agreg tn nab dka a model ad as n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Agregátní nabídka a model AD-AS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Agregátní nabídka a model AD-AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Agregátní nabídka a model AD-AS. Petr Sedláček. Agregátní nabídka (AS) AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině. AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agregátní nabídka a model AD-AS' - nuru


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Agregátní nabídka (AS)
 • AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině.
 • AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období
  • V dlouhém období jsou ceny flexibilní a AD je vertikální
   • Když se mění AD dochází pouze ke změnám cenovým a výroba zůstává na své potenciální úrovni.
  • V krátkém období jsou ceny fixní a AS není vertikální, ale pozitivně skloněná.
  • Protože se ekonomové přou o vysvětlení AS, ukážeme si některé přístupy k vysvětlení AS
slide3
Klasická AS - vertikální
 • Při jakékoliv úrovni cen bude nabízené stejné množství produkce.
  • Předpoklad
   • Ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu při přirozené míře nezaměstnanosti (viz graf).
   • Trh práce je vždy vyrovnaný. Neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost a to v důsledku flexibilních nominálních mezd a cen.
slide4

Reálný Y

Y=F(L)

Y*

L*

W/P

LS

(W/P)*

LD

L*

L zaměstnanost

slide5
Flexibilita mezd a cen a úplné informace o všech mzdách a cenách vyčišťují trh - vyrovnávají nabídku s poptávkou na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a při vytváření potenciálního produktu.
 • Klasická AS je vertikální
  • Nabízený reálný domácí produkt není ovlivněn změnami cenové hladiny.
  • Je na úrovni potenciálního produktu.
  • Existuje však jen v dlouhém období, v krátkém období je AS rostoucí.
slide6

Y

Y=F(L,K1)

Y1*

P

AS

AS1

Y=F(L,K0)

Y*

P2

P1

L

Y1*

Y*

Y

L*

W/P

LS

W1/P1 =

W2/P2

LˇD

W1/P2

LD

L

LD

L*

LS

slide7
Nominální mzdy vzrostou ekviproporcionálně jako cenová úroveň, aby byla ustavena rovnovážná reálná mzda.
  • Reálná mzda se nezmění.
  • Nezmění se tudíž ani výše zaměstnanosti
  • Produkce zůstává nezměněna.
 • Při zvýšení kapitálu
  • zvýší se mezní produktivita práce
  • posun křivky poptávky po práci
  • zvýšení rovnovážné produkce
slide8
Vertikální AS existuje jen v dlouhém období, kdežto v krátkém může mít průběh rostoucí.
  • Ukážeme 3 modely vysvětlující rostoucí průběh AS
 • Křivka krátkodobé AS za předpokladu fixní nominální mzdy
  • Mzdové strnulosti
   • Dlouhodobé kolektivní mzdové dohody
   • Implicitní pracovní dohody
   • Model efektivních mezd
slide9
Nominální mzdy se nepřizpůsobují v krátkém období dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce.
 • Dochází k nedobrovolné nezaměstnanosti
 • Klíčová myšlenka spočívá v tom, že jsou li nominální mzdové sazby fixní, reálná mzda se mění inverzně oproti cenové hladině a zaměstnanost se mění inversně s pohybem reálné mzdy.
 • Čím vyšší je W/P, tím nižší je zaměstnanost a produkce, čím nižší je W/P, tím vyšší je zaměstnanost a produkce.
 • AS je pozitivně skloněnou křivkou pro konstantní úroveň nominální mzdy.
slide10

Y

P

Y=F(L)

AS

Y*

P1

Y2

P2

L

Y2

L2

Y

L1

Y*

LS

W1/P2

W1/P1

Ld

L

L1

L2

slide11
Nedostatky modelu:
  • Mzdovými strnulostmi dokážeme vysvětlit, proč reálný produkt klesá pod potenciální, když se sníží cenová hladina.Ale proč roste ne.Není totiž jasné proč lidé nabízejí práci, když klesá W/P.
  • Pracovníci se dostávají ze svojí křivky nabídky práce (existují různá vysvětlení)

W/P

Ls

W/P

W/P1

Ld

L

slide12
Proticyklický pohyb reálných mezd
  • Ve fázi recese by měly růst a naopak.
  • Zkušenosti to nepotvrdily
 • Friedmanův modle mylného vnímání
 • Předpoklady
  • Ceny a mzdy jsou pružné a vyčišťují trhy
  • Pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou úroveň, firmy mají o změnách cen lepší informace.
  • Fluktuace skutečného produktu kolem jeho přirozené úrovně (potenciálního produktu) je způsobena nedokonalými informacemi pracovníků.
slide13
Mylné vnímání cenové hladiny lze vyjádřit tak, že cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny.
 • Zaměstnanci nabízejí práci v závislosti na očekávané reálné mzdě.
 • Poptávka po práci (firmy) i v krátkém období odhadují cenovou hladinu správě.
  • Ld = Ld(W/P)Ls= LS(W/Pe)
  • W/Pe=W/P.W/Pe
  • LS=LS(W/P.P/Pe)
  • P/Pe = stupeň mylného vnímání cenové hladiny
slide14

LAS

P

AS1

Ls(W/P0e)

(W1/P0e)

AS0

P1

W0/P0

AD1

P0

W1/P1

Ld(W/P)

AD0

Y

L1

Y*

L*

Y1

slide15
Lucasův model neúplné informovanosti
  • Předpoklady
   • Ceny a mzdy jsou pružné - trhy se vyčišťují
   • Neočekávané změny cenové hladiny si lidé (firmy a zaměstnanci)
   • Lidé tvoří racionální očekávání
  • V důsledku nedokonalých informací chybně zaměňují změny celkové hladiny, změnami relativních cen jimi vyráběného zboží.
   • Usuzují chybně, že se změnila relativní cena boží,které vyrábějí, ale ve skutečnosti se změnila agregátní cenová hladina.
slide16
Relativní cena
   • p/P
    • p = cena služby, kterou prodává
    • P = ceny ostatních statků, které nakupují
    • vzroste li p/Pe - zvýší produkci
 • Na agregátní úrovni
  • Je li skutečná cenová hladina shodná s očekávanou, domácí produkt setrvává na potenciální úrovni, lidé považují relativní ceny svých výrobků za nezměněné
   • P = Pe Y = Y*
slide17
Pokud se skutečná cenová hladina zvýší nad očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině)
  • P>Pe Y >Y*
  • Když skutečná cenová hladina klesne pod očekávanou
   • P < Pe Y < Y*
slide18

P

AS

P1

P1-Pe

P0=Pe

Y1-Y*

P2

Y

Y1

Y2

Y*

slide19
Rovnice Lucasovy křivky AS
  • Y=Y* + b(P-Pe)
   • b měří, jak silně reaguje domácí produkt na odchylku skutečné cenové hladiny od očekávané
   • 1/b = sklon křivky AS
    • Čím menší b tím AS strmější
    • 1/b= (P-Pe):(Y-Y*)
 • Anticipované změny fiskální a měnové politiky nemají vliv na produkci a zaměstnanost, protože očekávání jsou formována racionálně
slide20
Model AS-AD a změny agregátní poptávky
  • Klasická AS
   • Předpokládáme
   • Malou otevřenou ekonomiku
   • Změna nominální peněžní zásoby
   • Využijeme Mundell-Flemingův model (IS-LM v otevřené ekonomice)
   • Ekonomika je stále na potenciálním produktu
   • Změny v peněžní zásobě a AD se promítají pouze do změn cen
   • Reálný kurz nakonec též zůstává beze změny, původní depreciace nominální kurzu je vyrovnávána cenovým navýšením.
slide21

LM*

E

LM**

E0

E1

IS*

Y*

Y1

Y

P

P2

AS

AD´

P1

AD

Y

Y1

Y*

slide22
Krátkodobá AS rostoucí
  • Zvýšení peněžní zásoby
  • Roste poptávka
  • Rostou ceny
  • Růst reálného produktu nad potenciální
  • Peníze nejsou neutrální
 • Po určité době se reálný produkt vrátí na Y* a nové dlouhodobá rovnováha je na potenciální úrovni.
slide23
Proč se křivka krátkodobé AS posune nahoru?
  • Podle modelu fixních nominálních mezd
   • Pracovníci v důsledku vyšších cen se vybojují vyšší nominální mzdy (po uplynutí platnosti smluv).
  • V Friedmanově modelu mylného vnímání cenové hladiny
   • Původní AS odpovídá nižším nominálním mzdám ( při mylném vnímání zvýšení cen) . Vyšší AS již odráží uvědomění si zvýšení cen a promítnutí do nominálních mezd.
  • V Lucasově modelu neúplných cenových informací
   • Původní křivka AS odpovídá nižší očekávané cenové hladině a nižším očekávaným nákladům na mzdy. Vyšší AS odpovídá vyšším cenové hladině.
slide24

Dopad zvýšení nominální peněžní zásoby

LAS

Cenová hladina

AS´

AS

P2

P1

P0

AD´

AD

Y*

Y1

Reálný domácí produkt

slide25

Dopad snížení nominální peněžní zásoby

LAS

Cenová hladina

AS

AS´

P0

P1

P2

AD

AD´

Y*

Y1

Reálný domácí produkt

slide26
Model AS-AD a změny AS
  • Vyvolány změnou nákladů např. nepříznivý nabídkový šok
   • růst nákladů
   • snížení výroby pod potenciální úroveň
   • růst nezaměstnanosti
  • V dlouhém období nezaměstnanost vede k poklesu reálných mezd
  • snížení nákladů
  • růst produktu na potenciální úroveň
slide27

LAS

Cenová hladina

AS´

AS

P1

P0

Reálný domácí produkt

Y*

Y1

slide28
Nepříznivý nabídkový šok s reakcí CB
  • CB zvýší peněžní zásobu
   • akomoduje nákladový šok
  • Při růstu nákladů chtějí výrobci snižovat výrobu a zaměstnanost
  • CB zvýší peněžní zásobu
  • Dojde ke zvýšení AD
slide29

Cenová hladina

AS´

P2

P1

AS

P0

AD´

AD

Y*

Reálný domácí produkt

Y1

t et t ma
Třetí téma
 • Podrobnosti tématu
 • Doplňující informace a příklady
 • Vztah příběhu k účastníkům.
skute n ivot
Skutečný život
 • Uveďte příklad nebo příběhze skutečného života.
 • V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.
co to znamen
Co to znamená
 • Důrazně shrňte váš názor na dané téma.
 • Shrňte hlavní body hodné zapamatování.
dal kroky
Další kroky
 • Shrňte, co se od účastníků očekává.
 • Shrňte, co se očekává od vás.