gymnasiearbetet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnasiearbetet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnasiearbetet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Gymnasiearbetet - PowerPoint PPT Presentation


 • 532 Views
 • Uploaded on

Gymnasiearbetet. Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången . Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnasiearbetet' - odeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
 • Mål för gymnasiearbetet
 • Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet
 • ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. (Examensmålen BA)
slide2

Riksdagen

Regeringen

Regeringen och Skolverket

Styrkedjan

vad ska finnas med
Vad ska finnas med?
 • Planera
 • Genomföra
 • Utvärdera
gymnasiearbetet1
Gymnasiearbetet
 • Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket
 • I grupp eller enskilt
 • Helst på företag
 • Kvitto
 • Lärare och medbedömare
 • F eller E
kvitto hur gymnasiearbetet knyter ihop kurserna
Kvitto – hur gymnasiearbetet knyter ihop kurserna!
 • Eleven ska
 • utföra det hon eller han övat upp färdighet i
 • praktiskt tillämpa kunskaper hon eller han tillägnat teoretiskt
 • reflektera över sitt arbete och kunna dra slutsatser utifrån det hon eller han ”upptäcker”
bed mning av gymnasiearbetet
Bedömning av gymnasiearbetet
 • Vad som bedöms ska vara känt för eleven innan
 • Medbedömaren/handledarens roll
 • Krav på dokumentation
 • Samtal utifrån på förhand kända hållpunkter
 • Bedömning av arbetsinsats och produkt
bed mningspunkter
Bedömningspunkter
 • Fakta och förståelse
 • I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
 • • kunskaper om de material, metoder, verktyg och maskiner som används för uppgiften,
 • • förståelse av faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i yrkeslivet, samt
 • • kunskaper om lagar, andra bestämmelser och utförandekrav som är relevanta för uppgiften.
 • Färdigheter
 • I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
 • • färdigheter i att planera uppgiften samt i att välja relevant arbetsmetod, material och utrustning,
 • • färdigheter i att genomföra uppgiften med vanligt förekommande arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt i att vårda material och utrustning,
 • • färdigheter i att söka information samt i att tolka information, arbetsbeskrivningar och ritningar för att genomföra uppgiften,
 • • färdigheter i att göra riskbedömningar som är relevanta för uppgiften,
 • • färdigheter i att lösa problem i samband med uppgiften, samt
 • • färdigheter i att dokumentera det egna arbetet.
bed mningspunkter1
Bedömningspunkter
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
 • • förmåga att ta ansvar i samband med arbetsuppgifternas genomförande,
 • • förmåga att genomföra uppgiften med hänsyn till resursförbrukning och arbetsmiljörisker,
 • • förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet i förhållande till relevanta utförandekrav, samt
 • • förmåga att bedöma och reflektera över hur arbetsprocessen påverkat resultatet.
kvalitet i yrkesutbildning
Kvalitet i yrkesutbildning
 • Kvalitet i yrkesutbildning
 • Regeringsuppdrag om kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
kvalitet i yrkesutbildning1
Kvalitet i yrkesutbildning
 • Uppdraget: Uppdrag till Statens skolverk avseende utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning.
 • Bidra till utveckling av kvaliteten i:
 • Gymnasial lärlingsutbildning,
 • APL inom skolförlagd yrkesutbildning,
 • Yrkesintroduktion
 • Gymnasiesärskolan ingår - där så är lämpligt.
kvalitet i yrkesutbildning2
Kvalitet i yrkesutbildning

Insatser för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av gymnasial lärlingsutbildning

2. Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet

3. Informationsinsatser angående arbetsmiljö och riskfyllda

arbetsuppgifter

kvalitet i yrkesutbildning3
Kvalitet i yrkesutbildning

4. Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning

5. Insatser för att kunna bedöma yrkesutbildningens relevans

på arbetsmarknaden

6. Fortsätta utvecklingen av yrkestävlingar på skolnivå

7. Insatser för att stödja och utbilda handledare

slide13
Exempelvis:

Bedömningsstöd i yrkesämnen

Exempel på gymnasiearbeten för yrkesutbildning

Olika utvecklingspaket