Download
1882 1900 1906 1974 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1882-1900 1906-1974 PowerPoint Presentation
Download Presentation
1882-1900 1906-1974

1882-1900 1906-1974

134 Views Download Presentation
Download Presentation

1882-1900 1906-1974

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1882-1900 1906-1974

  2. Grundades av Axel Lille 1882

  3. Var en morgontidning 1882-1900 • Stödde svekomanrörelsen • Motsatte sig inskränkningarna i Finlands autonomi • Första året upplaga 1500 ex, efter det ca 4500. Cirka 10 000 vid 1900 • Förbjöds av Bobrikov år 1900

  4. Axel Lille håller tal år 1902 på Nylands Nation, framför tanken om ett självständigt Finland. Blir tvungen att flytta till Sverige. 1905 lättar förryskningen och Lille återvänder, Nya Pressen återupptas 1906. Eugen Schaumann skjuter Bobrikov 1904.

  5. Tidningen blir en kvällstidning (1906) • 1914: Nya Pressen sammanslås med Dagens Tidning och blir Dagens Press • Sammanslogs med Svenska Tidningen och blev Svenska Tidningen – Dagens Press • 1922: Byter namn till Svenska Pressen • 1944: Byter namn till Nya Pressen

  6. Under krigsåren • Svenska Pressen drabbad av censur och hade dåligt rykte bland tyskarna • Tidningens linje skilde sig från ägarens (Amos Andersson/Hufvudstadsbladet) • Ett nummer konfiskerades av staten 1943 som ”skadligt tryckmaterial”, och förbjöds helt augusti-september

  7. Nya Pressen efter kriget • Ny chefredaktör (Axel Grönvik) och nytt namn 1945 • Fortsätter att öka distans till Hufvudstadsbladet • Ekonomiska problem ledde till att tidningen inte kunde vara lika självständig som förr

  8. 1960- och 1970-talen: • “Småfräck stil” • Tabloidformat: 25*35 cm • Kommersiell stil (jfr Ilta-Sanomat) • Behandlade också populärkultur

  9. Nya Pressens undergång • Ekonomin för tidningar blev hårdare på 1950- och 1960-talen • Svenska tidningarna tappade annonsörer till finska tidningar • Nya Pressen gick hela tiden på förlust, kompenserades av Hufvudstadsbladet. • Lades ner 1974 av ekonomiska skäl • Kulturellt en förlust

  10. Källor: www.nationalbiblioteket.fiwww.blf.fiSuomen Lehdistön HistoriaMikrofilmer från Nationalbiblioteket - Nya Pressen, våren 1970