egenskaper av ett dubbd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egenskaper av ett dubbdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egenskaper av ett dubbdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Egenskaper av ett dubbdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 8 Views
  • Uploaded on

När det gäller att välja rätt vinterdäck för ditt fordon, måste du bestämma mellan dubbdäck och dubbfria däck. Besök inte bara en däckbutik och köp vinterdäck utan att veta vad exakt det ska göra för dig. Både dubb och dubbfria däck är bra för vintern, men du måste veta vilken mellan dem är perfekt för vädret på den plats du kommer ifrån och vägarna du kör på. I vissa stater i USA och i länder över hela världen är det inte tillåtet att använda dubbdäck. Du måste hålla detta i åtanke när du gör ditt val.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Egenskaper av ett dubbdäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egenskaper av ett dubbd ck 1
Egenskaperavettdubbdäck

Närdetgällerattväljarättvinterdäckfördittfordon, måste du bestämmamellandubbdäckochdubbfriadäck. Besökinte bara endäckbutikochköpvinterdäckutanattvetavadexaktdet ska göraför dig. Bådedubbochdubbfriadäckär bra förvintern, men du måstevetavilkenmellandemärperfektförvädretpå den plats du kommerifrånochvägarna du körpå. I vissastateri USA ochiländeröverhelavärldenärdetintetillåtetattanvändadubbdäck. Du måstehålladettaiåtankenär du görditt val.

egenskaper av ett dubbd ck 2
Egenskaperavettdubbdäck

Om de vägar du normaltkörpåvinterärisiga, blirdetbättre med vinterdäckpådittfordon. Somnamnetantyderhardessadäckbokstavligenmetallpinnarsomärinbäddadeisinaslitsar. Studsarnaärheltenkeltstarkametallstyckensomärkonstrueradeförattgrävadjupare in i is påvintrigavägarochge extra dragkraft.

egenskaper av ett dubbd ck 3
Egenskaperavettdubbdäck

De modernadubbdäckenharmånga bra funktionersomgördemperfektaförvinterkörning. Tidigarevarettav de störstabekymrenfördessadäck, derashanteringsförmåga. De somfinnstillgängligapåmarknadenhar nu ettförstärkt centrum med diagonalastödsatser. Du kommervarasäkerpåenmerresponsivkörupplevelsefråndessadäck vid olikaväderkörningsförhållanden. Någraavdemhar 3D-låser påslitbanorna. Sipes äravseddaattlåsautslitbanornatillsammansochförstärkadäckenskonstruktionytterligare.

egenskaper av ett dubbd ck 4
Egenskaperavettdubbdäck

De bästadubbdäckenharockså treadwear-indikatorer. Precis somallaandradäckmåstedubbdäckenkomma till ett slut pådetanvändbaralivet vid någontidpunkt. Detfina med dubbdäckenäratt du skullevetanärderasanvändbaraslitbanorärpåvägattkomma till ett slut. Du behöverintegissahurlänge du kommerattanvändademiframtiden. Träindikatorernavisarhurmycketspårdjuptrådenärkvar med. Snöflingesymbolensomdessadäcknormaltharkommerattförsvinnanärindikatorernanårmärketpåfyra millimeter.

egenskaper av ett dubbd ck 5
Egenskaperavettdubbdäck

Se härförmer information om funktioner hos dubbdäck, kolla in www.nokiantyres.seidag.