vilniaus karaliaus mindaugo vidurin mokykla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
nusa

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA - PowerPoint PPT Presentation

252 Views
Download Presentation
VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO VIDURINĖ MOKYKLA Mokyklos veiklos įsivertinimas Gamtos mokslų metodinė grupė 2011-05-09

  2. Mokyklos veiklos kokybė(platusis įsivertinimas)

  3. 2.2.2. SRITIS. PAMOKOS STRUKTŪROS KOKYBĖ(diskusijos išvados) • Visos metodinės grupės dažniausiai taiko tradicinę pamokos struktūrą: • organizacinė dalis; • apklausa; • naujos medžiagos pateikimas; • pirminis naujos medžiagos įtvirtinimas ir kartojimas; • naujos medžiagos sisteminimas; • savarankiška mokinių veikla; • pakartojamasis apibendrinimas; • namų darbų skyrimas.

  4. 2.2.2. SRITIS. PAMOKOS STRUKTŪROS KOKYBĖ(diskusijos išvados) 2.Pamokose mokytojai pritaiko mokyklos keliamus ugdymo tikslus ir uždavinius. 3. Naudojami aktyvūs, mokinius sudominantys metodai, dalykinė integracija. 4. Mokomoji medžiaga siejama su artimiausia mokiniui aplinka.

  5. IŠVADOS • Mokykloje vyrauja tradicinės pamokos. Pamokose naudojami aktyvūs metodai, dalykų integracija. • Mokytojai bendradarbiauja stebėdami kolegų pamokas, vesdami integruotas pamokas, kai pamokoje dirba du mokytojai. • Mokykloje vyksta konkursai, naudojami projektiniai ugdymo metodai, kūrybinės užduotys. • Mokiniai ir jų tėvai neabejingi mokymuisi, supranta jo svarbą. • Vyksta mokytojų patirties sklaida. • 5-8 klasėse rečiau naudojami aktyvūs metodai (darbas grupėse). • 9-12 klasėse vyrauja individualus mokinių darbas. • Dalis mokinių nepakankamai skiria dėmesio namų darbų atlikimui. • Nepopuliarios mokytojų teikiamos konsultacijos.

  6. Siūlymai Dažniau vesti netradicines pamokas, edukacinius užsiėmimus ne mokykloje. Pamokose daugiau naudoti aktyviuosius ugdymo metodus. Motyvuoti mokinius lankyti konsultacijas. Daugiau dėmesio skirti namų darbams ir jų vertinimui.