biografisch onderzoek en bi o g rafische data n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biografisch onderzoek en Bi(o)g( rafische ) data PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biografisch onderzoek en Bi(o)g( rafische ) data

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Biografisch onderzoek en Bi(o)g( rafische ) data - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Biografisch onderzoek en Bi(o)g( rafische ) data . Brainstorm THATcamp , Den Haag 14-01-14 Dr. Serge ter Braake et al. Wat gaan we doen ?. Wat is (g) een goede biografie ? Wat is big data? Beschikbare data Mogelijkheden kwantitatief Mogelijkheden kwalitatief

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biografisch onderzoek en Bi(o)g( rafische ) data' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biografisch onderzoek en bi o g rafische data

Biografischonderzoek en Bi(o)g(rafische) data

Brainstorm THATcamp,

Den Haag 14-01-14Dr. Serge ter Braake et al.

wat gaan we doen
Watgaan we doen?
 • Wat is (g)eengoedebiografie?
 • Wat is big data?
 • Beschikbare data
 • Mogelijkhedenkwantitatief
 • Mogelijkhedenkwalitatief
 • Methodologischevalkuilen
 • Technologischevalkuilen
 • Conclusies?
wat is g een goede biografie
Wat is (g)eengoedebiografie?

Een goede biografie:

 • Gebaseerd op oorspronkelijke, persoonlijke bronnen
 • Moet goed leesbaar zijn
 • Kritische weging bronnenmateriaal
 • Plaats een persoon in zijn tijd/of plaats de tijd in de persoon
 • ‘Compenseer’ voor de focus op één persoon/aspect
 • Comparatief (prosopografische elementen)Geen goede biografie?:
 • De rode draad hindert de auteur om een geloofwaardig leven te schrijven
 • Focust alleen op de hoofdpersoon
 • Nadelen prosopografie:
 • Bekijkt een persoon vanuit slechts 1 groep. Oplossing: netwerkonderzoek, idealiter combinatie met biografische elementen
wat is big data
Wat is big data?
 • Buzzword. Data is data
 • Wanneer is iets groot?
 • Doen Humanities niet aan big data?
 • Maar: de grens ligt bij wat behapbaar is, of beter met computationele technieken gedaan kan worden.
 • Zaken die niet verwerkt kunnen worden door mensen, of behapt, maar die je wel kan ondervragen
 • Bruikbaarheid afhankelijk van de vraagstelling
 • P. 57 BMGN (Eijnatten/Pieters/Verheul)
beschikbare data voor biografisch onderzoek
Beschikbare data voorbiografischonderzoek
 • Historische Steekproef Nederland (tot 1923)
 • Biografisch Portaal/Oxford Dictionary of National Biography/ Biographie-portal
 • Burgelijke Stand voor zover digitaal (WieWasWie ?)
 • Dbpedia
 • Delpher
 • Archieven.nl
 • Mailboxen?
 • Interviews via beeld en geluid
 • Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Twitter?/Internet?/Hyves?
 • Crowdsourcen (bv. Bentham project)
 • E-books
 • Google books
 • Je eigen database ? <= weer beschikbaar stellen voor anderen, dan wel koppelen aan het boek
 • Etc …
mogelijkheden kwantitatief
Mogelijkhedenkwantitatief
 • Vergelijkingen met anderen <= telbare karaktertrekken
 • Op zoek naar covariantie
 • Niet alleen plaatsen in de tijd, maar ook met de tijd …. <= markeren events met tijdsaanduiding
 • Grote hoeveelheden data kunnen in relatief korte tijd doorzocht worden
 • Etc …
mogelijkheden kwalitatief
Mogelijkhedenkwalitatief
 • Netwerken in kaart brengen, ook qua representatie
 • Interactieve discussie met de data (proces moet wel inzichtelijk zijn)
 • Nieuwe mogelijkheden om visueel onderzoek te koppelen aan tekstonderzoek
 • Mogelijkheden te onderzoeken wat mensen niet zeggen in vergelijking met anderen
 • Historiografisch (hoe werden mensen door de tijd heen beoordeeld?)
 • Etc …
methodologische valkuilen
Methodologischevalkuilen
 • Wat zeggen die big data over een bepaalde kwestie?
 • Betrouwbaarheid van bronnen als DBpedia
 • Waar is de context? (BGMN, Jeurgens)
 • Telkens dezelfde data worden gerehashed voor onderzoek, gaan toekomstige historici nog de archieven in?
 • Utopie van alle beschikbare data (BMGN p. 19)
 • Etc …
technologische valkuilen
Technologischevalkuilen
 • Gegevensverlies door digitalisering (artikel Jeurgens BMGN)
 • Het proces van het drukken op de knop tot de uitkomst is vaak niet inzichtelijk voor de historicus
 • Ruis in de (soms ongestructureerde) data (Ribbens en Piersma, BMGN)
 • Precisie van de uitkomsten laat nog vaak te wensen over
 • Etc …
conclusies
Conclusies?
 • Waar mogelijk, trek vergelijkingen tussen personen
 • Let op mogelijkheden en beperkingen van data
 • Andere ‘paden’ van een biografie die niet in de lopende tekst gekomen zijn zichtbaar maken on-line (eigen database, narratieve zijpaden)
 • Er moeten cursussen komen voor historici (technisch), zodat ze weten wat er gebeurt na de “druk op de knop” <= meer doen, minder praten
 • DH blijft voor een biografie voorlopig alleen een hulpmiddel; het opent paden, biedt comparatieve mogelijkheden die eerder te arbeidsintensief waren
 • Documenteer de keuzes die je gemaakt hebt