1 / 17

„A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történő kommunikációja” című

„A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történő kommunikációja” című KONFERENCIA. Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület Kisbér, 2009. április 8. A a.

nyla
Download Presentation

„A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történő kommunikációja” című

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történő kommunikációja” című KONFERENCIA Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület Kisbér, 2009. április 8. A a

 2. Köszöntő – Sógorka Miklós (elnök – Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület) • A munka világa a vidéki térségekben: fókuszban a munkahelyek megőrzése • Előadó: Nagyné Baráth Teréz (Állami Foglakoztatási Szolgálat – Kisbéri kirendeltség) • A GOP, a KEOP és a KDOP aktuális gazdaságfejlesztési pályázatai, és egyéb központi válságkezelési intézkedések • Előadó: Deák Anita (Új Magyarország Pont) • Segítség a vállalkozásoknak, mikrohitel programok • Előadó: Szuromi Zsolt (K&H Bank KKV Disztribúciós Igazgatóság) • Új típusú energetikai megoldások a vidéki lakosság körében • Előadó: Turay Attila (Bánki Donát Műszaki Egyesület) • A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ tájékoztatása az aktuális pályázati lehetőségekről és feladatokról • Előadó: Bauer Zsolt (Kisbéri HVI)

 3. ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ LEADER helyi akciócsoport • Kisbéri- és Komáromi kistérség 25 települése • terület: 820 km2, népesség: 42 855 fő • tagok: 65 tag • köz: 26 40,0% • üzleti: 23 35,4% • civil: 16 24,6% • nonprofit jogi személyiségű szervezet: ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület (bejegyezve 2008.07.11-én) • Országosan 96 akciócsoport, mely lefedi a jogosult települések 100%-át.

 4. Az ÚMVP tengelyei , intézkedései • I. tengely – a mezőgazdasági technológia és infrastruktúra fejlesztését célzó intézkedések • II. tengely – a mezőgazdasági földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések • III. tengely – vidékfejlesztési intézkedések • Falumegújítás és –fejlesztés • Vidéki örökség megőrzése • Turisztikai tevékenységek ösztönzése • Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése • IV. tengely – LEADER – helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

 5. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia prioritásai • 1. Helyi gazdaság fejlesztése 1.1. Gazdasági környezet fejlesztése (ipari parkok, iparterületek, humáninfrastruktúra – szakképzés) 1.2. Mikro- és kisvállalkozások fejlesztése • (infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés) 1.3. Mezőgazdasági termékek helyi szintű feldolgozásának fejlesztése • 2. Helyi turizmus fejlesztése • 3. Helyi örökség megőrzése • 4. Társadalmi tőke erősítése • 5. Lakókörnyezet fejlesztése

 6. 1.2. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele Támogatás célja: A vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Kisbér nem jogosult település!

 7. Támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek: • a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök; • a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása; • csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése; • e) a Vhr. 31. §-ában meghatározottegyéb elszámolható kiadások.

 8. A támogatási intenzitás: • hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás: 65%; • egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás: 60 %. • Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatási összege nem éri el a 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. • Nem támogatható azon mikrovállakozás fejlesztése, mely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik.

 9. Az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető. A minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető. Támogatás igénybevételére jogosult azon természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét ekként végzi.

 10. Nem jogosult támogatásra az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés: • gazdasági tevékenységek egyes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007 (SK. 3.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR’08) 5510, 5520 szerinti szállodai, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás; • TEÁOR’08 B ágazat szerinti bányászati tevékenység, kivéve a 0892 szerinti tőzegkitermelés; • TEÁOR’08 4730 szerinti gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem; • TEÁOR’08 46 szerinti nagykereskedelem; • TEÁOR’08 K ágazat, valamint TEÁOR 08, 41 és 68 szerinti pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások; • TEÁOR’08 O és P ágazat szerinti közigazgatási és oktatási tevékenységek, kivéve a 855 szerinti felnőtt- és egyéb oktatás.

 11. Általános információk: A támogatási kérelmet évente: • május 1. – május 31. • október 1. – október 31. között lehet benyújtani • a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon (www.mvh.gov.hu/Közlemények) • vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008 (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállítottelektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. Támogatás mértéke: 200 000 euronak megfelelő forint összeg.

 12. A LEADER rendelet jogcímei: • LEADER közhasznú fejlesztés; • LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; • LEADER rendezvény; • LEADER képzés; • LEADER térségen belüli együttműködés; • LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés; • LEADER komplex fejlesztés.

 13. Elszámolható költségek: • a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása; • a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; • a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; • a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök; • a fejlesztéshez kapcsolodó marketing tevékenység, az elszámolható kiadás 5 %-áig; • a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja.

 14. 1.1.Gazdasági környezet fejlesztése Támogatandó tevékenységek: A kis- és középvállalkozások, telephelyi infrastruktúra bővítéséhez, technológiai fejlesztéséhez kapcsolódó gépbeszerzés, építés, a végzett tevékenység minőségi javulását vagy energiahatékonyságát növelő kisléptékű beruházás végrehajtásának, szolgáltatás igénybevételének támogatása. Támogatás mértéke: 8 000 – 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg

 15. 1.3. Mezőgazdasági termékek helyi szintű feldolgozásának fejlesztése Támogatandó tevékenységek A mikro méretű, helyi alapanyagot használó élelmiszeripari feldolgozók, vmint a szervesen kapcsolódó értékesítési csatornák fejlesztéséhez, kialakításához kapcsolódó gépbeszerzés, építés, a végzett tevékenység minőségi javulását vagy energiahatékonyságát növelő kisléptékű beruházás, marketing tevékenység költségei és szolgáltatás igénybevételének támogatása. Támogatás mértéke: • 2 000 – 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg

 16. Elérhetőségek: Új Magyarország Vidékfejlesztési Programwww.umvp.eu ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület Cím: Kisbér, Kossuth L. u. 34. Telefon: 20/322-6661 E-mail: bkkve.leader@gmail.com Honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu

 17. Elérhetőségek: Helyi Vidékfejlesztési Iroda – Kisbéri kistérség Cím: Kisbér, Kossuth L. u. 34. Telefon: 20/364-7355 E-mail: kisberi@vkszi.hu Helyi Vidékfejlesztési Iroda – Komáromi kistérség Cím: Komárom, Szabadság tér 1. – PMH HVI 4-es ajtó Telefon: 34/541-321 E-mail: komaromi@vkszi.hu Honlap: www.hvi.hu

More Related