Download
p edse ov p prava p dy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předseťová příprava půdy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předseťová příprava půdy

Předseťová příprava půdy

178 Views Download Presentation
Download Presentation

Předseťová příprava půdy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032 Předseťová příprava půdy Mechanizační prostředky pro přípravu seťového lůžka

 2. PPP • Smyky • Brány • Aktivní • Pasivní • Kypřiče • S pevnou slupicí • S pružinovou slupicí • Válce • Hladké • Profilované

 3. PPP - smyky • Významem smykování je rozdrtit velké hroudy a urovnat povrch po orbě. Jarní smykování má za úkol taky ničit mělce kořenící plevele. • Používají se smyky deskové. Tvoří je dvě ocelové ozubené desky, přičemž úhel první desky je nastavitelný. Zadní deska je šikmá a napevno.

 4. PPP - smyky

 5. Smyky - rozdělení • Deskové hladké • Deskové zubaté • Luční

 6. Smyky – rozdělení

 7. Brány • Úkolem vláčení je prokypřit a provzdušnit půdu, rozdrtit hroudy, urovnat povrch, ničit plevele, popř. zapravit osivo a hnojivo.

 8. Brány - hřebové • –základem je dílec, tvořený podélníky a příčkami, navzájem spojenými hřeby. Dle postavení hřebů rozlišujeme vláčení na ostro, kdy hrot hřebu je nastaven po směru jízdy /hlubší kypření, prosvětlování porostu/, nebo na tupo – hrot směřuje proti směru jízdy /mělčí kypření, podpora odnožování/.

 9. Brány - hřebové

 10. Brány - talířové (diskové) • Talířové – tvořeny dvěma řadami talířů kde úhel mezi nimi se dá nastavit, čímž regulujeme kvalitu vláčení / lepší promísení kontra krájení hrud/. Talíře v první řadě jsou vykrajované, ve druhé celistvé. Vydutí talířů v obou řadách je opačné.

 11. Brány - talířové (diskové)

 12. Brány - talířové (diskové)

 13. Brány – síťové a prutové • Pro použití během vegetace – kypřicí jednotky jsou lehčí konstrukce, aby se neponičil vláčený porost. Patří zde prutové a síťové brány. Ty velice dobře kopírují terén a jsou vhodné do brambor.

 14. Brány – síťové a prutové

 15. Brány – síťové a prutové

 16. Brány – síťové a prutové

 17. Brány – aktivní (rotační a vířivé) • Poháněné aktivně vývodovým hřídelem • Vertikální osa rotace i orientace nožů

 18. Brány – aktivní (rotační a vířivé)

 19. Brány – aktivní (rotační a vířivé)

 20. Brány – aktivní (rotační a vířivé)

 21. Brány – aktivní (rotační a vířivé)

 22. Brány – aktivní (rotační a vířivé)

 23. Válce • Mají za úkol utužit půdu, zvýšit kapilaritu a tím podpořit vzlínavost vody, ničit přeschlé hroudy popř. půdní škraloup.

 24. Válce - rozdělení • Hladké – je to v podstatě ocelový plášť, vyplněný zpravidla vodou, můžou být polní / průměr 500mm / a luční /1300mm/. • Profilované – • Kotoučové – hřídel s naklínovanými kotouči s břity po obvodu, utužují půdu do větší hloubky a povrch nechají jemně prokypřený, snižuje se tak výpar vody do ovzduší • Cambridgeské – střídá se vždy pevný kotouč s ozubeným, mají různé průměry • Ježkové, hrotové – hladké válce s navařenými „ostny“ nebo hroty, slouží k ničení půdního škraloupu • Crosskilské – litinové kotouče, po jejichž vnitřním obvodu jsou zuby, jimiž dva a dva kotouče do sebe zapadají • Hrudořezy – kotouče na hřídeli /dále od sebe/ po obvodu s hroty, použití k drcení přeschlých hrud • Prutové – boční talíře spojené spirálovitě vedenými pruty, jsou součástí kombinátorů a jejím úkolem je urovnat nakypřený povrch

 25. Válce hladké

 26. Válce profilované • Cambridge válce

 27. Válce profilované • Crosskill

 28. Válce profilované

 29. Válce profilované • Hrudořezy

 30. Válce profilované • Spirálové

 31. Válce profilované • Prutové

 32. Kypřiče • Slouží k prokypření a provzdušnění půd, ničení plevelů, drcení hrud, urovnání povrchu, popř. zapravení hnojiv. V podstatě mají totožný význam jako brány, ale kypří do větší hloubky.

 33. Kypřiče - rozdělení • Pasivní/kultivátory/ - jsou to dlátovité, nožové nebo šípové/tzv.plochořezné/ radličky, které jsou prostřednictvím pevných nebo pérovitých slupic připojeny k rámu. • Aktivní/rotavátory/ - hřídel s připevněnými noži či hroty, rotující ve vertikálním či horizontálním směru. Používají se pro nejhlubší kypření.

 34. Kypřiče pasivní • S pevnou slupicí

 35. Kypřiče pasivní • S pevnou slupicí - podrýváky

 36. Kypřiče pasivní • S pružinovou slupicí

 37. Kypřiče pasivní • S pružinovou slupicí

 38. Kypřiče aktivní – rotavátory