Giriş - PowerPoint PPT Presentation

nubia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Giriş PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 73
Download Presentation
Giriş
306 Views
Download Presentation

Giriş

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Giriş • Demonstrasyonu tanımlayarak, çeşitlerini ve bu çeşitlerin özelliklerini inceleyeceğiz.

 2. Demonstrasyon (Gösteri) Grup öğretim tekniği olarak tarımsal yayımda fazlaca kullanılan ve iyi kullanıldığı takdirde çok önemli ve yararlı olan bir uygulamadır.

 3. TANIM Bir tekniği, bir çalışmayı, bir uygulamayı konuyla ilgili kişi veya gruba göstermek suretiyle;

 4. TANIM • Bilgilendirme, • Tutum değişimi, • Bilgi değişimi ve • Beceri kazandırma açısından önem arz eden pratiğe ve göze hitap eden tarımsal bir gösteridir.

 5. Demonstrasyonun Amaçları

 6. Amaçları • Bir işin nasıl yapılacağını, • Yeni bir yöntem veya ürünün nasıl kullanılacağını öğretmek,

 7. Amaçları Bir yöntemin, öğrenenler için uygulanabilirliği hususunda GÜVEN SAĞLAMAK

 8. Amaçları Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılmasında İLGİ ÇEKMEK

 9. Amaçları Bir hususta karşılaştırma imkanı vererek İKNA ETMEK tir.

 10. Demonstrasyonun Çeşitleri

 11. Çeşitleri Yayımcılar tarafından kullanılan iki tip demonstrasyon vardır • SONUÇDemonstrasyonu • METOT Demonstrasyonu

 12. METOT Demonstrasyonu

 13. Metot Demonstrasyonu ile Bir tekniğin Veya bir metodun Bir pratiğin

 14. Metot Demonstrasyonu ile NASIL OLDUĞU NASIL YAPILACAĞI veya GÖSTERİLİR

 15. AMACI Yeni teknikleri, • Yeni becerileri • Tanıtmak yada öğretmektir.

 16. ÖRNEK • Budama nasıl yapılır? • Aşı nasıl yapılır? • Mibzer ayarı nasıl yapılır ? • İlkel kovan fenni kovana nasıl aktarılır ? • Mısır silajı nasıl yapılır ?

 17. Metot Demonstrasyonuna Katılacak çiftçiler; Gösterilecek uygulamayı halihazırda kabul eden ANCAK kendi kendilerine nasıl yapacaklarını bilmek isteyenkişilerdir

 18. Metot Demonstrasyonu İle bir grup çiftçiye Basit tarımsal beceriler açıklanır, Uygulama yapılır, Uygulama yaptırılır.

 19. Metot Demonstrasyonunda öncelik ve önem BECERİ KAZANDIRMA dır.

 20. Metot Demonstrasyonunda Başarı için gereken temel unsurlar

 21. Metot Demonstrasyonunda Başarı için Konu çok iyi seçilmeli ve hangi faaliyet amaçlarına ulaşılacağı belirlenmelidir.

 22. Metot Demonstrasyonunda Başarı için Tavsiye edilecek uygulamanın gerekliliği, önemi ve çiftçilerin uygulama imkanları dikkate alınmalıdır.

 23. Metot Demonstrasyonunda Başarı için • Uygulanacak metot veya pratik hakkında mümkün olan en fazla bilgi toplanmalı, • Demonstrasyon önder çiftçilerle kurulmalıdır.

 24. Metot Demonstrasyonunda Başarı için • Malzeme, araç veya ekipman önceden hazırlanmalı, • Gösteri önceden prova edilmelidir.

 25. Metot Demonstrasyonunda Başarı için Gösteriyle ilgili açıklama ve uygulama yapılmalı, bunu EN İYİ OLAN yapmalıdır

 26. Metot Demonstrasyonunda Başarı için İdeal Olan, KATILAN HERKESE uygulama yaptırmaktır.

 27. Metot Demonstrasyonunda Başarı için • Bitirirken özetlenmeli, gerekli malzemeler tekrarlanmalı, • Gösteri, en etkili kitle yayım vasıtaları ile duyurulmalıdır.

 28. Metot Demonstrasyonunda Başarı için Gerekirse konu bir süre sonra tekrar edilmelidir.

 29. Metot Demonstrasyonunda Başarı için Uygulama sonrasında zaman zaman yapılacak ziyaretler, hataları gidermek için çok yararlı olur.

 30. Metot Demonstrasyonunda Başarı için Gösterilen konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan basılı yayınlar, demonstrasyon sonunda mutlaka dağıtılmalıdır.

 31. SONUÇ Demonstrasyonu

 32. AMACI Bir yeniliğin, yerel şartlarda uygulanabilir olduğunu göstermek, eski uygulamaya göre üstünlüğünü kanıtlamaktır.

 33. ÖRNEK Yabancı ot ilacı uygulamanın veya Gübre kullanımının veya Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi.

 34. Sonuç Demonstrasyonunun Olumlu Tarafları

 35. Sonuç Demonstrasyonu Olumlular • Yayımcıya olan güven artar • Yazılı veya sözlü materyalden çok daha etkili ve ilgi çekicidir.

 36. Sonuç Demonstrasyonu Olumlular Okuma-yazma oranı düşük olan kişilere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlar.

 37. Sonuç Demonstrasyonu Olumlular • Mahalli önderlerin bulunmasına ve geliştirilmesine yardım eder. • Yerel başarılara değer veren çiftçilerin ikna edilmesine yardım eder

 38. Sonuç Demonstrasyonu Olumsuz Tarafları

 39. Sonuç Demonstrasyonu Olumsuzlar • Planlama, yürütme ve kontrol için fazla zaman gerekir, • Uygulama başına masraflar yüksektir,

 40. Sonuç Demonstrasyonu Olumsuzlar • Her zaman arzulanan özellikte çiftçi bulunamaz, • Hava vb. şartlardan olumsuz etkilenebilir.

 41. Sonuç Demonstrasyonunda Başarı İçin Gereken Temel Unsurlar

 42. Başarı için İYİ BİR PLAN • Ulaşılmak istenen amaçlar belirlenmeli, • İlgili kişilerle planlanmalı ve detaylı bir yazılı plan hazırlanmalıdır.

 43. Başarı için DOĞRU KİŞİ • Lider/önder, • Ulaşılacak çiftçileri temsil edebilecek,

 44. Başarı için DOĞRU KİŞİ • Yardıma ihtiyaç duyan, • Gerekli imkanı olan kişidir.

 45. Başarı için DOĞRU YER • Konuyla ilgili herkesin kolaylıkla gidip görebileceği, • Köye yakın • İlgili alanları temsil edebilecek özellikte bir yer olmalıdır.

 46. Başarı için BİRLİKTE PLAN • Başarı çiftçinin ciddiyetine ve dikkatine bağlıdır. • Gönüllü çiftçi ile ayrıntılı plan yapılmalıdır.

 47. Başarı için KURULURKEN • Plana uygun davranmalı, • Kuruluşta çiftçi yalnız kalmamalı,

 48. Başarı için KURULURKEN • Kıyaslama için kontrol parseli olmalı, • Bilgi levhaları konulmalı,

 49. Başarı için KURULURKEN • Yapılan masraf bir yere kaydedilmeli, • Fotoğraf v.b kayıt tutulmalıdır.

 50. Düzenli Ziyaret • Çiftçiye güven verir, • İlgisini canlı tutar,