rg tsel davran ve a da yakla mlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 600 Views
 • Uploaded on

Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Eldemir. İçindekiler. (Yönetsel ve Örgütsel) Kuramsal Görüşler Sistem Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı Toplam Kalite Yaklaşımı. Yönetsel ve Örgütsel Bazı Kuramsal Görüşler. Douglas McGregor ve X ve Y Kuramı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar' - dawn-puckett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rg tsel davran ve a da yakla mlar

Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Eldemir

indekiler
İçindekiler
 • (Yönetsel ve Örgütsel) Kuramsal Görüşler
 • Sistem Yaklaşımı
 • Durumsallık Yaklaşımı
 • Toplam Kalite Yaklaşımı
y netsel ve rg tsel baz kuramsal g r ler
Yönetsel ve Örgütsel Bazı Kuramsal Görüşler
 • Douglas McGregor ve X ve Y Kuramı
 • George C. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı
 • ChrisArgyris’in Olgunlaşma Kuramı
 • A. Maslow’un İnsan Gereksinimleri Kuramı
 • F. Herzberg’in Çift Etmen (Hijyen-Güdüleme) Kuramı
 • RensisLikert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı
 • Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi
 • Blake ve Mouton’un Yönetim Biçimleri
douglas mcgregor ve x ve y kuram
Douglas McGregor ve X ve Y Kuramı
 • Taylor ve Fayol’dan etkilenmiştir.
  • Vasat insan işi sevmez, işten kaçmanın yollarını arar.
  • Yönetilmeyi tercih eder, sorumluluktan kaçar.
  • Bencildir, kendi amaçları öndedir.
  • Yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz.
  • Örgütsel sorunları çözmede çok az yeteneği bulunur.
  • Parlak zekalı değildir ve ödüllendirilerek harekete geçirilebilir.
douglas mcgregor ve x ve y kuram1
Douglas McGregor ve X ve Y Kuramı
 • Y Yaklaşımı:
  • Fiziksel ve düşünsel çabalar oyun ve dinlenme kadar doğaldır (Ortalama insan işten nefret etmez.)
  • Sıkı yönetim ve ceza tek yol değildir.
  • Amaçlara bağlılık ödüllere bağlıdır.
  • Normal insan elverişli şartlarda sorumluluğu sadece kabul etmez , onu aramayı da öğrenir.
  • Örgütsel sorunların çözümünde gerekli olan yetenekler her insanda vardır.
  • Çağdaş sanayi yeteneklerden yalnızca bir kısmından yararlanabilmeyi sağlar.
george c homans n nsan grubu yakla m nsan grubu adl yap t
George C. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı(İnsan Grubu adlı yapıtı)

Duygular

Faaliyetler

Karşılıklı İlişkiler

chris argyris in olgunla ma kuram
ChrisArgyris’in Olgunlaşma Kuramı
 • Kişiyi olgunlaştıran 7 değişim:
  • Kişi (Bebek gibi) zamanla pasif durumdan aktif duruma geçer.
  • Kişi zamanla kısmi bağımsızlık kazanır.
  • Birkaç davranıştan çok türlü davranışa yönelir.
  • Rastgele yüzeysel ilgiler yerine güçlü ilgiler gösterecek.
  • Şimdiki zaman yerine geçmiş ve gelecek zamanı da dikkate alacaktır.
  • Kendini küçük görmek yerine eşit ve ya daha üst düzeylere gelecektir.
  • Kendini tanıyamama duygusundan sıyrılarak kendini tanıyıp davranışlarını kontrol edecektir.
a maslow un nsan gereksinimleri kuram
A. Maslow’un İnsan Gereksinimleri Kuramı

Kendini Güncelleştirmek

(Yaratıcılık)

Takdir ve Saygı

Sevgi ve Ait Olma

Güvenlik

Fizyolojik

f herzberg in ift etmen kuram
F. Herzberg’in Çift Etmen Kuramı
 • Güdüleme
  • İşi tamamlayabilmesi
  • İşyerinde tanınması
  • İşi sevmesi
  • Yetki ve sorumlulukların verilmesi
  • Terfi etme ve sosyal statü
  • Mesleki gelişim
 • İşyeri koşulları ne olmalı?
 • (Hijyen ve Güdüleme)
 • Hijyen
  • Fiziksel çalışma koşulları
  • İş güvenliği
  • Ücret ve maaş
  • Ast – üst ilişkisi
  • Yöneticinin teknik bilgi ve becerisi
  • İşletme politikası ve yönetimi
rensis likert in y netim sistemleri yakla m
RensisLikert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı
 • Örgütün en önemli serveti insandır; diğerleri sigortalanabilir.
 • Örgütlerin yönetim sistemlerini 1’den 4’e derecelendirmiştir:
  • 1’de astlara güven en az.
  • 4’te ise astlara güven tamdır.
kurt lewin in g alan analizi
Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi
 • Örgüt; birbirine zıt olan iki gücün (grubun) çarpışma alanıdır.
  • Sosyal ve psikolojik baskı unsurları
  • Sürükleyici güçler ve kısıtlayıcı güçler
blake ve mouton un y netim bi imleri 1978
Blake ve Mouton’un Yönetim Biçimleri (1978)

Yönetim insan ihtiyaçlarını karşılamaya azami dikkat, rahat ve arkadaşça bir örgüt

İş başarma konusunda arzulu kişiler örgütsel amaçlar etrafında birleştirilerek karşılıklı güven, sevgi ve saygı

Moral tatminkar bir düzeyde tutularak beklenen verimliliğe ulaşmak

İnsana Dönüklük

Sıradan bir örgüt üyesi olarak iş yapmak konusunda asgari ölçüde çaba harcamak

İş koşullarını düzenleyerek sonuçlara ulaşmak. İnsanı asgari ölçüde dikkate almak

Verime Dönüklük

rg tsel davrani ve a da yakla imlar
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 • Sistem Yaklaşımı
 • Durumsallık Yaklaşımı
 • Toplam Kalite Yaklaşımı
 • Küreselleşme ve Örgütsel Davranış
sistem yakla m
Sistem Yaklaşımı

Sistemi bir, iki veya daha fazla bağımsız parçaların kısmı veya alt sistemlerin bütününden oluşmuş ve çevresindeki diğer sistem ile üst sistemlerle snırları çizilebilen örgütlenmiş bir birlik olarak tanımlayabiliriz.

sistem yakla m1
Sistem Yaklaşımı

Örgütsel Sistem

sistem yakla m n n ana kavramlar
Sistem Yaklaşımının Ana Kavramlar
 • Sistemler arası hiyerarşi,
 • İçsel elenme
 • Çok amaçlılık
 • Sistemlerin eş sonuçluluğu
 • Alt sistemler
 • Hollizm(Bütünlük)
 • Açık sistemler görüşü
 • Girdi-Değişim-Çıktı modeli
 • Sistemin sınırları
 • Negatif Entropi
 • Dinamik denge
 • Geri-besleme
sistem yakla m nda evre rg t etkile imine analitik bak
Sistem Yaklaşımında Çevre-örgüt Etkileşimine Analitik Bakış

GENEL ÇEVRE FAKTÖRLERİ

Ekonomik

Teknolojik

YAKIN ÇEVRE FAKTÖRLERİ

Müşteriler

Politik

Rakipler

ÖRGÜT İÇİ FAKTÖRLER

Amaçlar

İnsanlar

Teknoloji

Örgütsel yapı ve ilişkiler

Strateji ve planlar

Sosyo

Kültürel

Satıcılar

Bankalar

Hukuksal (yasal)

Belediye

Doğal

Devlet

Aracılar

Çevre

Halkı

Sendikalar

Sivil örgüt

Kurumları

Dinsel

Ahlaksal

Uluslararası

durumsall k yakla m
Durumsallık Yaklaşımı

Durumsallık Modeli

Durumsallık Yaklaşımı:

Her örgütü kendi çevresi ve mantığı içinde analiz etme-lidir. Körü körüne doğmatik ve genel-ci Görüşleri uygulamamalıdır.

Örgütler için önce-den bulunmuş genel ilke ve kurarlar uygun düştüğü taktirde geliştirilen örgütsel modelde kullanılabilir.

Örnek Olay Yaklaşımı:

Her örgütün kendine özgü koşulları var-dır. Yöneticiler bunu dikkate almak zorun- dadırlar.

Her örgütün kendine göre modeli kurulmalıdır.

Genel ve Evrensel Yaklaşım:

Tüm örgütler için uygulanabilecek genel kurarlar ve modeller vardır.

Tek model her duruma uygundur