slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERJUMPAAN IBU-BAPA , MENCIPTA MASA DEPAN ANAK-ANAK SABKL SESI ‘BRAINSTORMING’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERJUMPAAN IBU-BAPA , MENCIPTA MASA DEPAN ANAK-ANAK SABKL SESI ‘BRAINSTORMING’

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

PERJUMPAAN IBU-BAPA , MENCIPTA MASA DEPAN ANAK-ANAK SABKL SESI ‘BRAINSTORMING’ - PowerPoint PPT Presentation

nubia
181 Views
Download Presentation

PERJUMPAAN IBU-BAPA , MENCIPTA MASA DEPAN ANAK-ANAK SABKL SESI ‘BRAINSTORMING’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERJUMPAAN IBU-BAPA , MENCIPTA MASA DEPAN ANAK-ANAK SABKL SESI ‘BRAINSTORMING’ Nama Kumpulan : GAMMANama Fasilitator : Kwong Hai FooNama Pencatit : Pn. Niswan HussinAhli : Senarai pada S/U

 2. Agenda • Senarai Harapan dan jangkaan Peserta • Senarai Cabaran dan Kekangan • Senarai Cadangan untuk mengatasinya

 3. Senaraiharapansertajangkaanparapeserta • Mempertahankan kecemerlangan akademik dan meningkatkan/ menambahbaik lagi kokurikulum • Pelajar yang bertukar sekolah tidak sepatutnya di terima kembali • Keutamaan diberi kepada pelajar kawasan Kuala Lumpur • Menambah jumlah sekolah kawalan di Kuala Lumpur • Meningkatkan keselamatan di luar sekolah

 4. Senaraiharapansertajangkaanparapeserta • Ibu bapa perlu memberi perhatian sepenuh kepada anak-anak termasuk hal-hal berkaitan keselamatan dan perkembangan sahsiah • Promosi penggunaan perpustakaan secara maksima • Adakan perjumpaan sekurang kurangnya dua kali setahun • Adakan woksyop bagi mata pelajaran sains dan metamatik serta motivasi dan career talk • Benarkan pelajar bawa telefon bimbit ke sekolah dengan kawalselia sekolah

 5. SenaraiCabarandankekangan yang dikenalpasti • Setiap perasmian diharap ringkas untuk menarik/ meningkatkan kehadiran ibubapa ke Program PIBG/ sekolah • Kebanyakan mata pelajaranmenghendaki pelajar untuk menyediakan nota sendiri. Adakah tugasan ini disemak guru? • Ibu bapa kurang mendapat maklumat/ informasi peraturan sekolah • Pelajar kurang semangat cintakan sekolah/ SABIANS spirits • Aktiviti yang diataur oleh pihak sekolah tidak menarik pehatian pelajar untuk hadir ke sekolah

 6. SenaraiCabarandankekangan yang dikenalpasti • SAB telah pilih swimming sebagai niche, tetapi didapati selepas program swimming gala tiada lagi aktiviti susulan. Ini mengurangkan motivasi pelajar • Pelajar bebas keluar kawasan sekolah atara waktu tamat sekolah (2:30ptg) dan waktu mula aktiviti koko (3:00ptg). Ini mengundang bahaya • Kemudahan infrastruktur di sekolah perlu ditingkatkan termasuk masalah elektrik/ pendakwaian • Kenapa sekolah tidak menerima cek untuk bayaran yuran/ sumbangan PIBG

 7. SenaraiCabarandankekangan yang dikenalpasti • 10. Ibu bapa tidak dapat berjumpa dengan guru-guru subjek • semasa bicara akademik • 11. Tiada guru sewaktu kelas tambahan • 12. Buku pelajar tidak disemak guru • 13. Keadaan trafik yang sesak sewaktu puncak

 8. Senarai Cadangan Tindakan

 9. Senarai Cadangan Tindakan

 10. KESIMPULAN KUMPULAN • Post PMR adakan structured planning supaya pelajar tidak ponteng sekolah • Web kurang berinteraktif serta perlu adakan informasi yang berkenaan akademik dan koko • Hari Report card perlu dibaiki dari segi pengurusan guru mata pelajaran/ subjek • Memaksimakan penggunaan perpustakaan • Koordinasi diantara pelajar, guru dan ibu bapa perlu di pertingkatkan

 11. TERIMA KASIH …….. 1