allt om dubbfria d ck f r suvs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Allt om dubbfria däck för SUVs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Allt om dubbfria däck för SUVs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Allt om dubbfria däck för SUVs - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

Om du kommer från ett ställe som upplever riktiga vintrar, bör du aldrig underskatta vikten av att köpa de bästa odubbade däcken till din SUV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Allt om dubbfria däck för SUVs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
allt om dubbfria d ck f r suvs 1
Allt om dubbfriadäckför SUVs

Om du kommerfrånettställesomuppleverriktigavintrar, bör du aldrigunderskattaviktenavattköpa de bästaodubbadedäcken till din SUV. Dessadäckgerutmärktfästenär du körpåsnö, is ochandravinterförhållandensomuppstår till följdavvädret under de kallamånadernaiområdet du ärifrån. Om du användervanligadäckpåutmanandevintervägar, kommer du attkämpaförattbehållakontrollenöver din SUV, eftersomstarkavindartryckerpå runt om dig. Även om du körlångsamt, kommer du fortfarandeattvaraistorfaraförattbliinblandadienolyckapågrundavvintervägarnashalanatur.

allt om dubbfria d ck f r suvs 2
Allt om dubbfriadäckför SUVs

Även om du skullevara den mesterfarnachaufförenkandetvarautmanandeattköra med feldäckför den aktuellasäsongen. När du investerari de bästa SUV-odubbadedäcken, har du tagitettsteg mot attförbättrainte bara din säkerhetutanockså din komfortpåvägen. Dessadäckharbättregrepppåsnöigaochisigavägar, jämfört med allsäsongsdäcken. De gerbättrefästenär du accelererarochsaktarner, ochviktigastavalltminskarbromsavståndetdrastisktnär du stannar din SUV.

allt om dubbfria d ck f r suvs 3
Allt om dubbfriadäckför SUVs

Jämfört med typiskavinter- ochsommardäck, såärdubbfriavinterdäckutveckladeföratthålla sig mjukarenärtemperaturensjunker. De harengummiblandningsomärgjordavmerkiseloxidförattförhindraattdäckethårdnar till fastheten hos enhockeypucknärtemperaturensjunker under fryspunkten. När du tittarpådemnoggrantkommer du attinseatt de harflersajpningarjämfört med allsäsongsdäck. Sajpningarär bara småslitsarsomsynsislitbanorna runt däcken. De brukaröppnaochgreppapådäckensomhundratalssmåfingrarnär de harkontakt med ensnöigellerisigyta.

allt om dubbfria d ck f r suvs 4
Allt om dubbfriadäckför SUVs

Pågrundavmjukhetenochflexibiliteten hos SUV dubbfriadäckenkansajpningarnaöppnabredarejämfört med allsäsongsdäck. Somettresultatkan du ha god kontrollöverdittfordonpågrundavdetförbättratfästesomuppnås. I de områdendärvinternärväldigtsvårochvägarnaärmyckethala, kan du väljaattväljadubbadedäckiställetför de odubbadedäcken. Iställetförsajpningarhar de dubbadedäckenmetallpinnarellerdubbarellergerbättregrepppåisigaytor.

allt om dubbfria d ck f r suvs 5
Allt om dubbfriadäckför SUVs

Gå hitförmer information om SUV-foderdäck, kolla in Nokian Tyresidag.