e build contact f rstudie om en branschgemensam f retagsportal 6 december 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

e-Build™ Contact Förstudie om en branschgemensam företagsportal 6 december 2013. Parter som medverkat i förstudien om byggbranschens företagsportal. Styr- och arbetsgrupp. Finansiärer. och deltagande företag. Projektledare och utredare. 2. Om förstudien.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nura


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
parter som medverkat i f rstudien om byggbranschens f retagsportal
Parter som medverkat i förstudien om byggbranschens företagsportal

Styr- och arbetsgrupp

Finansiärer

och deltagande företag

Projektledare och utredare

2

om f rstudien
Om förstudien
 • Målgrupp i tjänsten: bygg- och installationsentreprenörer samt deras kunder och leverantörer  samhällsbyggnadssektorn
 • Studiens syfte: att utreda en gemensam portal för bygg- och installationssektorn för att förmedla och validera grunduppgifter om befintliga och potentiella handelspartner
 • Mål som tjänsten ska uppfylla:
  • Skapa ökad administrativ effektivitet
  • Skapa underlag för upphandlingar
  • Stävja svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet

3

branschgemensam f retagsportal f r samh llsbyggnadssektorn
Branschgemensam företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Skatte-verket

Bolags-verket

Krono-fogde

Externa data-

baser, t.ex.

Kreditupplysningsföretag

Integration

e-Build

Contact

Egen information,

bedömningar etc

Egen

modul

Online

Eget register

Integration

 • Grunddata om:
 • Entreprenörer
 • Underentreprenörer
 • Installatörer
 • Grossister
 • Återförsäljare
 • Leverantörer

Res-

kontra

Inköp

Upphan-

dling

Regelverk

Övervakning

identifierade f rdelar med branschgemensam f retagsportal
Identifierade fördelar med branschgemensam företagsportal
 • En enda portal för hela branschens företagsdata
 • Hindrar oseriösa aktörer  skapar mer affärer för de seriösa
 • Enklare att hitta nya leverantörer/kunder
 • Enkelt och snabbt att värdera en leverantörs/kunds egenskaper och kapacitet
 • Skapar trygghet att göra affärer även med obekanta företag
 • Korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter om köpare och leverantörer minimerar tid för letande
 • Att finnas som potentiell leverantör när större företag hämtar uppgifter från portalen vid upphandlingar
 • Data kommer till större delen validerat och automatiskt från externa källor
 • Vidareutveckling av e-Build fakturaportal och dess ca 7 000 företag

5

exempel p inneh ll i tj nsten
Exempel på innehåll i tjänsten
 • Företags- och kontaktuppgifter till alla enheter på ett företag
 • Finansiella uppgifter
 • Uppgifter om F-skatt, moms, arbetsgivaravgifter, betalnings-anmärkningar med mera
 • Klassificeringar, certifieringar, ledningssystem, rating
 • Branschtillhörighet och medlemskap i branschorganisation
 • Kollektivavtal
 • Valideringar för att t.ex. identifiera oseriösa aktörer

6

omfattande ekonomisk potential till besparing f r hela branschen stora sm kunder leverant rer
Omfattande ekonomisk potential till besparing för hela branschen: stora - små, kunder - leverantörer

En försiktig summering av besparingar bara för de största företagen visar på minst 100 msek för kundledet och lika mycket för leverantörsledet

7

f rstudiens f rslag till finansiering av tj nsten
Förstudiens förslag till finansiering av tjänsten
 • Kostnad att vara med i tjänstens grundnivå: Nej, ingen avgift
 • Finansiering sker i stället genom dessa alternativ:
  • Avgifter för tilläggstjänster som t.ex. vissa finansiella uppgifter
  • Sponsor betalar för att få tillgång till kanalen under reglerade former
  • Avgift för integration mot egna system

8

vriga slutsatser fr n studien
Övriga slutsatser från studien
 • De flesta vidtalade branschorganisationer delar behovsbilden och ställer sig positiva. Ingen var negativ
 • Branschen får ett effektivt verktyg att försvåra för oseriösa aktörer
 • Genomgång av Konkurrensverkets regelverk för branschsamverkan visar inte på några hinder för portalen
 • Portalen är lika intressant för hela branschen: entreprenörer, installatörer, fastighetsägare samt deras leverantörer
 • Att även små företag har en tydlig nytta av att medverka

9

f rstudiens rekommendation
Förstudiens rekommendation
 • Studiens utredningsteam samt arbets- och styrgrupper rekommenderar:
  • att de inblandade företagen tar interna beslut om medverkan
  • att BEAst styrelse tar beslut om att införa tjänsten enligt samma princip som för e-Build fakturaportal
  • att därefter inleda upphandling av tjänsten för lansering på den svenska marknaden i slutet av 2014
  • att detta kombineras med marknadsföring till branschen om den kommande tjänsten
  • att målsättningen är införande i övriga nordiska länder i en andra etapp

10

ad