trestn pr vo vyu itie detektoru l i v trestnom pr ve n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trestné právo využitie detektoru lži v trestnom práve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trestné právo využitie detektoru lži v trestnom práve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Trestné právo využitie detektoru lži v trestnom práve - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Trestné právo využitie detektoru lži v trestnom práve. Alena Pôbišová. Trestné právo. súhrn právnych noriem, určujúcich trestný čin a určuje zaň trest základnou zbierkou týchto noriem je trestný zákonník. Delenie trestného práva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Trestné právo využitie detektoru lži v trestnom práve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trestn pr vo
Trestné právo
 • súhrn právnych noriem, určujúcich trestný čin a určuje zaň trest
 • základnou zbierkou týchto noriem je trestný zákonník
delenie trestn ho pr va
Delenie trestného práva
 • Priestupok - zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti , napr. drobné krádeže, poškodenia majetku, dopravné priestupky,...
 • Trestný čin - predstavuje vyššiu mieru nebezpečenstva

- podľa závažnosti ho delíme na prečin (menej závažný trestný čin) a zločin (závažnejší úmyselný trestný čin)

t dia trestn ho inu
Štádia trestného činu
 • príprava - spočíva v úmyselnom vytváraní podmienok pre spáchanie trestného činu
 • pokus - konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu
 • dokonanie - naplnenie všetkých zákonných znakov skutkovej podstaty
astn ci trestn ho inu
Účastníci trestného činu
 • organizátor- riadil spáchanie trestného činu
 • návodca- naviedol iného na spáchanie trestného činu
 • objednávateľ- požiadal iného, aby spáchal trestný čin
 • pomocník- poskytol inému pomoc pri spáchaní trestného činu
typy trestov
Typy trestov
 • podmienečný alebo nepodmienečný trest odňatia slobody
 • strata čestných titulov, vyznamenaní, hodností
 • prepadnutie majetku
 • prepadnutie vecí
 • zákaz činnosti
 • vyhostenie a zákaz pobytu na území
 • trest povinnej práce
 • trest domáceho väznia
po ah uj ce okolnosti
Poľahčujúce okolnosti
 • zľahčujú trestný čin, môžu viesť k nižšiemu trestu za spáchaný čin, no nezbavujú človeka obvinenia
 • pomoc páchateľa príslušným úradom pri objasňovaní trestnej činnosti, ľútosť, nízky vek
pri a uj ce okolnosti
Priťažujúce okolnosti
 • napr. brutálny spôsob spáchania trestného činu, spáchanie viacerých trestných činov, opätovné páchanie trestnej činnosti,...
detektor l i
Detektor lži
 • prístroj na overovanie pravdivosti výpovedí
 • pravdivosť vyvodzuje z analýzy fyziologických odpovedí na série otázok
 • úspešnosť najmodernejších detektorov je 90% až 95%
vyu itie detektora l i v trestnom pr ve
Využitie detektora lži v trestnom práve
 • výsledok z detektoru lži uznávajú, avšak len ako pomocný dôkaz, niektoré krajiny v Európe
 • u nás sa výsledky z detektoru lži sa zatiaľ využívajú len v operatívno-taktickej rovine policajnej práce
 • čoraz častejšie sa stretávame, zo strany žiadateľov o vyšetrenie, s požiadavkou, aby získané výsledky boli použité ako dôkaz v súdnom konaní
 • aby sa mohol použiť výsledok z detektoru lži v trestnom konaní, musí ho obsluhovať špeciálny vyškolený tím psychológov
bibliografick odkazy
Bibliografické odkazy
 • http://www.ys.sk/heslo/trestny_cin.php
 • http://www.minv.sk/?a-z-index&sprava=priestupok
 • http://www.pravna.szm.com/firstaid/tcorpr.htm
 • http://mapyourinfo.com/wiki/sk.wikipedia.org/trestn%C3%BD%20%C4%

8Din/

 • http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik.html
 • http://korzar.sme.sk/c/4525519/trestny-zakon.html