Dzieci o nierze
Download
1 / 90

DZIECI ?O?NIERZE - PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on

DZIECI ŻOŁNIERZE. Plan prezentacji. Definicja dziecka żołnierza Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych Proces szkolenia małych żołnierzy Uwarunkowania zjawiska Obowiązki dzieci żołnierzy Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne. Plan prezentacji. Skala zjawiska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DZIECI ?O?NIERZE' - odeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Definicja dziecka żołnierza

 • Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych

 • Proces szkolenia małych żołnierzy

 • Uwarunkowania zjawiska

 • Obowiązki dzieci żołnierzy

 • Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne


Plan prezentacji1
Plan prezentacji

 • Skala zjawiska

 • Konsekwencje udziału dzieci w konfliktach zbrojnych

 • Uregulowania międzynarodowe dotyczące rekrutowania i wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych

 • Organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwiązania problemu dzieci żołnierzy

 • Sposoby zapobiegania uczestnictwa dzieci w konfliktach zbrojnych

 • Reintegracja byłych dzieci żołnierzy ze społeczeństwem


Definicja
Definicja

Każda osoba poniżej 18 roku życia,

będąca dobrowolnie lub przymusowo, bezpośrednio lub pośrednio członkiem rządowych sił zbrojnych lub innych, regularnych bądź nieregularnych, grup zbrojnych,

niezależnie, od faktu czy konflikt się toczy, czy nie


Kto ich werbuje
Kto ich werbuje?

 • państwowe siły zbrojne

 • grupy zbrojne mające poparcie państwa

 • opozycyjne paramilitarne grupy rebelianckie

 • wojenni watażkowie

 • grupy terrorystyczne


Jak trafiaj do wojska
Jak trafiają do wojska?

 • powoływani przez państwo

 • porywani

 • „ochotnicze” wstąpienie


Werbowanie si
Werbowanie siłą

 • porywane z domów, szkół, ulic, obozów dla uchodźców

 • przemyślane działanie

 • sprzedawane, oddawane przez rodzinę

 • morderstwo na rodzinie – „2 mury”

 • „nocni podróżnicy” – Uganda


Proces szkolenia ma ych o nierzy
Proces szkolenia małych żołnierzy

 • instruktaż w obozach (w buszu, w lasach)

 • nauka musztry, rzucania granatami, czołgania się

 • zaznajamianie z technikami walki, uczenie się posługiwania bronią

 • wyzwalanie chęci walki i sprawdzenia się

 • wyrabianie chęci rywalizacji

 • oglądanie filmów propagujących przemoc, nienawiść, fizyczne znęcanie się nad słabszymi

 • podsycanie nienawiści do innych ludów, plemion

 • uzależnianie od narkotyków

 • tatuowanie

 • próby ucieczekPrzyczyny1
Przyczyny

Konflikty wewnętrzne - drastyczny wzrost ich liczby

oraz zmiana ich natury

 • „nowe wojny”- zbrodnicze, odpolitycznione, prywatne, grabieżcze, brutalne

 • „upadłe państwa”

 • zatarcie granicy między cywilami a walczącymi

 • rozkład więzi społecznych, negacja norm, autorytetów, brutalizacja stosunków międzyludzkich

 • zmniejszenie liczby mężczyzn


Dzieci zolnierze
Broń

 • rozwój technologii wojskowych i wytwarzania broni

 • coraz lżejsza, prostsza w użyciu

 • coraz tańsza

 • dostępność broni


Bro lekka
Broń lekka

 • 639 mln sztuk broni lekkiej

 • produkcja się 8 mln sztuk broni lekkiej i 10-14 mld sztuk amunicji rocznie

 • wartość globalnego legalnego handlu bronią lekką = 4 mld $; nielegalnego = 1$

 • czarny rynek handlu bronią


Dzieci zolnierze
Broń

 • 2000 – 798 mld $ na zbrojenia

 • 2000 – 55 mld $ na pomoc rozwojową dla państw rozwijających się


Ak 47
AK-47

 • Kałasznikow

 • 650 pocisków/minutę

 • 70-100 mln sztuk


Przyczyny2
Przyczyny

 • dzieci łatwiej zastraszyć, zmusić do posłuszeństwa

 • psychiczna podatność na manipulację

 • małe, zwinne, potrafią dojść do miejsc trudno dostępnych

 • łatwiej „zastąpić” dziecko niż dorosłego

 • „tanie” w utrzymaniu


Przyczyny3
Przyczyny

 • grupy rebelianckie stają się realną siłą

 • wykonują bardziej ryzykowne zadania, których dorosły, by się nie podjął

 • nie czują strachu

 • nie można ich skazać za zbrodnie


Przyczyny4
Przyczyny

 • grupy ryzyka:

  • sieroty

  • dzieci ulicy

  • „dzieci bez imienia”

  • uchodźcy

 • demografia


Woluntaryzm
„Woluntaryzm”

 • ubóstwo, głód

 • sieroctwo

 • brak edukacji, pracy, perspektyw

 • AIDS

 • chęć poprawy sytuacji materialnej

 • poczucie bezpieczeństwa

 • możliwość zemsty


Woluntaryzm1
„Woluntaryzm”

BRAK TOŻSAMOŚCI, SZUKANIE SWOJE MIEJSCA NA ŚWIECIE

 • poczucie misji życiowej, kontroli swojego życia

 • przysłużenie się idei

 • fascynacja wojskiem, walką

 • walka przeciwko uciskowi, o niepodległość

 • szansa na swoisty sukces życiowy – możliwość awansu, zaistnienia w grupie, zdobycia szacunku

 • szansa na doświadczenie swoistej przygody

 • postawa, przykład rówieśników, przyjaciół


Woluntaryzm2
„Woluntaryzm”

 • ucieczka od uciążliwej sytuacji rodzinnej, życiowej

 • poczucie odpowiedzialności za rodzinę (płaci się rodzinie – Palestyna)

 • podstępne obietnice

 • przeświadczenie, że będą mogli w każdej chwili opuścić wojskoObowi zki1
Obowiązki

 • przenoszenie broni

 • szpiegowanie

 • służenie

 • pilnowanie obozu

 • ochranianie dowódców

 • pełnienie roli przynęty

 • seksualni niewolnicy

 • posłańcy

 • tragarze

 • kucharze


Obowi zki2
Obowiązki

 • podkładanie min, materiałów wybuchowych

 • „rozminowywanie” pól minowych

 • żywe tarcze

 • „mali terroryści” - zamachowcy-samobójcy

 • walka na pierwszej linii frontu

 • bezwzględni mordercy – niezwykła okrutnośćDziewczynki o nierze
Dziewczynki żołnierze

 • żołnierz

 • niewolnice seksualne

 • bagażowa

 • kucharka

 • misje samobójcze (pozorowana ciąża)

 • szpieg

 • ciąża
Skala problemu
Skala problemu

 • 250-300 tys. dzieci żołnierzy

 • najmłodszy – 5 lat, Uganda

 • 40% wszystkich organizacji militarnych na świecie

 • lata 90-te: śmierć ok. 2 mln dzieci; ok. 6-10 mln stało się inwalidami


Dzieci zolnierzeWojna w p nocnej ugandzie
Wojna w Północnej Ugandzie

 • od 1987

 • 100 tys. zabitych

 • 2 mln uchodźców

 • 30 tys. porwanych dzieci przez LRA

 • dziś 3 tys. małych żołnierzy w LRA

 • lipiec 2005 – nakaz aresztowania wydany przez MTK

 • sierpień 2006 – rozejm, wielokrotnie przedłużany

 • porozumienie „Odpowiedzialność i Pojednanie”


Dzi co najmniej 13 pa stw

Burundi

Czad

Demokratyczna Republika Kongo

Somalia

Sudan

Uganda

Republika Środkowoafrykańska

Afganistan

Nepal

Birma

Sri Lanka

Filipiny

Kolumbia

Dziś – co najmniej 13 państwKonsekwencje1
Konsekwencje

 • Fizyczne

 • Psychiczne (moralne)

 • Społeczne


Schorzenia fizyczne
Schorzenia fizyczne

 • śmierć

 • kalectwo

 • choroby, AIDS

 • uzależnienie od narkotyków, alkoholu

 • astenia

 • choroby narządów ruchu, skóry, układu krążenia, oddechowego

 • proces przedwczesnego starzenia się


Konsekwencje psychiczne
Konsekwencje psychiczne

 • zespół stresu pourazowego PTSD

  • wspomnienia traumatycznych wydarzeń

  • zaburzenia snu

  • nadmierna czujność

  • rozdrażnienie

  • niepokój

  • gniew

  • poczucie winy

  • nieufność

  • strach

  • depresja


Konsekwencje psychiczne1
Konsekwencje psychiczne

 • zrujnowane dzieciństwo

 • zniszczenie poczucia moralności

 • zatarcie granicy między dobrem a złem

 • małomówność, zamknięcie w sobie

 • język przemocy i skłonność do niej

 • problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie


Konsekwencje spo eczne
Konsekwencje społeczne

 • odrzucenie przez rodzinę

 • wykluczenie ze społeczeństwa

 • rozpad więzi społecznych i wartości

 • brutalizacja stosunków międzyludzkich

 • utracenie możliwości edukacji

 • bezrobocie

 • wzrost przestępczości

 • zagrożenie dla stabilności politycznej

 • pogłębianie zacofania cywilizacyjnego

 • bomba z opóźnionym zapłonem


Konsekwencje spo eczne1
Konsekwencje społeczne

 • Jan Paweł II - Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1999

  • Dzieci te, wyszkolone w zabijaniu i często przymuszane do zabijania, z pewnością napotkają ogromne trudności, gdy będą kiedyś chciały włączyć się w życie cywilnego społeczeństwa. Przerywa się ich edukację i nie rozwija ich zdolności do pracy; jakież konsekwencje będzie to miało dla ich przyszłości?


Dzieci zolnierze
Inne

 • „export dzieci żołnierzy” w teorii i praktyce (rozprzestrzenianie się zjawiska na ościenne terytoria)

 • niestabilność w regionie

 • problem dla dorosłych żołnierzy


Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze

PRAWO MIĘDZYNARODOWE A DZIECI ŻOŁNIERZE


Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze1
Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Konwencja o Prawach Dziecka - 1989

  - art. 38 - dolna granica 15 lat

 • Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne - 2000

  - podniesienie granicy do lat 18

  - ochotnicze wstępowanie od lat 16 (4 warunki)


Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze2
Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • I Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 1949, dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych – 1977

 • II Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 1949, dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych (wewnętrznych) konfliktów zbrojnych - 1977


Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze3
Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Konwencja nr 138 MOP dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia - 1973

 • zakaz zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia

 • Konwencja Nr 182 MOP dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci - 1999

 • przymusowe lub obowiązkowe rekrutowanie

  dzieci do udziału w konflikcie zbrojnym

 • dzieci poniżej 18 roku życia


Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze4
Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego – 1998

 • werbowanie i używanie w działaniach zbrojnych = zbrodnia wojenna

 • niewolnictwo seksualne = zbrodnia przeciwko ludzkości

 • Afrykańska Karta Prawi Dobra Dziecka – 1999


Prawo mi dzynarodowe a dzieci o nierze5
Prawo międzynarodowe a dzieci żołnierze

 • Rezolucje ONZ:

  • 1261 (1999)

  • 1314 (2000)

  • 1379 (2001)

  • 1460 (2003)

  • 1539 (2004)

  • 1612 (2005)Organizacje mi dzynarodowe1
Organizacje międzynarodowe

 • 1998

 • 3 cele:

  • zakończenie rekrutacji oraz wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych

  • zabezpieczenie procesu demobilizacji dzieci żołnierzy

  • promowanie ich reintegracji ze społeczeństwem

COALITION TO STOP THE USE OF CHILD SOLDIERS


Organizacje mi dzynarodowe2
Organizacje międzynarodowe

 • ONZ - Specjalny Przedstawiciel ONZ do Spraw Dzieci i Konfliktów Zbrojnych

 • UNICEF

 • Amnesty International (AI)

 • Human Rights Watch (HRW)

 • Defence for Children International (DCI)

 • The NGO Group for the Convention

  on the Rights of the Child


Organizacje mi dzynarodowe3
Organizacje międzynarodowe

 • Child Rights Information Network (CRIN)

 • War Child UK

 • Watchlist on Children and Armed Conflict

 • Anti-Slavery Organisation

 • Centre for Child Protection and Rescue

 • Global Movement for Children

 • Save the Children UKSposoby zapobiegania1
Sposoby zapobiegania

 • Krótkookresowe (doraźne)

 • Długookresowe

 • Systemowe (globalne)


Kr tkookresowe dora ne
Krótkookresowe (doraźne)

 • zaprzestanie konfliktu (problem interwencji humanitarnej)

 • rozbicie grup

 • złapanie winnych rekrutacji

 • demobilizacja dzieci

 • ochrona ze strony państwa


D ugookresowe
Długookresowe

 • zmniejszanie potencjału rekrutacji – pomoc dla potencjalnych dzieci żołnierzy: sierot, uchodźców, dzieci ulicy, „dzieci bez imienia”

 • potępienie przez społeczność międzynarodową


12 lutego mi dzynarodowy dzie dzieci o nierzy
12 lutego – Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy

 • od 2002

 • Red Hand Day

 • „Milion czerwonych dłoni

  przeciw wykorzystywaniu

  dzieci w wojnie” 2008/2009


D ugookresowe1
Długookresowe

 • przerwanie łańcucha zależności - wykorzystywanie dzieci ma być nieopłacalne (= sygnał ostrzegawczy dla innych)

  • zlikwidowanie poczucia bezkarności - odpowiedzialność karna przed międzynarodowymi trybunałami

  • zakazanie udzielania pomocy państwom, grupom wykorzystującym dzieci żołnierzy,

  • zakaz jakichkolwiek powiązań z nimi

  • zakaz handlu bronią z nimi


D ugookresowe2
Długookresowe

 • zakaz kontaktów handlowych (np. zakup diamentów)

 • sankcje gospodarcze (zamrażanie kont bankowych)

 • sankcje polityczne - nie legitymizowanie tych grup, państw i przywódców – ostracyzm międzynarodowy, izolacja

 • wyeliminowanie możliwości wspierania tych grup przez inne organizacje


Systemowe
Systemowe

 • problem globalny

 • zapobieganie konfliktom międzynarodowym

 • rozwój państw rozwijających się

 • likwidacja ubóstwa, AIDS etc.

 • przestrzeganie prawa międzynarodowego

 • powszechne przyjęcie Protokołu Fakultatywnego

 • istnienie podstawowych struktur państwowych umożliwiających urzędową rejestrację i dokumentację mieszkańców

 • edukacja, rola rodziny

 • zwiększanie świadomości, problem powszechności praw człowieka

 • kontrola zbrojeń


Control arms
Control Arms

 • kampania „Broń kontrolowana”

 • AI, Oxfam, IANSA

 • „Kampania miliona twarzy”

 • Traktat o handlu bronią

 • Rezolucja ONZ – X 2006


Odpowiedzialno karna
Odpowiedzialność karna

Specjalny Sąd dla Sierra Leone

 • lipiec 2007 – AFRC

  • Alex Tamba Brima – 50 lat

  • Brima Mazzy Kamara – 45 lat

  • Santigie Borbor Kanu – 50 lat

 • październik 2007 – CDF

  • Allieu Kondewa – 7 lat


Odpowiedzialno karna1
Odpowiedzialność karna

 • Międzynarodowy Trybunał Karny

  • UGANDA: Joseph Kony, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen, (Vincent Otti, Raska Lukwiya)


Odpowiedzialno karna2
Odpowiedzialność karna

 • DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO: Thomas Lubanda Dyilo (1. proces przed MTK), Germain Katanga


Odpowiedzialno
Odpowiedzialność

 • Ofiary czy sprawcy? – odpowiedzialność dzieci żołnierzy za swoje czyny


Zasady likwidacji zjawiska dzieci o nierzy
Zasady likwidacji zjawiska dzieci żołnierzy

 • Zasady z Cape Town – 1997

 • Zasady Paryskie - 2007


Dzieci zolnierze
DDR

 • Disarmament = rozbrojenie

 • Demobilization = demobilizacja

 • Reintegration = reintegracja


Reintegracja
Reintegracja

 • specjalne ośrodki rehabilitacyjne

 • próba przysposobienia do ponownego życia w społeczeństwie

 • część ucieka i wraca do rebeliantów

 • 1994 Liberia – organizacja Susukuu „Szkoła za broń”

 • Giuseppe Berton, ksawerianin, Sierra Leone: najtrudniejsza rzecz to pomoc nieletnim znaleźć ponownie ich tożsamośćReintegracja1
Reintegracja

 • Jan Paweł II - Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1994

  • Coraz więcej jest dzisiaj, niestety, chłopców i dziewcząt, a nawet dzieci, biorących czynny udział w konfliktach zbrojnych. […] Leży w interesie całego społeczeństwa, by ci młodzi ludzie odrzucili przemoc i weszli na drogę pokoju. Wymaga to jednak cierpliwej pracy wychowawczej, prowadzonej przez osoby, które szczerze wierzą w pokój…