Opera n zesilova
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

OPERAČNÍ ZESILOVAČ. VOŠ a SPŠ Varnsdorf Elektrická měření Bc. David FURKA. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OZ: základní člen měřicích zesilovačů a převodníků, stejnosměrně vázaný zesilovač |A U | > 10 4 (až 10 9 ), 2 vstupy – invertující a neinvertující, 1 výstup,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - norina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n zesilova

OPERAČNÍ ZESILOVAČ

VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Elektrická měření

Bc. David FURKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OZ:

základní člen měřicích zesilovačů a převodníků,

stejnosměrně vázaný zesilovač |AU| > 104 (až 109),

2 vstupy – invertující a neinvertující,

1 výstup,

zesiluje rozdíl mezi napětími na vstupech (UD).

ELM - operační zesilovač


Oz n hradn sch ma
OZ – náhradní schéma

 • OBVODY S UZAVŘENOU

  ZPĚTNOVAZ. SMYČKOU

  OZ považujeme ZA IDEÁLNÍ

  Vlastnosti obvodu dány

  zpětnovazebním obvodem

 • Pro ideální zesilovač platí:

  • |AU| → ∞

  • Ri → ∞

  • Ro = 0

  • I1P = I1N = 0

ELM - operační zesilovač


Re ln opera n zesilova
Reálný operační zesilovač

 • svorky navíc (frekvenční komp., komp.vstupní napěťové nesymetrie)

 • konečné zesílení

 • frekvenčně závislé zesílení (pro vyšší kmit. je AU kompl.číslo)

 • nenulové vstupní klidové proudy (10-7 až 10-12 A)

  • stř.hod.vstupního klid. proudu IB=(1/2)(I1P+I1N)

  • vst. rozdílový proud (vst. zbytkový proud) I01= I1N + I1P ~ 0,1 IB

 • vstupní napěťová nesymetrie – ofset(pro UD=0 je Uo≠0

  → kompenzace UD0 [μV až mV]

 • změny vst. nap. nesymetrie – drift (zhoršování kompenzace teplotou)

 • omezení výstupního napětí – saturace

 • omezená max.rychlost změny výst.napětí – max. doba přeběhu

ELM - operační zesilovač


P evodn charakteristika
Převodní charakteristika

 • napájeno větš. symetricky

  (typicky +15 V, -15 V)

 • na výstupu lze pak získat

  max. 13,5÷ 14 V

ELM - operační zesilovač


M ic zesilova e u u i i u i i u
Měřicí zesilovačeU/U I/I U/I I/U

 • Určené pro zesílení velmi malých napětí a proudů za účelem měření

 • Používají OZ s uzavřenou zpět. vazbou – rozdělení podle druhu ZV

 • Stejnosměrně vázané zesil. – zesilují od stejnosměrného signálu do signálu o horní mezní frekvenci fh  - 3 dB

 • S kondenzátorem na vstupu  střídavý zesilovač  zesiluje mezi dolním a horním kmitočtem fd a fh

ELM - operační zesilovač


M ic zesilova e frekven n charakteristiky
Měřicí zesilovačefrekvenční charakteristiky

stejnosměrně váz. zesilovač střídavě vázaný zesilovač

ELM - operační zesilovač


U u zesilova neinvertuj c
U/U zesilovač (neinvertující)

ELM - operační zesilovač


U u zesilova invertuj c
U/U zesilovač (invertující)

ELM - operační zesilovač


I u p evodn k
I/U Převodník

ELM - operační zesilovač


U i p evodn k invertuj c
U/I Převodník (invertující)

ELM - operační zesilovač


U i p evodn k neinvertuj c
U/I převodník (neinvertující)

ELM - operační zesilovač


Zesilova i i
Zesilovač I/I

ELM - operační zesilovač


Dal aplikace oper zesil
Další aplikace oper. zesil.

 • Napěťový sledovač

 • Napěťový komparátor

 • Aktivní sčítač proudů

 • Aktivní sčítač napětí

 • Diferenciální zesilovač

 • Aktivní integrátor

 • Aktivní derivátor

ELM - operační zesilovač


Nap ov sledova
Napěťový sledovač

 • zvláštní provedení neinv. zesilovače U/U

 • zesílení A = 1

 • Použití:

 • Impedanční přizpůsobení měřicích obvodů

ELM - operační zesilovač


Nap ov kompar tor
Napěťový komparátor

 • porovnává dvě napětí přivedená na vstupy

  (měřené a referenční)

 • výstup (logic. 0, 1) – dle polarity rozdílu vstupních napětí

 • komparátor bez hystereze - nejjednodušší

 • komparátor s hysterezí – nereaguje v pásmu hystereze

ELM - operační zesilovač


Kompar tor bez hystereze
Komparátor bez hystereze

 • bez zpětné vazby

 • reaguje na malé změny vst. napětí

 • pro min. šum vstupních signálů

ELM - operační zesilovač


Kompar tor s hysterez
Komparátor s hysterezí

 • při malém kolísání vstupů  výstup konst.

 • nereaguje na kolísání vstupu v pásmu hystereze UA – UB

ELM - operační zesilovač


Aktivn integr tor s oz
Aktivní integrátor s OZ

 • převádí vstupní napětí u1 na nabíjecí proud kondenzátoru Ic

 • velikost u1lineárně ovlivňuje rychlost růstu u2

ELM - operační zesilovač


Aktivn s ta nap t
Aktivní sčítač napětí

ELM - operační zesilovač


Aktivn s ta proud
Aktivní sčítač proudů

ELM - operační zesilovač


Diferen n zesilova
Diferenční zesilovač

ELM - operační zesilovač