vad r politik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är politik? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är politik?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Vad är politik? - PowerPoint PPT Presentation

oberon
161 Views
Download Presentation

Vad är politik?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vad är politik? Ett antal personer som är valda av folket, som får uppdrag att fatta beslut. Politiken måste ha ett innehåll, de utvalda ska tycka något.

  2. Personerna som blivit valda har mer makt att kunna påverka Sveriges samhälle. • Makten kan handla om att förverkliga sina drömmar och idéer. • Makt kan handla om att få andra människor att göra saker de inte annars skulle göra, till exempel att skada någon annan människa.

  3. Jobba med politik - ett jobb med makt. • Jobbet med politik innehåller 2 delar – • 1. Hur man skaffar sig makt? • 2. Politikerna måste ha ett innehåll – för att fatta beslut och en åsikt som visar vad som är bra och dåligt. • = olika uppfattningar om hur ett samhälle skall se ut.

  4. Grundlagarna • Regeringsformen – står det att vi som bor i Sverige har ett antal fri- och rättigheter. • Till exempel att vi är lika inför lagen. • Successionsordningen – bestämmelser om tronföljden.

  5. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – • Tar upp vilka fri- och rättigheter som finns för tidningar, tv, radio, film, cd och video. • Vem som helst får spela in en film eller starta en tidning. • Censur är inte tillåtet.