struktur ln fondy eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU. Ja roslav Šíp Západočeská univerzita v Plzni Zahraniční vztahy – Oddělení fondů EU www.esf.zcu.cz sipj @rek.zcu.cz. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU. EU - > ČR. Národní rozvojový plán 2007 - 13. ESF (European Social Fund). Operační program 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRUKTURÁLNÍ FONDY EU' - noreen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktur ln fondy eu

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU

Jaroslav Šíp

Západočeská univerzita v Plzni

Zahraniční vztahy – Oddělení fondů EU

www.esf.zcu.cz

sipj@rek.zcu.cz

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu1
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

EU -> ČR

Národní rozvojový plán 2007 - 13

ESF (European Social Fund)

Operační program 1

ERDF (European Regional Development Fund)

Operační program 2

Operační program 3

EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

Operační program 4

FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance)

Operační program …

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu2
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Operační programy 2007 - 13

ZČU se budou týkat zejména:

 • OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF – 70,6 mld. Kč)
 • OP Podnikání a inovace (ERDF – 77,5 mld. Kč)
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF – 88,3 mld. Kč)
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF – 91,5 mld. Kč)

Zdroj:výpočet EU Office na základě návrhu NRP z listopadu 2005

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu3
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : Výzkum a vývoj pro inovace

 • Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
 • Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro inovace
 • Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání
 • Technická asistence

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu4
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : Výzkum a vývoj pro inovace

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu5
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 1.1 – Posílení kapacit výzkumu a vývoje v regionech s méně rozvinutým výzkumem a vývojem

Rekonstrukce a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

Výstavba nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu6
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 1.2 – Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP

Výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence – aktivity zaměřené na vznik nových a obnovu nebo rozšíření stávajících center excelence v aplikovaném výzkumu a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu7
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 1.3 – Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje pro inovace v neprůmyslových odvětvích v regionech

Výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit výzkumu a vývojea jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu8
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 2.1 – Podpora vzniku kapacit pro technologickou spolupráci a výzkumná podpora technologických platforem

Rekonstrukce a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií.

Výstavba nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií.

Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu9
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 2.2 – Podpora vzniku spin-off firem a dalších forem komercializace výsledků VaV

Rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV ve veřejném sektoru, který povede ke vzniku spin-off firem a dlouhodobé spolupráci veřejného sektoru se vzniklou spin-off firmou.

Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu10
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 2.3 – Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace

Podpora aktivit zabezpečujících výběr a poskytování selektivních informací včetně navazujícího poradenství k vhodnému využívání takto poskytovaných informací.

Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu11
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : 3.1 – Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

Rekonstrukce a rozšíření kapacit, využitelných pro terciární vzdělávání.

Podpora aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti intervence.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu12
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VaVpI : Indikátory

- Pracovní místa ve výzkumu a vývoji v regionech s povolenou podporou – hodnota celkem (z toho ženy).

- Celkové výdaje na VaV v regionech s povolenou podporou/ rok.

- Počet patentů ČR/ 1 mil. obyvatel/ rok :

ÚPV

EPO

USPTO

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu13
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Modernizace počátečního vzdělávání
 • Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje
 • Rozvoj dalšího vzdělávání
 • Technická asistence

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu14
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 • Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, související se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky
 • Poradenský a informační systém pro oblast dalšího vzdělávání - služba portálu
 • Zvýšení dostupnosti a kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu15
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 2.2 - Modernizace vysokoškolského vzdělávání

 • Inovace studijních programů
 • Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia
 • Tvorba programů reagujících na poptávku trhu práce
 • Rozšíření výuky v cizích jazycích
 • Rozšíření výchovy k podnikatelství
 • Zapojení partnerů do tvorby studijních programů
 • Další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků
 • Podpora praxí a stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů
 • Spolupráce vysokých škol se základními a středními školami za účelem motivace žáků k jejich přípravě ke studiu technických a přírodovědných oborů
 • Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality
 • Tvorba, zavádění a realizace systému monitoringu potřeb trhu práce

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu16
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 2.3 - Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje

 • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
 • Zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje
 • Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje
 • Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu17
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 2.4 - Podpora partnerství a sítí

 • Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem
 • Stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru
 • Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání určených pro veřejnost a podnikatelský sektor
 • Spolupráce institucí terciárního vzdělávání a soukromého a veřejného sektoru při tvorbě a realizaci studijních programů včetně portálových a interaktivních služeb pro výměnu informací mezi poskytovateli vzdělávání a zaměstnavateli
 • Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků
 • Motivace a realizace odborné a výzkumné činnosti mládeže

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu18
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 3.1 - Rozvoj systémového rámce dalšího vzdělávání

 • Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR
 • Vybudování jednotlivých složek systému dalšího vzdělávání, tj. institucionálních, procesních atd.
 • Vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání
 • Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání
 • Inovace a zvýšení efektivity podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např. poradenství, informační systémy)
 • Rozvoj a využití NSK

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu19
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 3.2 - Podpora dalšího vzdělávání v podnikatelském sektoru

 • Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí
 • Vytváření vzdělávacích modulů
 • Stimulace spolupráce podnikatelských subjektů a vzdělávacích organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání
 • Poskytování poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání)
 • Poskytování podpory a poradenství při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů v podnikatelském sektoru
 • Spolupráce a vytváření partnerství mezi podnikatelskými subjekty v rámci sdílení příkladů dobré praxe v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnikatelském sektoru (např. konference, partnerství, výměna zkušeností, stáže mezi podniky navzájem, atd.)
 • Zvýšení kvality a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu20
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 3.3 - Podpora dalšího vzdělávání v sektoru veřejných služeb

 • Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí
 • Vytváření vzdělávacích modulů
 • Stimulace spolupráce podnikatelských subjektů a vzdělávacích organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání
 • Poskytování poradenství při zavádění inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání)
 • Poskytování podpory a poradenství při vytváření a realizaci systémů řízení lidských zdrojů v podnikatelském sektoru
 • Spolupráce a vytváření partnerství mezi podnikatelskými subjekty v rámci sdílení příkladů dobré praxe v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnikatelském sektoru (např. konference, partnerství, výměna zkušeností, stáže mezi podniky navzájem, atd.)
 • Zvýšení kvality a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu21
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP VK: 3.4 - Podpora individuálního dalšího vzdělávání

 • Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí
 • Vytváření vzdělávacích modulů
 • Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech dalšího vzdělávání apod.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu22
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP LZZ: Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Adaptabilita
 • Aktivní politiky trhu práce
 • Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Veřejná správa a veřejné služby
 • Mezinárodní spolupráce
 • Technická asistence

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu23
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP PI: Podnikání a inovace

 • Podnikání a inovace
 • Prostředí pro podnikání a inovace
 • Služby pro rozvoj podnikání
 • Technická asistence

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu24
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP PI: Podnikání a inovace

 • Podnikání a inovace
  • Vznik firem
  • Rozvoj firem
  • Inovace
  • Efektivní energie

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu25
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP PI: Podnikání a inovace

 • Prostředí pro podnikání a inovace
  • Spolupráce
  • Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
  • Infrastruktura pro podnikání a inovace
  • Efektivní energie

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu26
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

OP PI: Podnikání a inovace

 • Služby pro rozvoj podnikání
  • Služby
  • Nové trendy

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu27
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Předfinacování a spolufinacování 2004 - 6

MPSV, MŠMT

25%

75%

ESF* (European Social Fund)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

zálohové platby

žadatel

*) ESF neumožňuje investice

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu28
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Předfinacování a spolufinacování 2004 - 6

Banka, vlastní zdroje

MPO

25%

75%

100%

ERDF (European Regional Development Fund)

Operační program Průmysl a podnikání

zpětné platby

žadatel

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu29
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Předfinacování a spolufinacování 2004 - 6

 • V programovacím období 2004-6 nebyla v případě OPRLZ, který rozděloval prostředky ESF požadována spoluúčast ani zálohování. Zálohové prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu, financování je až do výše 100% uznatelných nákladů. V případě akreditované činnosti univerzit tam spadá i DPH.
 • V případě OPPP, který rozděluje prostředky ERDF je vyžadována spoluúčast cca 50%, veškeré platby probíhají zpětně a DPH není uznatelným nákladem.
 • Pro předfinancování v případě OPPP banky nabízejí úvěry zhruba ve výši 4-8%, úroky nejsou uznatelnými náklady.

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu30
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Jak připravit projekt 1/4

 Cíl

 Zdroje

 Čas

 Rozsah

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu31
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Jak připravit projekt 2/4

 • Definujte
  • CÍL a ROZSAH projektu
  • AKTIVITY, kterými cíle dosáhnete
  • ČAS, který vám aktivity zaberou
  • jaké ZDROJE budete potřebovat
   • lidé, materiál, peníze, infrastruktura
 • Nakonec zjistíte finanční objem projektu

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu32
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Jak připravit projekt 3/4

 • JPACE
  • Justify
  • Project
  • Activate
  • Control
  • End

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu33
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Jak připravit projekt 4/4

 • Kudy cesta nevede:
  • Nesnažte se lámat opatření na projekt
   • Projekt musí odpovídat cílům opatření
  • Nemyslete si, že to zvládnete sami
   • Opatřete si PARTNERY
  • Výstupem nejsou moduly, ale LIDÉ
   • Zavazujete se k vyškolení stanoveného počtu lidí
  • Neexistuje „ten správný“ objem peněz
   • Celkové náklady musí být ADEKVÁTNÍ výstupům

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu34
STRUKTURÁLNÍFONDY EU
 • Oddělení fondů EU (ZV)
  • Informace o výzvách
  • Asistence a vedení při přípravě žádostí
  • Nastartování projektu
  • Metodická pomoc
  • Propagace na stránkách www.esf.zcu.cz

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu35
STRUKTURÁLNÍFONDY EU
 • Odkazy
  • Přehled projektů řešených na ZČU www.esf.zcu.cz
  • Pomocné dokumenty pro přípravu projektů www.fondy.zcu.cz/oprlz
  • Stránky Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz
  • Stránky MMR – řídící orgán implementace SF EU v ČR www.strukturalni-fondy.cz

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

struktur ln fondy eu36
STRUKTURÁLNÍFONDY EU

Děkuji za pozornost !

Jaroslav Šíp

Západočeská univerzita v Plzni

Zahraniční vztahy – Oddělení fondů EU

http://international.zcu.cz

http://esf.zcu.cz

sipj@rek.zcu.cz

AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI