ndek ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İÇİNDEKİLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
İÇİNDEKİLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

İÇİNDEKİLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

İÇİNDEKİLER. Giriş Bifazik teknoloji. Defibrilasyon nedir?. Elektrik akımı vererek VENTR İKÜ LAR FIBR İ LLA SYON (VF) veya VENTR İKÜ LAR TA ŞİK ARD i A (VT) ‘yı ortadan kaldırmaktır. Ventri kü lar Fibrilla syon. Elektriksel ve mekanik kaoston ötürü oluşan bir aritmia karakteridir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İÇİNDEKİLER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ndek ler
İÇİNDEKİLER
 • Giriş
 • Bifazik teknoloji
defibrilasyon nedir
Defibrilasyon nedir?
 • Elektrik akımı vererek VENTRİKÜLARFIBRİLLASYON(VF) veyaVENTRİKÜLARTAŞİKARDiA(VT) ‘yı ortadan kaldırmaktır.
ventri k lar fibrilla syon
Ventrikülar Fibrillasyon
 • Elektriksel ve mekanik kaoston ötürü oluşan bir aritmia karakteridir.
 • Kalp kanı pompalayamamaktadır.
ventri k lar ta ik ardia
Ventrikülar Taşikardia
 • Yüksek kalp atış oranından (>100 bpm). kaynaklanan Aritmia karakteridir.
 • QRS kompleksleri geniştir.
t edavi
Tedavi
 • Tek etkili tedavi
 • Defibrillasyon uygulamaktır.
k a r dio pulmon e r resusita syon nedir
Kardio-Pulmoner Resusitasyon nedir ?
 • Cardio-Pulmonar Resuscitation (CPR) Ağızdan ağıza suni teneffüs uygularken, toraks üzerine de basınç uygulanarak yapılan bir kombine canlandırma metodudur.
 • Amaç:
  • Akciğerlere oksijen girip çıkmasını sağlamak.
  • Kanın vücutta dolaşımını temin etmek.
e rken defibril asyon i
Erken Defibrilasyon (I)
 • Hayatta kalma zincirinin en önemli unsurudur. .
 • CPR uygulaması ani kalp durmalarında yeterli değildir.Defibrillasyonşoklaması gereklidir.
 • Kişinin hayatta kalma şansını yükseltir..
e rken defibril asyon ii
Erken Defibrilasyon(II)
 • Kalp krizi oluşumundan itibaren geçen her dakika hastanın hayatta kalma şansını %10 düşürür.
e rken defibril asyon iii
Erken Defibrilasyon(III)
 • “Erken defibrilasyon

Hastane içinde yada dışında uygulanması gereken yegane tedavidir.”

aed nedir
AED nedir?
 • EKG sinyallerini okuyup, değerlendirerek ritmin defibrile edilip edilmemesine karar veren nitelikteki cihazdır.
aed tipleri
AED tipleri
 • YARI- OTOMATİK EKSTERNAL DEFIBRILLATOR Cihaz yorumu yapar ancak doktor kararı vererek şok tuşuna basar
 • OTOMATİK EKSTERNAL DEFIBRILLATOR Cihaz yorumu yapar ve otomatik olarak şoklamayı verir.
karakteristik zellikleri
Karakteristik özellikleri
 • Küçük ve taşınabilir.
 • Kolay kullanımlı.
 • Sağlam ve güvenli.
 • Bakım gerektirmeyen.
 • Sesli ve görsel mesajlı.
 • Düşük bütçeli.
kullan c profili
Kullanıcı profili
 • Doktorlar
 • Paramedik personel
 • Kamusal personel

Ülkelerin kanunlarına

göre değişir.

aed bulunmas gerekli yerler
AED bulunması gerekli yerler
 • Yoğunluğun mevcut olduğu :
    • Mahkemeler ve kamusal binalar
    • Okullar ve camiiler
    • Endüstri bölgeleri
    • Havalimanı ve terminaller
    • Stadyum ve spor merkezleri
    • Hotel, restaurantlar, kasinolar.
mono fazik dalga
Monofazik dalga
 • Akım yönü APEX ten STERNUM’a tek yönlüdür.
bi fazik dalga
BifazikDalga
 • Akım yönü iki aşamalıdır;

1. aşamada Apex’ten Sternuma,

2. aşamada ters yönde

 • Aynı enerji seviyesinde monofazikten daha etkilidir.
 • Düşük enerji seviyelerinde en az monofazik kadar etkilidir..
transt orakik e mpeda ns i
TranstorakikEmpedans(I)
  • “Vücuttan geçen akımın karşılaştığı direnç”
 • İnsanda ölçümlenen direnç 27 ila 127 ohm arasındadır..
 • Bazı insanlarda diğerlerinden daha yüksektir..
transt orakik e mpeda ns ii
TranstorakikEmpedans(II)
 • Transtorakik empedansı arttıran nedenler
   • Toraksın beden ölçüsü
   • Kuru ve hazırlanmamış cilt
   • Ciğerlerdeki hava miktarının çok olması
   • Pedalların yanlış yerleştirlmesi
pedal pozisyonu
Pedal pozisyonu

Doğru

Yanlış

bi fazik dalga tipleri i
Bifazik dalga tipleri(I)
 • Bifazik Trunke Exponensiyonel akımı kullanan markalar:
  • REANIBEX, Physio-Control, Philiphs
 • Rektilinear akım kullanan marka :
  • ZOLL
 • STAR Bifazik akım kullanan marka :
  • Survivalink
 • multibifazikakım kullanan marka :
  • Schiller