PILISCSABA, 2011. NOVEMBER 25. - PowerPoint PPT Presentation

piliscsaba 2011 november 25 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PILISCSABA, 2011. NOVEMBER 25. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PILISCSABA, 2011. NOVEMBER 25.

play fullscreen
1 / 36
PILISCSABA, 2011. NOVEMBER 25.
219 Views
Download Presentation
odette
Download Presentation

PILISCSABA, 2011. NOVEMBER 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PILISCSABA, 2011. NOVEMBER 25. A szerelem,szeretet mint igazi emberi jelenség - időn túli

 2. A szerelem igazi emberi jelenség, sajátosan humán, azaz nem lehet csak úgy ember alatti jelenségekre redukálni, ill. azokból levezetni. AZ IGAZI SZERELEM

 3. Az ember testi, lelki, szellemi totalitás A legprimitívebb a szex. beállítódás. A szex. ösztön testi voltában hat. A csak szex. beállítódás itt megakad. Eggyel mélyebb rétegben az ember eljut a másik ember lelki struktúrájáig. A másik lelkébe beleszeretünk. Aki szerelmes, nem testileg van izgalomban, hanem lelkileg, emócionálisan, a partner sajátos, meghatározott jellemvonásai révén. A szerelmes beállítódás a lelkire irányul, ám ez sem hatol el a másik személy magjáig. Ezt csak a VALÓDI SZERELEM/SZERETET ÉRI EL.

 4. VALÓDI SZERELEMIGAZ SZERELEM A partner SZEMÉLY struktúrájába való lehető legmélyebb behatolás - vele, mint SZELLEMIVEL való kapcsolatba lépés. Ez a partnerben lévő szellemivel való közvetlen kapcsolat mindenfajta partneri viszony felülmúlhatatlan formája. A valódi szerelem tehát túl van a testiségen és az emóciókon, - a szeretett ember szellemi személyére való közvetlen beállítódás. Az ÉN szellemi magja megérinti a TE szellemi magját. Alapállás: a személy EGYEDI és EGYSZERI.

 5. Hordozója ama lelki és testi tulajdonságoknak A SZELLEMI SZEMÉLY a testi jelenség és lelki jelenség mögött van A testi olyan, mint egy külső ruhája a személynek A lelki olyan, mint egy belső ruhája a személynek A SZELLEMI SZEMÉLY JELLEMZŐI

 6. KIT SZERETEK?vagy MIT SZERETEK? A szex. beállítottságú embernek tetszik a partnere 1-1 testi jellegzetessége A szerelmesnek tetszik a partnere 1-1 lelki tulajdonsága Az IGAZ SZERETETTEL szerető ember nem csupán a szeretett emberen szeret valamit, hanem ŐT MAGÁT SZERETI. Az IGAZ SZERETETTEL szerető ember a szellemi személy fizikai és pszichikai ruháján keresztül mintegy őRá MAGáRA lát rá. Így nem testi típusról van szó, amely felizgatja, vagy lelki karakterről, amelybe beleszerethet, hanem magáról az EMBERRőL, aki öSSZEHASONLíTHATATLAN, PóTOLHATATLAN és KICSERéLHETETLEN ember.

 7. Az ember, ha valóban szeret, a szeretetben a partner szellemi személyének EGYSZERISÉGÉRE és EGYEDISÉGÉRE van beállítva. Át tudjuk-e vinni a szeretetünket egy hasonmásra??? NEM!!! Az a személy sohasem helyettesíthető!!! AZ EMBER MINT SZEMÉLY EGYSZERI ÉS EGYEDI

 8. AZ IGAZI SZERELEM ÖRÖK • Egy-egy testi állapot elmúlik • Egy-egy lelki állapot sem tartósabb • A testi, amelyhez a szex kapcsolódik, átmeneti • A szerelem, mint lelki állapot is átmeneti EGY SZELLEMI SZEMÉLY SZELLEMI AKTUSA EGYSZER S MINDENKORRA ÉRVÉNYES.

 9. AZ IGAZI SZERELEM ERŐSEBB, MINT A HALÁL „Erősebb a szeretet a kínhalálnál, és e buzgó szerelem keményebb a sírnál.” Az igaz szerelem képes túlélni a szeretett ember halálát, (erősebb, mint halál), amelyben megszűnik a szeretett személy egzisztenciája. A szeretett ember létét a halál megsemmisíti ugyan, de lényegét nem tudja megszüntetni. Az ő egyedi valója időtlen, vagyis nem múlandó. Egy ember lényege az időn túli világhoz tartozik.

 10. AZ IGAZI SZERETETET A HALÁL SEM TÖRÖLHETI EL Egy ember beszámolója a koncentrációs táborban: „Nem tudtam, anyám él-e még. Egész idő alatt hírek nélkül voltunk egymástól. De feltűnt nekem, hogy ez a belül édesanyámmal oly gyakran folytatott beszélgetéseim alatt egyáltalán nem zavart. Nem tudta, hogy fizikailag létezik-e még a szeretett személy. De ez mégsem zavarta. Annyira eltöltötte a másik ember lényegisége az igazán szeretőt, hogy valósága mintegy háttérbe szorult. A szerelem tehát annyira nem a szeretett személy testi voltát jelenti, hogy annak halála után is fennmarad. Aki igazán szeret, annak számára szerettének halála igazán sohasem fogható fel. Nem azt mondja a másik halálakor, hogy nem létezik többé, csak azt, hogy nem tud megnyilvánulni.

 11. AZ IGAZI SZERETET ÖRÖK

 12. A FELSZÍNES ÉS A MÉLY EMBER KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG Aki igazán szeret, annak a számára a testi a szellemi viszony kifejezésének eszköze, amely szeretete révén valódi rangját ennek a szellemi aktusnak köszönheti. A felszínes ember megmarad a partner felszínén, mert nem tudja annak mélységeit megragadni. A mély ember számára maga a felszín csak a mélység kifejeződése, tehát nem lényegi, nem döntő, ám azért fontos. A szellemi a testin és a lelkin keresztül jut, törekszik kifejezésre. A személyi mag a belsőbb, mélyebb rétegekben van.

 13. A kozmetikai törekvéseket azért fogadjuk kritikusan, mert az is, amit szépséghibának mondunk hozzátartozik a szeretett emberhez. KOZMETIKA ???

 14. Az erotikai, esztétikai értékek túlhangsúlyozásában a megítélt személy lebecsülése van! Ha csak a külső fontos, a szellemi értékeit nem értékelem, azok számomra nem értékesek. (Ebben az ön-lebecsülés is benne van.) Ez manapság nagyon jellemző. A LÉNYEG szorul háttérbe! Túlértékelt külső

 15. Nem a személy kerül előtérbe, hanem csak egy típus. A személytelen típus ma kedvelt, mert lehet birtokolni és nem kell szeretni. Itt nem számít, mi is az ember valójában. A típus a fontos, aki meg akar felelni az aktuális divatnak. Itt éppen a LÉNYEG hiányzik. MI A FONTOS? SZEMÉLYTELEN KÜLLEM?

 16. Jellemzői: Igazi összetartozás Hűség Felelősség Szerelmi boldogság Nem lehet birtokolni Örök A lényeg a SZEMÉLYés az igaz szeretet/szerelem

 17. A flört – ma igen jellemző – nyomorúságos formája a szerelemnek. Nem látja a másik igazi valóját és nem is szándékozik azt észrevenni. A birtokolt nő/ffi kicserélhető. Ha hiányzik az igazi szeretet minősége, kompenzálni kell a szex mennyiségével. Hiányzik a másik megismerése, az értéklehetőségeinek meglátása. A divatos flört

 18. AZ IGAZI SZERELEM, SZERETET • A másik ember lényegét ragadja meg, és ez túl van minden lelki és testi tulajdonságon. • Fontos a másik értékeinek a felismerése, • A partnerek egyfajta szellemi munkaközösséget akarnak létrehozni, nem pedig két biológiai egyed társulását. • Belső összekötöttség, külső formája: házasság • Cél: ennek megfelelően a másikat megkeresni, megtartani, kitartani, hűnek maradni. • Elköteleződés, döntés, felelősség – szellemi emberre jellemzők, • Jellemzője: ODAADÁS: az ÉN TE felé irányul és a TE – nek adja oda magát • Az igazi szerelem végérvényes, vagyis örök.

 19. …ki szerelmet és esküt sohasem feled. A „SOHASEM” nincs időhöz kötve

 20. Filozófusok az igaziról… Scheler szerint: A szerelem a szeretett személy lehető legnagyobb értékeire irányuló mozgás. Spranger szerint: A szeretet felismeri a szeretett ember érték lehetőségét. Dosztojevszkij szerint: Szeretni valakit annyi, mint úgy látni őt, ahogyan Isten elgondolta.

 21. Kudarcok, csalódások – veszteség - e vagy az éretté válás útja A szerelmi életben szerencsétlenül alakult élményeink gazdagítanak is és érettebbé alakítanak lelkileg. A boldogtalan szerelmes elsáncolja magát kudarcai közé, nehogy újra megégesse a „kezét”. Nem szabad könnyen feladni a keresést. Segíteni kell feltárni a menekülési útvonalakat és rávilágítani, hogy az igaz szerelem/szeretet FELADAT JELLEGŰ!!! Egy kapcsolaton is dolgozni kell: hűség, értékek, tisztelet, alázat… Ki kell várni a boldog kapcsolatot, nem szabad az utat eltorlaszolni. Nevelni kell a nyitottságra, új lehetőségekre, fogadókészségre.

 22. Isten boldogságra teremtett bennünket. Jó tudni, hogy boldogok lehetünk kapcsolatban is és „egyedül” is. A boldogság nem függ a körülményeinktől, bár azok befolyásolják. A boldogság ajtaja mindig kifelé nyílik. A BOLDOGSÁG ÚTJÁN JÁRVA

 23. A boldogság ajtaja kifelé nyílik A szeretetben az egyik odaadja magát a másiknak Jézusi szeretetre jellemző: odaadás Az odaadás következménye a boldogság A görcsös igyekezet a saját boldogságomért - ezen az úton kudarcra van ítélve A BOLDOGSÁG AJTAJA…

 24. Minél inkább az élvezetre törekszünk, annál inkább elvétjük azt. „ Az ember boldogságra törekszik, ám boldogságra méltónak kell lennie.” Kant (Ez egy feladat, egy szép feladat) ÉLVEZET VAGY BOLDOGSÁG?

 25. Az emberi lét önmagán túlmutat. Az ember csak olyan mértékben valósítja meg magát, amilyen mértékben odaadja magát egy ügynek, egy szeretett személynek Igazán Ember akkor lesz az ember, ha önmagáról megfeledkezik, ha odaadja önmagát a szeretetben… Igazán ember…

 26. Sokan szenvednek, mert elveszítették szeretett társukat. Nekik mit jelent, hogy: „Az igaz szeretet örök? Elfogadható ez? Jelent valami többletet, mint a kőkemény valóság? Vannak olyan kapcsolataim, akikkel csakis szellemi összeköttetésben vagyok…De kapcsolatban vagyunk! Kórházi, és egyéb tapasztalatok 1.

 27. Sokan szenvednek az összetört kapcsolatok miatt. Fájdalom, megsebzettség, csalódás, depresszió Mit jelent nekik az, hogy a kudarc érettebbé tesz? Nem feladni, de ezt mégis könnyedén és nem görcsösen tenni – ez jó. Kórházi, és egyéb tapasztalatok 2.

 28. Sokan egyedül élik az életüket Jó tudni, az élet így is értelmes, és semmivel sem ér kevesebbet. Odaadni magunkat nemcsak egy személynek lehet, hanem egy feladatnak is. (Fontos egy jó közösség, a testvéri kapcsolat). Kórházi és egyéb tapasztalatok 3.

 29. Vigyázat! A gyógyszer nem oldja meg a problémát, csak ettől várni a megoldást balgaság. Tudunk-e okosan „kiáltani”, vagyis akár olyat mondani, amit nem jó hallani, mint pl. „az is feladat, hogy dolgozzunk magunkon”. Kórházi és egyéb tapasztalatok 4.

 30. Ált. az a jellemző, hogy menekülünk a fájdalom elől, hogy ki akarjuk azt taszítani magunkból. Kerüljünk kapcsolatba a fájdalmunkkal, tiszteljük a fájdalmunkat és öleljük át, mint JÉZUS a keresztet. Lázadunk ez ellen? Ha merjük megélni a fájdalmunkat, átalakul… akkor megbékélünk, MÉGIS. Marad minden és mégis bennem lesz más az élet. ÖRÖK NAGY IGAZSÁG

 31. Egy ember, aki roppant büszke volt a pázsitjára, bosszankodva látta, hogy a gyepe tele lett gyermekláncfűvel. Kipróbált minden ismert módszert, hogy megszabaduljon tőlük. Mindhiába. Kétségbeesésében végül a Mg. Minisztériumhoz fordult levélben. Felsorolta mindazt, amit addig tett a gyermekláncfű kiirtására, s azzal a kérdéssel zárta le a levelét, hogy mit tegyen. Postafordultával megérkezett a válasz: „Azt ajánljuk, tanulja meg szeretni a pitypangot!” A gyermekláncfű története

 32. A pázsitom és a gyermekláncfű Nekem is volt egy pázsitom, amire nagyon büszke voltam, s azt is ellepte a gyermekláncfű. Én is küzdöttem ellene minden lehetséges eszközzel. Nem volt hát könnyű megtanulnom szeretni. Azzal kezdtem, hogy minden nap beszéltem a pitypangokhoz. Szívélyesen és barátságosan. Baljós csenddel válaszoltak. Még szenvedtek az ellenem folytatott háborúmtól. És valószínűleg a motivációimat is gyanakvással fogadták. Nem telt el azonban sok idő, és visszamosolyogtak rám. És már nem voltak feszélyezettek, mi több, még válaszoltak is arra, amit mondtam nekik. Hamarosan jó barátok lettünk. A pázsitom persze tönkre ment. De milyen gyönyörű azóta a kertem!

 33. A férfi látása rohamosan romlott. Minden rendelkezésre álló eszközzel küzdött a szeme világáért. Amikor a gyógyszerek már nem használtak, érzelmeit vetette harcba. Bátorságra volt szükségem, hogy azt mondjam neki: Azt javaslom, hogy tanuld meg szeretni a vakságodat. Óriási küzdelem volt. Először kereken elutasított minden ilyen javaslatot. Nem volt hajlandó a vakságához beszélni. Amikor végre rászánta magát, hogy beszéljen hozzá, szavai keserűek és dühösek voltak. A vakság 1.

 34. De tovább beszélt, és szavai lassan a beletörődés, a tűrés és az elfogadás szavai lettek… és egyik nap, legnagyobb meglepetésemre, a szavak a barátság és … szeretet szavaivá váltak. Aztán eljött az a nap is, hogy karjával átölelte a vakságát, és azt mondta neki: „Szeretlek”. Azon a napon láttam őt újból mosolyogni. Milyen kedves volt az a mosoly! A látása természetesen örökre odalett. De az arca csodálatosan megváltozott. Sokkal szeretetteljesebb lett, mint amikor még látott. A vakság pedig vele élt. A vakság 2.

 35. A két tanmese a sorsszerű helyzeteinkre vonatkozik a kapcsolatainkra vonatkozóan. Azért vettem bele, mert nagy igazság és talán sokat segít. Csak az a kérdés, hol van a határa a sorsnak… Sorsszerű helyzeteink

 36. A jó hír az, hogy mi mind annak ellenére is az ABSZOLÚT GYŐZTES oldalán állunk. Most itt hit által, de megtapasztalhatóan, egykor pedig… Ő velünk van és bennünk van: Igazi szeretetben is… És „egyedül” is… Mégis…