z ak ad u bezpiecze s po ecznych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z akład U bezpieczeń S połecznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z akład U bezpieczeń S połecznych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Z akład U bezpieczeń S połecznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Z akład U bezpieczeń S połecznych. Sudujko Daniel Tkaczuk Jakub. Plan prezentacji . Adresy, godziny przyjęć Jakie ubezpieczenia? Potrzebne dokumenty – z czym do ZUS’u Formularze Koszty Terminy Składki Wyrejestrowanie działalności . Adresy, godziny … .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Z akład U bezpieczeń S połecznych' - normandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z ak ad u bezpiecze s po ecznych

ZakładUbezpieczeń Społecznych

Sudujko Daniel

Tkaczuk Jakub

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Adresy, godziny przyjęć
 • Jakie ubezpieczenia?
 • Potrzebne dokumenty – z czym do ZUS’u
 • Formularze
 • Koszty
 • Terminy
 • Składki
 • Wyrejestrowanie działalności
adresy godziny
Adresy, godziny …
 • ul. Sobieskiego 29484-200 Wejherowo www.zus.pl
 • Tel. (0-58) 572-97-00
jakie ubezpieczenia
Jakie ubezpieczenia?
 • Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy zarejestrować się w ZUS i samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • Ubezpieczeniem dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe.
potrzebne dokumenty
Potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr przedsiębiorców)
 • numer NIP (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu)
 • numer REGON (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu)
 • numer rachunku bankowego firmy
 • w przypadku zatrudniania pracowników - dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP
formularze potrzebne do zg oszenia firmy w zus
Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
 • ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
  • dane osobowe, adres, PESEL, Regon, informacje o rachunku bankowym
 • ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób;
  • powyższe dane oraz zaznaczyć rodzaje ubezpieczenia, podać tytuł ubezpieczenia (w zapisie kodowym), oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ewentualny stopień niepełnosprawności
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.
slide7

Natomiast przy zatrudniania pracowników (do 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia) pracodawca zobowiązany jest do przesłania do ZUS dwóch dokumentów rejestracyjnych:

  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.
 • Jeśli płatnik oprócz rachunku bankowego podanego w dokumencie ZUS ZFA posiada inne rachunki, powinien przekazać do ZUS formularz ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek).
 • Z kolei jeśli adres (adresy) prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby płatnika składek podany w dokumencie ZUS ZFA, płatnik przekazuje do ZUS odpowiednią informację na formularzu ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek).
koszty
Koszty
 • brak opłat rejestracyjnych !
 • jedynie określone ustawowo, comiesięczne składki
terminy
Terminy
 • Jesteśmy zobowiązani zgłosić się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
 • Jeśli nie zdecydujemy się na zatrudnienie pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i składamy dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności.
 • W przypadku zatrudniania pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.
 • Jednostka ZUS powinna przyjąć zgłoszenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia.
kiedy zg osi si do zus
KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO ZUS ?
 • Osoba uzyskała w styczniu wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP i REGON, ale zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dopiero w marcu. Wtedy otrzyma pierwsze zlecenie na remont mieszkania.

Osoba taka powinna zgłosić się do ZUS po faktycznym rozpoczęciu prac budowlanych. Jeśli będzie to marzec, to dopiero za ten okres (w kwietniu) będzie zobowiązana odprowadzać składki do ZUS.

jak si rozlicza
Jak się rozliczać?
 • Osoby prowadzące własny biznes są zobowiązane do przekazywania dokumentów do ZUS albo w formie:
  • elektronicznej (utworzonej w aktualnej wersji programu PŁATNIK i obowiązkowej dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób),
  • papierowej (na oryginalnych formularzach dostępnych w terenowych jednostkach ZUS lub w formie wydruków z programu PŁATNIK dla płatników składek rozliczających składki nie więcej niż za 5 osób).
 • Osoba prowadząca firmę sama lub taka, która zatrudnia nie więcej niż 5 osób (wliczając w to osoby współpracujące), może więc zgłosić się do ZUS, przesyłając dokumenty w formie papierowej. Nie ma jednak przeszkód, aby przesyłała je elektronicznie.

Ta forma ma wiele zalet, bo eliminuje ręczne wypełnianie dokumentów i minimalizuje ryzyko pomyłek!

program p atnik
Program płatnik
 • Aktualna wersja programu pozwala między innymi na:
  • manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
  • import danych z systemu kadrowo-płacowego,
  • utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,
  • drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
  • drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
  • przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego,
  • automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
  • wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
  • uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS.
sk adki
Składki
 • Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę stanowią procent od dochodów, przy czym zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).
slide14

Składki na ubezpieczenie społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 19,52 %
 • ubezpieczenie rentowe: 6 %
 • ubezpieczenie chorobowe: 2,45 %
 • ubezpieczenie wypadkowe: 0,67-3,60 %

Składki na ubezpieczenie społeczne w pełnym wymiarze, dla których podstawą wymiaru składek stanowi kwota nie niższa niż 1770,82 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2008 r. tj. 2951,36 zł) wynosi:

 • ubezpieczenie emerytalne:345,66 zł
 • ubezpieczenie rentowe:106,25 zł
 • ubezpieczenie chorobowe: 43,39 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe: samodzielnie ustalamy
slide15

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • Podstawa opodatkowania nie podlega obniżeniu i wynosi tyle ile pozostali przedsiębiorcy ;
 • Przykładowo: dla IX, X, XI 2008 podstawa wynosi – 2364,27 zł, a składka odprowadzana do ZUS wynosi 212,78 zł (tj. 9 proc.)

Podstawa zdrowotnego zmienia się co 3 miesiące i jest uzależniona od  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

uwaga
UWAGA!

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne jest obowiązkowe tylko z jednego rodzaju przychodu, z pozostałych z kolei jest dobrowolne.

Oznacza to, iż przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczy, który jednocześnie pracuje w ramach stosunku pracy nie musi odprowadzać od siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast odprowadzana od każdego rodzaju uzyskiwanego przychodu.

W niektórych wypadkach sytuacja taka wydaje się być paradoksalna, gdyż składka na ubezpieczenie zdrowotne może przewyższać dochód uzyskany z danego rodzaju działalności gospodarczej.

ulga dla nas
Ulga dla NAS!
 • Osoby, które założyły firmę po 24 sierpnia 2005 r. i
  • Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku o pracę czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej

mają prawo do ulgi w zapłacie składek ubezpieczeniowych

  • dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne
  • Ulga polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek do 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności
wyrejestrowanie dzia alno ci
Wyrejestrowanie działalności.
 • Gdy osoba prowadząca działalność zaprzestanie jej prowadzenia wyrejestrowuje z ZUS siebie:
  • jako ubezpieczonego - na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
  • jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) w terminie 14 dni od zakończenia działalności.
slide20

Pamiętaj!

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS jest obowiązkowe.

Opłacasz składki swoje i swoich ewentualnych pracowników.