behövergöra, äratt se till att du harrättuppsättningdäckförvarjesäsong. Närsommarenkommer, måste du se till att du harrättsommardäckförvarjesäsongenförattkunnafåutmestamöjligaavdittfordon. Trots attallsäsongsdäckfungerar bra påsommarenkanderasprestandapåvägenintevinnaöver den fördedikeradesommardäck.

hur handlar du sommard ck f r din suv 2
Hurhandlar du sommardäckför din SUV?

SUV sommardäcktillverkas med unikaslitbanorsomförhindraratt de bliralltförmjukaellerförhårdanärtemperaturenblirextremtvarmutomhus. De kanhjälpa dig attundvikaolyckorsomuppstårpågrundavskadadedäck under sommarsäsongen. När du handlarfördessadäckpåmarknadenfinnsdetnågrasaker du behövertänkapå, till exempelvilkentypavfordon du körochdinakörvanor. Förmångaförarekanettsommardäck med enanständigkörsträcksklassificeringvaratillräckligt. Men högpresterandebilarsomensportbilkanske du villinvesteraiultrahögprestandadäck.

hur handlar du sommard ck f r din suv 3
Hurhandlar du sommardäckför din SUV?

Efteratt ha bestämtvilkentypavsommardäck du behöver med avseendepåvilkentypavfordonsom du kör, måste du tänkapådinakörvanor. Använder du din SUV främstförpendlingelleranvänder du den ocksåförattkörafraktförettföretag? Du kommerocksåattbehöva ta redapå om du oftaköriterräng med dittfordonofta. I så fall måste du investerai de bästasommardäckensomärutveckladeförattprestera bra iterrängförhållanden. Om du resermånga mil med dittfordonvarjedag, måste du letaeftersommardäcksomärbyggdaföratthålla.

hur handlar du sommard ck f r din suv 4
Hurhandlar du sommardäckför din SUV?

Detärviktigtatt ta tidattlistautvilkasommardäck du behöverför din stadsjeep. När du gördetkommerprocessenföratthandladäckmindreförvirrande. Påsiktkan du spara lite pengarförattköparättdäcksombästpassardittfordonoch din körstil.

hur handlar du sommard ck f r din suv 5
Hurhandlar du sommardäckför din SUV?

Klickahärförmer tips om hur man handlar SUV sommardäck, kolla in nokiantyres.seidag.