dominik cie li ski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dominik Cieśliński PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dominik Cieśliński

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Dominik Cieśliński - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Zanieczyszczenia Wód. Dominik Cieśliński. Co to nazywamy zanieczyszczeniem wody?. Zanieczyszczenie wód to to wszystkie substancje i mikroorganizmy, który znajdują się w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc nimi w nadmiernych ilościach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dominik Cieśliński' - noreen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dominik cie li ski

Zanieczyszczenia Wód

Dominik Cieśliński

co to nazywamy zanieczyszczeniem wody
Co to nazywamy zanieczyszczeniem wody?

Zanieczyszczenie wód to to wszystkie substancje i mikroorganizmy, który znajdują się w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc nimi w nadmiernych ilościach.

slide3

Podział zanieczyszczeń ze względu na pochodzenie

Zanieczyszczenia wód

Sztuczne

Naturalne

zanieczyszczenia naturalne
Zanieczyszczenia naturalne
 • Składające się z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych np. zasolenie , zanieczyszczenie związkami żelaza
 • Najmniej zanieczyszczeniami naturalnymi zanieczyszczona jest woda w opadach atmosferycznych, a najbardziej woda morska i podziemna.
slide5

Zanieczyszczenia

Sztuczne

Rolnicze

Komunalne

Przemysłowe

zanieczyszczenia komunalne
Zanieczyszczenia Komunalne
 • Są to ścieki miejskie
 • mieszanina odpadów z gospodarstw domowych, pralni i zakładów przemysłowych. Dużą ich część stanowią występujące w postaci zawiesiny lub rozpuszczone związki organiczne, głównie białka, tłuszcze i węglowodany.
 • Zawierają one także detergenty, chorobotwórcze drobnoustroje, które są źródłem niektórych chorób.
 • Ważnym składnikiem ścieków są metale ciężkie(ołów, rtęć).
zanieczyszczenia przemys owe
Zanieczyszczenia przemysłowe
 • Powstają między innymi przy wydobywaniu surowców, w trakcie chłodzenia urządzeń, destylacji i podczas czynności wykonywanych w różnych rodzajach produkcji.
 • Ich skład jest bardzo zróżnicowany i zależny od rodzaju produkcji, np. ścieki z garbarni zawierają związki wapnia, chromu, siarczki, chlorki, związki azotu, a także tłuszcze i inne związki organiczne. Są one szkodliwe dla organizmów żywych.
zanieczyszczenia rolnicze
Zanieczyszczenia rolnicze
 • Składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu niszczenie szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny.
 • Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej.
ocena zanieczyszcze w d
Ocena zanieczyszczeń wód
 • Stopień zanieczyszczenia wód określa się za pomocą tzw. wskaźników zanieczyszczenia, który mówi o stężeniu danej substancji w miligramach na 1 dm³ wody. Dobrym wskaźnikiem zanieczyszczeń wód jest ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie, który, można maksymalnie rozpuścić 8,9mg na decymetr sześcienny. Mniejsza ilość tlenu świadczy o zanieczyszczeniu związkami organicznymi.
w zale no od sk adu organizm w wodnych wody dzieli si na
W zależność od składu organizmów wodnych, wody dzieli się na:
 • oligosaprobowe – czyste,
 • zanieczyszczone
  • II klasa – woda do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych, do hodowli zwierząt gospodarskich, urządzania isk, rekreacji i sportów wodnych;
  • III klasa – woda służąca do nawadniania terenów rolniczych, ogrodniczych i upraw pod szkłem, zaopatrzenia zakładów przemysłowych z wyjątkiem tych, które wymagają wody o jakości wody pitnej.
r d a
Źródła
 • Wikipedia.org
 • Ekoproblemy.2ap.com