strat iskais zi ojums progress n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stratēģiskais ziņojums. Progress PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stratēģiskais ziņojums. Progress

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Stratēģiskais ziņojums. Progress - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Stratēģiskais ziņojums. Progress. Edīte Evere Stratēģiskās plānošanas nodaļa ES fondu stratēģijas departaments . Stratēģiskais ziņojums Sagatavošanas progress un laika plāns. Dalībvalsts Padomes 2006 -07-11 Regulas (EK) Nr.1083/2006 29.panta 2. un 3. punkti EK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratēģiskais ziņojums. Progress' - nyoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strat iskais zi ojums progress

Stratēģiskais ziņojums. Progress

Edīte Evere

Stratēģiskās plānošanas nodaļaES fondu stratēģijas departaments

strat iskais zi ojums sagatavo anas progress un laika pl ns
Stratēģiskais ziņojumsSagatavošanas progress un laika plāns
 • Dalībvalsts
  • Padomes 2006-07-11 Regulas (EK) Nr.1083/200629.panta 2. un 3. punkti
 • EK
  • Padomes 2006-07-11 Regulas (EK) Nr.1083/200630.panta 2. un 3. punkti
 • Pirmreizēja pieredze Kohēzijas politikas ietvaros
strat iskais zi ojums sagatavo anas progress un laika grafiks
Stratēģiskais ziņojumsSagatavošanas progress un laika grafiks
 • 2009-09-01: Informācijas pieprasījuma nosūtīšana ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām
 • 2009-09-18: Informācija saņemta Vadošā iestādē, izstrādāta ziņojuma struktūra
 • 2009-10-28: TIKDG sanāksme (rādītāji)
 • 2009-11-17: Informācijas izskatīšana, precizēšana, ziņojuma sagatavošana, sanāksmes
 • 2009-11-17: UK rakstiskā procedūra
 • 2009-12-18: Ziņojuma nosūtīšana EK
strat iskais zi ojums r d t ji

Stratēģiskais ziņojums. Rādītāji

Imants Tiesnieks

ES fondu stratēģijas departaments

r d t ju p rskat anas nepiecie am ba
Rādītāju pārskatīšanas nepieciešamība
 • Programmās ietvertie ietekmes rādītāji pilnībā neparāda fondu ietekmi plašākā nozīmē
 • Esošo makroekonomisko un ietekmes rādītāju mērķi vairs nav sasniedzami
 • Nepieciešams parādīt pasākumus ekonomikas stabilizācijai
 • Jānodrošina saite/starpposms starp programmas stratēģiskajiem mērķiem un rezultāta rādītājiem
 • EK kodolrādītāju (coreindicators) pārņemšana – EK komentāri par SFC attīstību.
fondu pla kas ietekmes par d ana
Fondu plašākas ietekmes parādīšana

Definīcija – ietekmes rādītāji apraksta programmas nozīmi/sekas, skatoties tālāk par tiešo iedarbību.

 • Ietekmes rādītāji ir tikai atsevišķām prioritātēm/pasākumiem, par citiem rādītāju nav.

T.sk.:izglītība, uzņēmējdarbība, satiksme un vide

 • Vairāk paradīta kvantitatīvā ietekme, mazāk kvalitatīvā.

Piemēram, minēts doktoru skaits, bet ne izglītības konkurētspēja,

Satiksmes sektorā – ceļa negadījumu skaits.

 • Iespējams plašāk interpretēt esošos rādītājus
2 makroekonomiskie r d t ji un ekonomisk kr ze
2. Makroekonomiskie rādītāji un ekonomiskā krīze
 • Makroekonomiskie rādītāji:
  • IKP un nodarbinātības prognozes novecojušas
 • Makroekonomisko rādītāju pielietojuma robežas:
  • Nozīmīgas ekonomikas struktūras pārmaiņas un nenoteiktība par bāzes scenārija attīstību
  • Makroekonomiskā modelēšana ir balstīta uz plašām izdevumu kategorijām un lielākajiem sektoriem, neņemot vērā programmu saturu
priek likumi r d t ju papildin anai
Priekšlikumi rādītāju papildināšanai
 • Ietekmes rādītāju izstrāde:

1.1. Ministrijas izstrādā 1-3 indikatorus katrai nozarei, pēc šādiem kritērijiem:

  • Finansiālā nozīmība: – rādītājus prioritāri izvēlas atbilstoši ietverto pasākumu finansējuma apjomam.
  • Tematiskā nozīmība: – Nodrošinot prioritātes pasākumu aptvērumu

– Ietverot rādītājus inovatīviem pasākumiem/ pilotprojektiem un rādītājus lēmumu pieņemšanai

1.2. Rādītāju veids – būtiskas ir gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas izmaiņas (t.sk. benchmarks) mērķu sasniegšanā, t.i. dažādi situācijas analīzes salīdzinājumi, vadoties no nozīmības.

priek likumi r d t ju papildin anai ietekmes r d t ju izstr de par nozar m
Priekšlikumi rādītāju papildināšanaiIetekmes rādītāju izstrāde par nozarēm
priek likumi r d t ju papildin anai1
Priekšlikumi rādītāju papildināšanai

2. Makroekonomiskie rādītāji

– FM sagatavo priekšlikumus rādītāju aktualizēšanai.

laika pl ns
Laika plāns

1. Ministrijas nosūta rādītājus Finanšu ministrijai (Imants.Tiesnieks@fm.gov.lv) līdz 2009-10-23

2. Sanāksmē 2009-10-28 vienošanās par rādītāju sarakstu

3. Rādītāji tiek iekļauti Stratēģiskajā ziņojumā

vadl nijas un skaidrojumi par indikatoru pielietojumu
Vadlīnijas un skaidrojumi par indikatoru pielietojumu
 • DG Regionalpolicy, IndicativeGuidelinesonEvaluationMethods: MonitoringandEvaluationIndicators, Working Doc.No.2, 2006
 • Evalsed rokasgrāmata http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/methods_techniques/indicators/index_en.htm