slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Acidobazické reakce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Acidobazické reakce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Acidobazické reakce - PowerPoint PPT Presentation


  • 275 Views
  • Uploaded on

Acidobazické reakce. CH-4 Chemické reakce a děje, DUM č. 9. Mgr. Radovan Sloup. první ročník čtyřletého studia. Gymnázium Sušice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II. acidobazické reakce. opakování:. chemické reakce:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Acidobazické reakce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Acidobazické reakce

CH-4 Chemické reakce a děje, DUM č. 9

Mgr. Radovan Sloup

první ročník čtyřletého studia

Gymnázium Sušice

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II

slide3

acidobazické reakce

opakování:

chemické reakce:

podle typu přenášených částic

  • acidobazické reakce (protolytické) – dochází k přenosu kationtu H+ (proton)
  • redoxní (oxidačně - redukční reakce) – dochází k přenosu elektronů e-
  • komplexotvorné – dochází k přenosu skupin (iontů) za vzniku koordinačně - kovalentní vazby (donor - akceptorová vazba)
slide4

acidobazické reakce

(protolytické)

neutralizace: reakce kyseliny se zásadou, vzniká sůl

kyseliny a voda – acidobazické indikátory

NaOH +HCl → NaCl + H2O = přenos H+

V těchto reakcích dochází k přesunu vodíkového

kationtu H+, v podstatě protonu – protolytické, mezi

kyselinou a zásadou – acidobazické.

slide5

acidobazické reakce

teorie kyselin a zásad

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

  • Arrheniova teorie:

kyselina je látka schopná ve vodném roztoku odštěpit

vodíkový kation H+

zásada je látka schopná ve vodném roztoku odštěpit

hydroxidový anion OH-

slide6

acidobazické reakce

teorie kyselin a zásad

HCl → H+ + Cl-

HCl + H2O → Cl- + H3O+

2. Brönstedtova - Lowryho teorie:

kyselina je částice (molekula, iont) schopná odštěpit

proton (vodíkový kation H+)

zásada je částice (molekula, iont) schopná vázat

proton (vodíkový kation H+)

acidobazické reakce jsou reakce mezi kyselinou a zásadou

slide7

acidobazické reakce

HCl + H2O → Cl- + H3O+

neutralizace: označ zeleně kyseliny, modře zásady

HCl + KOH→ H2O + KCl

H2SO4 + 2NaOH→ 2H2O + Na2SO4

2HNO3 + Ca(OH)2→ 2H2O + Ca(NO3)2

zásady

kyseliny

slide8

-

NO3 + H3O+

CaCl2 + 2H2O

AlCl3 + 3 H2O

MgCl2 + 2H2O

doplň reakce podle předpokládaného průběhu:

HNO3 + H2O →

HCl + Ca(OH)2 →

Al(OH)3 + HCl →

Mg(OH)2 + HCl→

2

3

2

slide9

zařaď reakce podle tepelného zabarvení:

2

K + H2O →

CaCO3 →

Al + HCl →

Mg(OH)2 +2 HCl→

O2 + C →

2

2KOH + H2

CaO + CO2

2 AlCl3 + 3 H2

MgCl2 + 2H2O

2CO2

exotermní

endotermní

exotermní

exotermní

exotermní

2

6

2

slide10

ACIDOBAZICKÉ REAKCE

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II

Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnázium Sušice

Předmět: Chemie (Chemické reakce a děje)

Třída: první ročník čtyřletého studia

Označení: VY_32_INOVACE_Ch-4_09

Datum vytvoření: červen 2013

Anotace a metodické poznámky

Acidobazické reakce je možné definovat jako reakci kyseliny se zásadou, jako protolytickou reakci, jako neutralizaci. Neutralizace je možné demonstrovat acidobazickým indikátorem. V průběhu prezentace je popsán průběh protolytických reakcí. Jsou zmíněny teorie kyselin a zásad a rozdíly v chápání látek. Během prezentace se objevuje několik cvičení k procvičení tématu.

Použité materiály:

Honza, J.; Mareček, A.; Chemie pro čtyřletá gymnázia (1.díl). Brno: DaTaPrint, 1995;ISBN 80-900066-6-3

Vše je vytvořeno pomocí nástrojů Power Point 2003

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol

a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.