installat rsunders kning resultat 2008 och 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Installatörsundersökning resultat 2008 och 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Installatörsundersökning resultat 2008 och 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Installatörsundersökning resultat 2008 och 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Installatörsundersökning resultat 2008 och 2009. Hur kan vi bli bättre? Eva Barkfors och Marika Östlin. Bakgrund. Under 2008 utförde vi vår första installatörsundersökning och valde då att göra djupintervjuer med 45 st. installatörer jämt fördelade över vårt nätområde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Installatörsundersökning resultat 2008 och 2009' - nyx


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
installat rsunders kning resultat 2008 och 2009

Installatörsundersökning resultat 2008 och 2009

Hur kan vi bli bättre?

Eva Barkfors och Marika Östlin

bakgrund
Bakgrund

Under 2008 utförde vi vår första installatörsundersökning och valde då att göra

djupintervjuer med 45 st. installatörer jämt fördelade över vårt nätområde.

Resultatet presenterades på våra efterföljande installatörsträffar runt om i landet.

Undersökningen visade bl. a. att installatörerna ansåg att vi hade långa

handläggningstider och var svåra att komma i kontakt med.

Det framkom även att installatörerna tyckte att vi agerade långsamt, trögt och

tungrott. Vi lovade på installatörsträffarna att vi skulle arbeta med att förbättra

oss under 2009 och utförde en ny undersökning under november 2009.

Denna gång erbjöd vi 562 st. installatörer att delta och fick in 113 st. svar.

Av detta utläser vi att de 80% som valde att inte svara anser sig vara neutralt

nöjda. Frågorna är ställda som flervalsfrågor med möjlighet till fria kommentarer.

Den sexgradiga skalan skall tolkas som att 1 är ”inte alls nöjd” och 6 är ”mycket

nöjd”. Resultatet från bägge undersökningarna visas på efterföljande bilder och

utfallet redovisas procentuellt.

slutsatser
Slutsatser

Hur upplevs vi 2009 jämfört med 2008?

  • Handläggarnas bemötande och generella servicenivå har förbättrats. Några få har dock svarat att de fortfarande upplever att det är svårt att få tag i rätt person. Detta kommer vi att arbeta med under 2010.
  • Handläggningstid, från inskickad föranmälan till erhållet installations-medgivande anser majoriteten fortfarande vara rimlig vid 5 arbetsdagar. Men vi fick också svar på att enklare ärenden bör kunna hanteras snabbare än mer komplicerade ärenden.
  • Likaså för handläggningstid från inskickad färdiganmälan tills ärendet ärutfört i fält.
  • Kontakten med våra externa entreprenörer fungerar något sämre 2009.
  • Helhetsintrycket av E.ON Elnät har förbättrats.
ytterligare slutsatser
Ytterligare slutsatser

En del frågor var nya för 2009 och dessa summeras enligt följande:

  • Drygt hälften använder sig av installatörssidan på eon.se i sitt dagliga arbete och då främst för registrering av föranmälan.
  • Betyget för webb-föranmälan landar på en svag 4:a och anledningen är till största delen våra inloggningsproblem, men man saknar även kontaktuppgifter och viss teknisk information som ej går att lägga ut i detta verktyg. Kontaktuppgifter finns att hitta på hemsidan under ”Handläggare”.
  • Över 80% läser Branschnytt och ger den ett medelbetyg på 4,4. Man tycker oftast att det är bra information, men önskar mer i form av föreskriftsuppdateringar och reportage från ”verkligheten”.