haz rlayanlar o uz yaman m s leyman atasever lker ba aran semih kas m z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEVLANA VE ET?K PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEVLANA VE ET?K

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

MEVLANA VE ET?K - PowerPoint PPT Presentation


  • 319 Views
  • Uploaded on

Hazırlayanlar Oğuz YAMAN M.Süleyman ATASEVER İlker BAŞARAN Semih Kasım ÖZ. MEVLANA VE ETİK. Mevlana Celaleddin RumI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEVLANA VE ET?K' - oded


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
haz rlayanlar o uz yaman m s leyman atasever lker ba aran semih kas m z
Hazırlayanlar

Oğuz YAMAN

M.Süleyman ATASEVER

İlker BAŞARAN

Semih Kasım ÖZ

MEVLANA VE ETİK

mevlana celaleddin rumi
Mevlana CelaleddinRumI

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,Isterkafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı degildir,Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

slide3

Mevlana’nın hayatı hakkında bilgi vermek.

Mevlana’nın düşüncelerini, tasavvufunu anlatmak.

Mevlana’nın fikir ve yaşantısını etik ile ilişkilendirmek.

Amaç
mevlana nin hayati

30 Eylül 1207’de Belh şehrinde doğdu.

Babasının adı Bahaeddin Veled’dir.

Moğol istilasıyla Belh’ten ayrıldılar.

Babasıyla hacca gitmiştir.

Hacdan sonra Karaman’a yerleştiler.

Karaman’da Gevher Hatun ile evlendi.

Mevlana’nInHayatI
mevlana nin hayati1

Alaeddin Keykubat babasını Konya’ya davet etti.

3 Mayıs 1228’de Konya’ya göçtüler.

Babası 12 Ocak 1231’de vefat etti.

Mevlana babasının varisi oldu.

İplikçi Medresesi’nde vaazlar verdi.

Şems Tebrizi ile dostluk kurdu.

Mevlana’nInHayatI
mevlana nin hayati2

Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleriyle özetlemiştir.

17 Aralık 1273’te vefat etti.

Cenaze namazını Kadı Sıraceddin kıldırdı

Ölüm gününe “Şeb-i Arus” demiştir.

Şeb-i Arus, düğün günü demektir.

Mevlana’nInHayatI
mevlana nin tasavvufu

Onun tasavvufu olgunlaşmadır.

Tasavvufunda gaye, kulluk ve yokluktur.

Tasavvufunda yaratılışın manası aşktır.

Tasavvufunda esas, gönül sahibine ulaşmaktır.

O, hayattan el etek çekmemiştir.

Toplumsal kurtuluşun ancak ahlaki değerleri uygulamakla mümkün olacağını belirtmiştir.

Mevlana’ nIn Tasavvufu
mevlana nin tasavvufu1

Mevlana nefsin terbiye edilmesi gerektiğine inanan bir düşünürdür. Bütün kötü huyların kaynağını nefisten kaynaklandığına savunur.

Mevlana’nInTasavvufu
mevlana hakkinda b l nmeyenler

O her şeyden önce, kadının kapanmasının ve örtülmesinin aleyhindeydi. “Fi-hiMafih” adlı eserindeki bir fasılda, karısını örten kapatıp kimseye göstermeyen erkeği ‘koltuğunun altına bir somun ekmeği saklamaya çalışan insan’a benzeterek kınamıştır. Gizlenmenin ve örtünmenin karşısındaki insanın daha çok merakını arttıracağını ve görme duygusunu kamçılayacağını belirten Mevlana bunun sadece kötülüğü arttıracağını ifade etmiştir.

Mevlana hakkIndaBİlİnmeyenler
mevlana hakkinda b l nmeyenler1

 Kadının veya erkeğin değil, insanın iyisi ve zararlısı olduğunu söyleyen Mevlana, bu görüşlerini hayatında da uygulamıştır. O’nun bir çok kadın müritleri vardı ve onların davetlerine hep uyar, aralarına katılır onlarla şiirler okur ve onlarla sema derdi. 

Mevlana hakkIndaBİlİnmeyenler
mevlana hakkinda b l nmeyenler2

Din, dil, ırk ayırmayan, her şeyi ve herkesi Tanrı’nın bir parçası olarak görür.

Hz. Mevlana tek kadınla yaşamış, cariye ve köle kullanmamıştır. Oğlu Sultan Veled‘e yazdığı bir mektupta zevcesini hoş tutmasını, ona saygı göstermezse kendisini de incitmiş olacağını belirtmiştir.

Mevlana hakkIndaBİlİnmeyenler
mevlana ahlaki ve et k

Mevlana'ya göre etiğin konusu olan ahlak, "insanı Tanrı'dan uzaklaştıran kötü huy diye nitelenebilecek "hırs, kıskançlık, yalan, kibir" vs. özelliklerden uzaklaşıp; "şefkat, sevgi, cömertlik, alçak gönüllülük" vs. "iyi huy" diye nitelenebilecek özellikleri ilke edinme, ahlaklılık ise, onları yaşama

geçirmedir. Bu ahlaki ilkelere bağlı kalındığında "kamil insan"; bu ilkelerden sapıldığında da eksik insan olunur.

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k1

Mevlana aşırı mal tutkusunun karşısında olduğu gibi, tembelliğin ve dilenciliğin de karşısındadır:

" O rahmet kapısı, hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapandı. Zekat verilmeyince yağmur bulutu gelmez, zinadan dolayı da etrafa veba yayılır. İçine sıkıntıdan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir. Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur, namert olur. "

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k2

Mevlana öfke ve şehveti yermiştir:

"Öfke ve şehvet insanları şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kine gelince gizlenir. Gönülden göze yüzlerce perde iner."

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k3

Mevlana, daima yardımlaşmadan ve zayıfları düşünmeden yanadır:

"İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol ki, can meydanında yeşillikler bitsin. Ağlamak istersen göz yaşı dökenIere acı, merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et."

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k4

Mevlana, dedikoduyu, gereksiz iddia ve tartışmaları da yermiştir:

"Ey kişi! Sen bu dünya kuyusunun dibinde hapsedilmiş bir insansın. Tavşan gibi olan nefsin seni nasıl kahretti. Senin tavşan nefsin sahrada yiyip içmekte, zevk ve sefa etmekte. Sen ise şu dedi-kodu, iddia ve tartışma kuyusunun dibindesin"

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k5

Mevlana, dünyada nefsin eğilimlerine köle olmanın, öğünmenin ve büyüklenmenin karşısındadır:

"Nefis çok öğülmesi yüzünden Firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol! Ululuk taslama! Elinden geldikçe insan ol, sultan olma! Yoksa bu inceliğin, bu güzelliğin kalmayınca, o seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar. Evvelce seni aldatıp duranlar, o zaman seni görünce şeytan adını takarlar. Seni kapı dibinde görünce hepsi birden (mezarından çıkmış hortlak) derler"

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k6

Ayrımcılığın karşısında olmuştur;

Beri gel, beri!

Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk?

Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik?

“Birleşin! Ben, bölmeye değil, birleştirmeye geldim.”

“Ya olduğun gibi görün,

Ya göründüğün gibi ol.”

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k7

Maddeden çok manaya önem vermiştir;

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok

“Ya üst ol, ya bir üstünü ara; ya görüş sahibi ol, ya bir görüş sahibini ara.”

Mevlana AHLAKI VE ETİK
mevlana ahlaki ve et k8

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Mevlana AHLAKI VE ETİK