slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Referensgruppen 25 november 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Referensgruppen 25 november 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Psykisk hälsa barn och unga. Referensgruppen 25 november 2011. Varför? Många barn och unga mår psyksikt dåligt. Vilka? Skl har i överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva Modellområdesprojektet. Socialdepartementet finansierar projektet. 14 lokala projektområden. Vad?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Referensgruppen 25 november 2011' - nat


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Psykisk hälsa barn och unga

Referensgruppen

25 november 2011

varf r m nga barn och unga m r psyksikt d ligt
Varför?Många barn och unga mår psyksikt dåligt.

Vilka?

Skl har i överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva Modellområdesprojektet. Socialdepartementet finansierar projektet. 14 lokala projektområden.

Vad?

Projektet ska ta fram metoder så att psykisk ohälsa kan mötas på ett hållbart sätt i hela landet.

slide3

Mål?Projektets övergripande målBarn och ungas hälsa ska mötas med en helhet - det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver när de behöver det.Hur?Projektet ska, utifrån lokala förutsättningar, ta fram fungerande metoder för arbete och samverkan, till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp på rätt nivå.

slide4

Samverkan!

Att utifrån barnets/den unges behov

föra ihop resurser

för att ge rätt hjälp tidigt.

samverkan

Synkronisering på alla nivåer.

Samverkan!

”Samverkan” är att göra något tillsammans. Det är inte att en gör sitt och att ärendet sedan lämnas över till nästa som gör sitt, som lämnar över det hela till nästa som… Samverkan förutsätter att man gör något med ett, eller flera gemensamma MÅL. Alla har ansvar för att det vi bestämt oss för blir gjort.

samverkan p olika niv er
Samverkan på olika nivåer

Den politiska nivån

Chefsnivån

Verksamhetsnivån

Till gagn för BARNET/DEN UNGE

slide7

Vad har vi gjort och vad händer nu?

 • Kartläggning och nulägesbeskrivning

- Organisation/verksamhet/resurser

- Aktörsanalys

- Identifiera ”flaskhalsar och knutar”

 • Analys
 • Mål- och samverkansdokument, d.v.s. en politiskt förankrad handlingsplan
 • Implementering
 • Samverkansstudie - Socioekonomisk studie
 • Uppföljning Nuläge
slide10

Specialiserad

Första linjen

Generella insatser

vinjettarbete
Vinjettarbete

Syfte:

 • att identifiera ”flaskhalsar” i barnets ”väg” för att få rätt hjälp på rätt nivå.
slide12

I

Elias

Elias är 6 år gammal och nyinflyttad till kommunen.

Han går i en av kommunens förskoleklasser.

Elias är orolig och har svårt att ta emot instruktioner enligt förskolepersonalen.

Han umgås gärna med yngre barn och vill då leda leken. Ofta blir leken mycket livlig.

Särskilt då Elias blir trött får han oro i kroppen och har svårt med uppmärksamhet i större grupper och med aktivitetskontrollen.

Nu på morgonen säger förskolläraren Sofi att hon tänkt på saken och att det, efter gårdagens vilda lek där ett av de yngre barnen skadade sig lätt i en hand, måste göras någonting.

slide13

Vad har vi gjort och vad händer nu?

 • Kartläggning och nulägesbeskrivning

- Organisation/verksamhet/resurser

- Aktörsanalys

- Identifiera ”flaskhalsar och knutar”

 • Analys
 • Mål- och samverkansdokument, d.v.s. en politiskt förankrad handlingsplan
 • Implementering
 • Samverkansstudie-Socioekonomisk studie
 • Uppföljning Nuläge
slide15

Barndialogen Barndialogen inrättar ett ”samverkansspår” som har i uppdrag att utveckla samverkan och utbilda i samverkan StyrgruppLedningsgruppergemensamt ansvar för ”våra” barn och familjer i länet. Gemensamma utbildningar år 2011BarnkonventionenBarn och unga med psykisk ohälsaLärandeseminarier

slide16

”Chefsforum” upprättas inom och mellan varje ”linje”(generella, första linjen och specialistlinjen) med syfte att kontinuerligt informera, utveckla och samordna verksamheternas uppdrag.

forts ttning av modellomr det styrgrupp
Fortsättning av modellområdetStyrgrupp
 • Kenneth Mattelin Barn-och ungdomssektorn

Barn- och ungdomschef

 • Katrina Larsson Barn och ungdomssektorn

Chef för elevhälsan

 • Marcus Nylander Socialtjänsten behandling- och boendeenhet

Enhetschef

 • Maud Edmundsson socialtjänsten utredningsenheten

Enhetschef

 • Ulla Henriksson Socialtjänsten

Socialchef

 • Gun Henriksson Kultur och fritid
 • Berit Gustafsson Barn och ungdomspsykiatriska mottagning

Verksamhetschef

 • Susanne Bergander Eksjö Vårdcentral

Verksamhetschef

 • Catrin Fernholm Höglandets sjukvårdsområde

Stabs-och planeringschef

 • Eva Waerme Barnhälsovården Höglandets sjukvårdsområde

Vårdenhetschef

 • Pia Lindell Barn-och ungdomshabiliteringen

Enhetschef

slide18
Varje verksamhet definierar sina uppdrag och ansvarsområden och har återkommande information om andra aktörers verksamhet.
slide19

MARS

Samverkan skola/e/levhälsa och familjeenhet

 • APRIL
 • FEBRUARI
 • JANUARI
 • MAJ

Årshjul

Samverkansmöten

 • JUNI
 • DECEMBER

NOVEMBER

Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen

 • AUGUSTI

OKTOBER

Samverkan specialpedagogiska teamet och skolornas specialpedagoger/speciallärare

SEPTEMBER

ans kan om forts ttning p utvecklingsprojektet barn och ungas psykiska h lsa
Ansökan om fortsättning på utvecklingsprojektet barn och ungas psykiska hälsa

- Första linjens barn och ungdomspsykiatri

- Tidig upptäckt- tidig insats

0 -1 år

 • Tvärprofessionellt samverkansteam skapas kring psykisk skörhet/sjukdom

under graviditet och tidigt föräldraskap vuxenpsykiatrin, kvinno- och barnhälsovård samt socialtjänst.

1 -6 år

 • Rutiner för samverkan mellan barnhälsovård, förskola

och familjeenheten upprättas.

 • Nätverk för utsedda kvalitetsutvecklare från varje förskola.

6- 19 år

 • Rutiner för elevhälsans arbete upprättas.
 • Verktyg för hälsosamtalet.
 • Rutiner för samverkan vid skolfrånvaro upprättas.
f rslag att utg ifr n inf r presentationen
Förslag att utgå ifrån inför presentationen
 • Vad har varit uppgiften?
 • Vem har deltagit i arbetet?
 • Hur ofta har vi träffats i gruppen?
 • Var befinner vi oss mot målet?
 • När beräknas det vara klart?
 • Vilket värde kommer arbetet att ge för samverkan och för barn och unga?
 • Vilka andra effekter har arbetet fått för oss?
 • Hur väl har gruppens arbete presenterats för berörda?
 • Lärdomar av gruppens arbete?
 • Vad har fungerat bra?
 • Hur har dokumentationen fungerat?
 • Är det något som vi kunde gjort bättre?